Blogg

Sida 2

Ta hand om miljöfarligt elskrot med IBC-tankar

3 apr 2018

Driver du ett företag inom IT-branschen med kontor eller butiker är du säkert medveten om vikten av att på rätt sätt kunna ta hand om elektronikskrot. Att slänga elskrot i hushållssoporna har en mycket negativ inverkan på miljön, eftersom dessa produkter ofta innehåller miljöfarliga ämnen. Det är därför viktigt att uttjänta elektronikprodukter kommer in till återvinningen så att de kan tas om hand på rätt sätt. Teknikskrotet innehåller inte bara miljöfarliga ämnen utan ofta även värdefulla metaller, som är viktiga att ta tillvara och behåll i kretsloppet. Med så många metaller utslängda på soptippar kommer det om inget görs att till slut bli dyrare att tillverka elektronisk utrustning.

I topp - men mycket återstår

Jämfört med många andra länder är vi i Sverige bra på att lämna in miljöfarligt avfall. Dock är trenden densamma här som i resten av världen - vi producerar och slänger på tok för mycket miljöfarliga produkter för att det ska vara hållbart för miljön. Den snabba teknikutvecklingen, som är så positiv på många sätt, har också en mörk baksida; den hotar miljön, och den gör det i ett allt snabbare tempo.

Att vi i Sverige är bra på att samla in elskrot betyder inte att vi inte kan bli bättre. Forfarande är det så lite som 10-25% av allt elskrot som samlas in och återvinns. Detta kan till stor del bero på att kasserade apparater ligger och samlar damm på lagerhyllor och i förråd. Det skulle vara en stor välgärning för miljön om alla företag gjorde en ordentligt utrensning av kasserade och trasiga produkter och lämnade in till återvinning. Varför inte viga en dag av verksamheten åt detta och sedan fira med en personalfest, för att gratulera varandra till att ha gjort en berömvärd insats för miljön?

Samla in skrotet i en IBC-tank

Vill du som chef för ett IT-företag att ditt företag ska föregå med gott exempel och hjälpa till att göra en insats för miljön, bör du i längden ha som mål att återvinna 100% av all kasserad och trasig elektronisk utrustning. Se till att ha en central plats på kontoret där ni samlar in elskrotet. En IBC-tank kan användas som insamlingskärl – det är en kvadratisk behållare i PVC-plast som är robust och slitstark nog att hålla stora mängder skrot. Vanligtvis används en IBC-tank för att forsla miljöfarliga och hälsovådliga vätskor, men de passar lika bra för att förvara och frakta icke-flytande material.

Skaffa klippkort på ÅVC

Ha anställda som ansvarar för att se till att inget elskrot slängs i de vanliga soporna, och även ansvarar för att elskrotet forslas bort eller hämtas upp. Många firmor i Stockholm och de flesta andra städer erbjuder bortforsling av grovsopor, elskrot och kemiskt avfall. Dessutom brukar kommunerna även tillhandahålla sådana tjänster. Alternativt tar ni en gång i månaden tag i det själva och kör elskrotet till tippen. Tänk dock på att ni som företag måste betala för att slänga avfall på återvinningscentralerna. Priset för detta görs lägre genom att investera i ett klippkort på er närmaste ÅVC, en kostnad som naturligtvis är avdragsgill.

Storbildsskärm på konserter nödvändigt

23 mar 2018

Musikkonserterna har verkligen tagit till vara på tillgänglig teknik, ända sedan det var möjligt att filma och visa artisterna på storbildsskärmar. Titta på vilken megakändis som helst, ta till exempel konserten med Queen sommaren 1985 som ägde rum på Wembley Stadium i London, Storbritannien. De rymmer så många som 90.000 personer och arenan var proppfull. Skulle den stora publiken få en skymt, mer än bara som en liten prick långt borta, även om musiken hördes perfekt, krävdes det att man filmade artisterna samtidigt som man visade dem på storbildsskärm. Det är ett av historiens bästa exempel på hur storbildsskärmar används, framför allt i musik- och i konsertsammanhang. Så låt oss ta några siffror om musikbranschen i Sverige;

Intäkter på 2 miljarder kronor

Ända sedan musikbranschen själv började föra statistik på intäkter från inspelad musik 2010, visar att året 2016 uppgick intäkterna från inspelad musik till 2 miljarder kronor, med det ökade en svenska marknadens intäkter med 5 procent, från 1,6 miljarder. Majoriteten av intäkterna kommer från oss, i Sverige. Förra året stod vi för 87 procent av intäkterna av strömmad musik, resten var intäkter från musik på export. Av hela den svenska exporten står musikbranschen för kring 17 procent.

Vi gillar att gå på konserter 

Konsertintäkterna stod för drygt hälften av de totala intäkterna. 2016 var ett bra år för livemusik. Många går gärna på musikkonserter. Detta har dock inget att göra med musik som görs i Sverige, eller av svenska musiker. Konsertintäkterna handlar ju också om utländska artister som kommer hit och spelar. Intäkterna från konserter ökade med 14 procent sedan 2007-2015. Under 2016 stod majoriteten; 55 procent av upphovsrättsliga intäkter, 25 procent av konsertintäkter, 20 procent av intäkter från inspelad musik. Av den musiken som gick på export fördelade sig siffrorna på följande sätt; Musiken som gick på export kom 48 procent av upphovsrättsliga intäkter, 33 procent av konsertintäkter och endast 19 procent av inspelad musik. Några slutsatser kan dras av detta.

Vi exporterar låtskrivande utomlands

Musikbranschen får alltså sin största andel av sina intäkter från konserter som vi svenskar går på och en fjärdedel kommer in av svenskt låtskrivande, medan det gäller musik som går på export, får branschen sin största intäkt från låtskrivande, och så mycket som en tredjedel från konserter som våra svenska musiker, artister och popstjärnor håller utomlands. Med tanke på den stora andelen av intäkterna utomlands bör man då räkna med all digital kringutrustning som krävs för att genomföra en konsert. Ett företag som heter Stobildsskärm Norden, som vi tar som exempel för att illustrera det lukrativa i detta, hade en tillväxt på 78,3 procent, jämfört med föregående år (2016).

Att studera till fastighetsförvaltare

19 mar 2018

Som fastighetsförvaltare är man ansvarig att se till att förvaltningen av en, eller ibland flera fastigheter, fungerar som den ska. På större eller medelstora företag är det vanligt att man delar in förvaltarna i olika roller, till exempel tekniska förvaltare och kontraktsförvaltare. Yrket fastighetsförvaltare är tvärvetenskapligt, med en kombination av ekonomi, teknik och juridik. Exakt hur en arbetsdag ser ut i praktiken skiljer sig åt en hel del, beroende på vilket företag det är fråga om. Ett större företag i exempelvis Stockholm kan ha helt andra arbetsuppgifter än ett mindre företag ute på landsbygden. 

Vad lär man sig?

Innehållet skiljer sig naturligtvis något åt mellan olika utbildningar, men det finns många moment i kursen som nästan alla har gemensamt. Till exempel: 

  • Fastighetsföretagande
  • Byggnadsteknik och brandskydd
  • Miljöteknik
  • Projektledning
  • Försäljning och marknadsföring
  • Juridik
  • Installations- samt elteknik
  • National-, fastighets- och företagsekonomi
  • Investeringskalkylering
  • Kommunikation och ledarskap

Vanligtvis är utbildningarna två och ett halvt år, eller fem terminer, långa. Under den här tiden är det vanligt att man får göra praktik i flera perioder. 

Vad krävs det för att gå utbildningen?

Vanligt är att utbildningarna görs på Yrkeshögskolan. Således krävs först och främst en gymnasieexamen, om inte från gymnasiet så från Komvux. Det kan även finnas omständigheter där man, genom en tidigare svensk eller utländsk utbildning eller praktisk erfarenhet kan anses tillskansa sig kunskaperna som ges i utbildningarna. Utbildningarna hittas på många ställen i landet. Om man inte bor i någon av de större städerna (Stockholm, Göteborg, Malmö), kan det gå att pendla till en lite större i stad i närheten. 

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Arbetsförmedlingen bedömer att konkurrensen är liten inom 1 års sikt, och att det råder balans på arbetsmarknaden på 5 års sikt. Således finns goda förutsättningar att hitta jobb som fastighetsförvaltare efter avklarad utbildning. Men det skiljer sig lite åt, beroende på var i landet man bor. Till exempel bedöms konkurrensen vara ”mycket liten” i Stockholm, medan den bara bedöms som ”liten” i Malmö. 

Konkurrensen skiljer sig mycket lite åt inom städerna. Tittar vi närmare på Stockholm ser vi att samtliga kommuner i länet har fått samma bedömning, det vill säga ”mycket liten”. För många kommuner i Stockholms län finns dock inga data, bland annat i Huddinge, Norrtälje och Södertälje. Det ser ungefär liknande ut i Skåne län, där konkurrensen bedöms vara ”liten” inom samtliga kommuner (förutom Malmö, där inga data finns). I Västra Götalands län finns visserligen en del skillnader, men så innefattar det också ett större geografiskt område än de två förstnämnda länen. 

Fillers är framtidens melodi

2 mar 2018

Effektiva lösningar är alltid eftersökta; innovationer som förenklar vardagen och effektiviserar våra arbeten är något som för oss framåt. En arbetsuppgift som kanske tog tre timmar för två personer att genomföra kan idag - tack vare nyare teknik - genomföras på under en halvtimme och det är klart att sådant sparar både tid, pengar och samtidigt ger en bättre hälsa.

Våra liv - både till vardags och i yrket - blir helt enkelt lättare. Det är bara att jämföra lite hur det såg ut för tjugo år sedan och vad som hänt under den tidsperioden. I många avseenden kan man inte tro att det är sant. Vart är vi på väg nu - hur ser allt ut om ytterligare tjugo är? Det kan ingen svara på, men håll med om att det är spännande.

Det finns även lösningar inom skönhetsbranschen som är fullt applicerbara till det vi ovan beskrev. Hur såg det ut för tjugo år sedan om du var missnöjd med någonting i ditt ansikte - om du exempelvis börjat få rynkor eller kände att dina läppar var i det absolut minsta laget?

Du hade dels fått vänta väldigt länge innan du fick en remiss till en skönhetskirurg som därefter hade genomfört en behandling som säkerligen innebar att du fick lägga dig under kniven - fullt nedsövd - och där du därefter tvingats till en lång konvalescens. Resultatet hade även det kunnat ifrågasättas i efterhand och inte minst så hade prislappen definitivt kunnat ha ett stort frågetecken bakom sig.

Fillers är stort i Stockholm

Nu? Du kan släta ut din hud med hjälp av fillers och få ett perfekt - hållbart - resultat där en behandling tar mindre än en timme att genomföra. Fillers innebär att en utbildad sköterska på en godkänd klinik, exempelvis i Stockholm, injicerar en gel med hyaluronsyra some na v de verksamma ingredienserna, och detta innebär att du antingen slätar ut- eller adderar med volym. Det senare är vanligt vid läpparna och det förra innebär allt som oftast att man injicerar fillers i pannan i syfte att bli av med rynkor.

Att injicera fillers ger god effekt - oavsett om det handlar om att tillföra mer volym till ett område eller för att släta ut exempelvis pannan och bli av med irriterande rynkor. Det är ett riskfritt ingrepp som inte kräver någon längre konvalescens

Det handlar om ett riskfritt ingrepp - förutsatt att du besöker rätt klinik för fillers i Stockholm - som tar kort tid att genomföra, som har god effekt, kort konvalescens och som dessutom sitter i ganska länge. Hur länge fillers ger effekt och sitter i är en fråga för din dna-uppsättning och din livsstil.

För vissa kan effekten sitta i under närmare ett år; andra får redan efter fyra-fem månader bege sig till samma klinik för att fylla på med nya fillers. Oavsett dock: fillers är ett bevis på att innovationer och ny teknik även för skönhetsindustrin stadig framåt.

Tekniska innovationer inom värmepumpar

25 feb 2018

Många pekar på att den nya tekniken enbart är förlagd till områden som gör livet lite lättare för privatpersoner och företag - områden där tillverkare kan tjäna större pengar, helt enkelt. Gemene man kan tycka att en så pass viktig fråga som miljön borde ha högsta prioritet och att världens alla ingenjörer borde fokusera på det viktiga området snarare än att ta fram appar som gör att vi kan fördriva tiden genom att spela olika spel på mobilen.

Det är dock en sanning med stor modifikation. Faktum är att även miljön har en stor roll i hur man hittar nya lösningar.

Faktum är att de flesta innovationer idag sker med miljön i åtanke. Ett bra exempel på detta gäller värmepumpar. Där går miljön och vår bekvämlighet hand i hand - dagens modeller är både klimatsmarta och anpassade efter våra behov

Vi tänkte - genom värmepumpar - ge exempel på hur miljö, utveckling och din egen komfort går hand i hand. Först miljön: genom att du byter till värmepumpar och värmer upp ditt hus i Malmö med exempelvis bergvärme så kan minskar du utsläppen av koldioxid - jämfört med fjärrvärme - med hela 28 gånger. Fjärrvärme släpper alltså ut 28 gånger mer koldioxid än bergvärme vid en vanlig villa - oavsett om denna ligger i Malmö eller i Kiruna. Det är nummer ett.

Besparingen i rena kronor för denna miljövänliga drift kan vara så hög som 80% lägre uppvärmningskostnad. Just bergvärme är den energikälla som har högst kapacitet att sänka en hög uppvärmningskostnad - men faktum är att alla värmepumpar (luft/vattenvärme, sjövärme, jordvärme med mera) kan sänka kostnaden markant.

Ökad kapacitet och större bekvämlighet

Din bekvämlighet då? Ja, vad sägs om att exempelvis kunna få värmepumpar som sköter sig själva? menas här; dagens teknologi har gjort det möjligt för värmepumpar att känna av familjens behov. De kan gå upp i kapacitet under de timmar på dygnet då ni behöver det som mest; då ni är på jobbet eller i skolan så sänker den automatiskt sin effekt. Värmepumpar för bergvärme kan göra exakt samma sak gällande varmvatten och optimera sig själv då ni inte har behov för att sedan - då behovet finns - ge en maximal effekt.

Vidare kan vi även nämna smarta installationer som gör det möjligt för en värmepump att koppla upp sig mot elmarknaden - något som kan spara in väldigt mycket pengar. Konkret så maximeras effekten under exempelvis morgonen då elpriserna är som lägst och då dessa allteftersom ökar - ja, då går värmepumpen ner i effekt. Här krävs dock att du löser ett timavtal med din elleverantör.

En annan smart lösning är uppföljningen som blir möjligt att göra mer frekvent. Du och din familj i Malmö kan på ett enkelt sätt följa vilka åtgärder som sparar mest pengar och ni kan styra inställningarna utifrån dessa fakta. Detta går dessutom att göra via mobilen.

All skötsel och hantering av dagens värmepumpar går att styra via en smartphone (och genom att du laddar ner en speciell app för ändamålet). oerhört smidigt och ett konkret bevis på att dagens teknik kan jobba både för oss människor och för en bättre miljö.

Professionell chefsrekrytering ger rätt person

12 feb 2018

Hur ofta har man turen att hitta exakt rätt person för rätt typ av tjänst? Aldrig skulle vi säga. Detta då det handlar om ett stort jobb i att hitta rätt person och att man inte kan förlita sig på slumpens skördar då man genomför en anställningsprocess. Och – desto högre upp man kommer i näringskedjan, desto svårare blir processen då misstagen blir mer kännbara om det exempelvis handlar om att anställa en ny chef än om en “vanlig” anställd. 

Våga ta hjälp

Vårt råd i detta är att man tar hjälp. I och med att det kräver ett väldigt stort jobb i att hitta rätt person så bör man använda verktyg som man själv kanske saknar som företagare; man måste se lite bortom horisonten och titta vilka personer som gömmer sig där. Något som – i de flesta fall – kräver ett specialiserat företag på just chefsrekrytering. 

Om ni skulle vara i behov av att rekrytera en ny chef till ert företag så kanske denna chef finns i en helt annan bransch, i ett helt annat område, i en helt annan stad än Stockholm och ha helt andra arbetsuppgifter än de som ni söker. Men, han/hon kan vara perfekt för just ert jobb och vara omedveten om detta. Helt enkelt för att ni aldrig tänkt på personen i fråga och för att personen i fråga varit omedveten om att ni finns/ska nyanställa. Förenklat innebär chefsrekrytering i Stockholm om att sammanfoga en specifik person till en specifik tjänst och därmed skapa ett samarbete som annars inte hade varit troligt.

Headhunting - ett värdefullt verktyg inom chefsrekrytering

Ett företag inom chefsrekrytering i Stockholm har dels skaffat sig en enorm bas av kandidater till olika arbeten som kommer ut på marknaden. Det första steget är alltså att söka igenom detta register och sätta igång med att intervjua de personer vars utbildning och meriter kvalificerar dem för jobbet. 

Under tiden sker även ett annat sökande som primärt sker genom ett avancerat nätverkande i de sociala sammanhang man skapat. Man kanske vet att ett annat företag har problem på sin personalsida, man kanske vet att någon specifik person lämnat en dörr öppen för andra jobberbjudande och man kanske vet att en person vore som klippt och skuren just för er – medan hans nuvarande roll inte alls ger samma utmaningar. Man utgår från era behov och man matchar dessa mot alla sina kanaler. Ett avancerat system som kallas för headhunting. 

Man hittar rätt person för rätt typ av jobb och detta har blivit allt vanligare inom chefsrekrytering i Sverige. Istället för att personer söker jobb så söker jobbet upp personer som passar; det gör att allting blir mer skräddarsytt och att man som både företag och som “headhuntad” kandidat får större chans att hitta vad man söker. Vi skulle säga att det här verktyget är det bästa sättet då det kommer till att hitta en ny chef. Bra ledare växer inte på träd och troligt är att de kanske redan sitter i sådant; ett träd som man kan locka ner vederbörande ifrån genom headhunting

Ägna dig åt det du är bäst på

25 jan 2018

Att anställa folk i det egna företaget utan att behöva betala för deras sociala avgifter och skatter har blivit ett populärt alternativ. Många företagare har enbart uppdrag som gäller dem själva men har då och då behov av att ta in konsulttjänster som bokförs som tillfälliga kostnader. Då brukar man anlita tjänster av företag som uppträder som tillfälliga arbetsgivare, genom att agera arbetsgivare för egen företagare. De hjälper till att dra skatter och sociala avgifter. 

Viktigt veta vad som är tillåtet

Här är det en del företag som balanserar på det tillåtna. Som egen företagare ska man betala sina egna sociala avgifter, men själva idén med att vara sin egen företagare är den att man självständigt tar uppdrag men har friheter som inte anställda har; arbeta när man själv bestämmer det och var man själv bestämmer. Som uppdragsgivare får man inte ställa krav som man kan ställa på anställda. Skillnaden här kan vara hårfin. Om det inte ska vara fråga om anställning ska den egna företagaren också kunna ta på sig andra uppdrag samt bestämma själv i vilken omfattning hen väljer att arbeta.

Anlita tjänst som tillåter dig vara "anställd"

Fördelen med att ha ett företag som agerar som sin ”arbetsgivare” är den att de tar hand om det administrativa, de räknar ut och betalar in dina skatter och arbetsgivaravgifter. På så sätt får du tiden över att ägna dig åt det som är dina arbetsuppgifter. Är man snickare, kan det vara svårt att ägna sin tid åt administration, marknadsföring och bokföring. Istället för att alltid arbeta, och ägna sin fritid åt administration kan du köpa in de tjänsterna. Det för att kunna fokusera på det som är roligt med att vara företagare. Har du behov av annat än marknadsföring kan du även köpa in redovisning och administration, läs mer här om du är intresserad.

Köp in det du saknar

Saknar du någon som marknadsför dig? Eller någon som håller reda på uppdragen åt dig, så kan du köpa in den tjänsten också. Det mesta som du saknar kan du köpa in; en "arbetsgivare", en bokföringsfirma, en reklamfirma och en som rekryterar åt dig. De flesta tjänster finns tillgängliga numera. Särskilt för de mindre företagen är det mycket värt att bara köpa in de tjänster man behöver för tillfället och varken behöver anställa eller avveckla personal när uppdragen tryter. Är man däremot ett företag som snabbt växer kan det vara det mest lönsamma att rekrytera rätt personal, som kan bidra till företagets tillväxt.

Växa som företag inte alltid enkelt

Man pratar om företagsvärk när det kommer till tillväxt. Det är inte alltid så enkelt att växa. Blir updpragen fler kan man behöva rekrytera mer personal, samtidigt som kostnaderna för löner ökar, så kan man ha svårigheter att växa vara fler än möjilgheterna att växa. Allra bäst klarar sig de företag som redan från början räknat med tillväxt. Att växa kan innebära större ekonomiska åtaganden än vad man tänkt från början. Då kan det hjälpa att räkna in det i sin affärsidé och tänka igenom de olika stegen.

Människans verktyg förändras med tiden

11 jan 2018

Just nu tar vi steget in i den virtuella verkligheten, som inte är mindre verklig än annan verklighet vi är vana att leva i. Vi människor förändras inte särskilt mycket över tid, det är endast våra verktyg och hjälpmedel som förändras, eller hur? Vissa verktyg har revolutionerat vår verklighet och möjliggjort förflyttningar över landskap, såsom hjulets uppfinning. Vi vet inte vem som uppfann hjulet, men med den upptäckten kunde vi förflytta oss med en hastighet upp till 160 kilometer i timmen (beroende på din bils prestanda). Så viktig var hjulets uppfinning. 

Vi har inte alltid förstått vikten av uppfinningarna

Till en början förstod nog inte förhistorisk grottmänniska vidden av uppfinningen, som ju har lett oss fram till våra dagars tåg, bilar och så vidare. På samma sätt kanske inte de som uppfann datorn plus det internationella nätverket anade vilken revolution som skulle komma i dess kölvatten. Idag ser vi fortsättningen av de uppfinningarna och de kommer nu mer en raketens hastighet. 

Vi har ju sett hur internet har förenat människor oberoende var på jorden vi har befunnit oss. Nu tar internet oss ännu närmare varandra. Med de nya verktygen för att kunna koppla ihop människor och dela affärshemligheter med varandra utan oro för röjande av hemligheterna kan  människor dela idéer och fatta viktiga beslut.

Lagra viktig information i molnet

Att allt kan lagras i ”molnet” är en förutsättning för att kunna dela saker med varandra. Till en början såg man en hel del säkerhetsbrister med att lagra känslig information, bilder och filmer i molnet, men de problemen har man idag löst och sett till att täppa säkerhetshålen på ett tillfredsställande sätt.

Nästa steg har varit att kunna förena människor med hjälp av datoriserade skärmar och en närvarande maskin som gör et möjligt at uppfatta vad som händer i rummet, utan att vara där. Science fiktion intresserade har väl väntat på att teleportering av människor och varor, dit har vi inte kommit – än. Däremot har vi kommit så pass långt att vi kan närvara på andra sätt, var som helst på jorden, bara det finns en uppkoppling och ett fungerande internet. Kika här för mer information.

Miljövänligt konfererande

Ju mer utvecklade dessa datorer och maskiner är, desto mindre behöver vi förflytta oss. Vi måste aktivt minska avtrycken vi människor gör på jordens resurser. Det kan ju inte vara möjligt att vi suger ut en planet, och när den är slut, ger oss ut i rymden efter nästa planet att suga ut? Vi måste bli mer aktsamma om det vi har och inte bara förstöra. Att minska flygresorna och uppfinna miljövänliga färdmedel är avgörande för vår planets framtid. Till dess kan vi träffas virtuellt.

Egen företagare i molnet

10 dec 2017

Är du rörmokare, elektriker, golvläggare eller annan typ av hantverkare med egen firma? Då kan det finnas anledning för dig att undersöka marknaden för molntjänster för att underlätta arbetet med att driva ditt företag. Här berättar vi kort om vad molntjänster är för något och vad du som företagare kan ha för nytta av dem

Molnet – vad är det?

När man talar om att ladda upp till eller hämta saker från molnet låter det som att den data vi skickar flyter runt i luften runt omkring oss. På ett sätt stämmer det ju eftersom mycket av internettrafiken går via trådlösa anslutningar, men platsen där informationen hamnar är i högsta grad fysisk. Här talar vi om stora serverhallar fyllda med hårddiskar som samverkar och tillsammans bildar en plattform för att lagra data och tillhandahålla tjänster.

Lagring och tjänster

Vad är det då för tjänster som man kan ha nytta av som egenföretagare? Ja, till att börja med finns alla de vanliga program som du använder; mail, ordbehandlingsprogram, kalkyleringsprogram osv, tillgängliga som molntjänster. Fördelen med att använda mjukvara över webben är att programmen blir tillgängliga överallt, tillsammans med all din data. Du spar tid och pengar på att slippa bekymra dig över IT-frågan och kan i stället ägna dig åt att driva din firma. Du har tillgång till alla dina kund- och projektuppgifter vart du än befinner dig, via mobiltelefonen, laptopen eller surfplattan.

Bokföringstjänster som automatiskt räknar ut skatt och moms, samt skickar fakturor och påminnelser till kunderna, är ett otroligt bra verktyg för småföretagaren.

Problemfritt

Du behöver aldrig mer oroa dig för att datorn ska krascha eller att du ska slarva bort information om kunder eller projekt. När information lagras i molnet ser leverantören till att det också finns flera backuper på flera olika håll. Det är mycket genom säkerhetstänk och kundbemötande som leverantörerna av molntjänster konkurrerar, så det är viktigt för dem att kunna erbjuda säkerhet och bra support.

Användarvänligt

När man läser igenom texterna på molnföretagens webbplatser är det lätt att bli förvirrad av all IT-jargong och nya uttryck. Men för dig som användare behöver det verkligen inte bli särskilt krångligt. I själva verket har du alltid tillgång till de senaste uppdateringarna av de program du använder, allt paketerat i ett lättförståeligt gränssnitt. Stöter du på något du inte förstår är supporten bara ett telefonsamtal bort, redo att hjälpa dig.

Slå en signal till en molnleverantör och berätta om vad du har för behov i ditt företag så kommer du att få hjälp att teckna ett avtal som passar just dig. En molntjänst är alltid skalbar, du betalar bara för den del du faktiskt använder. Är aktiviteten hög vid någon tidpunkt betalar du endast för den högre datorkapaciteten då den används och inte hela månaden.

3D skrivare på frammarsch

6 dec 2017

Det har varit i ropet den senaste tiden detta med 3D skrivare. Och, nej, det är inte humbug eller någons önsketänkande. Framtiden är redan här. Ett av de företag som har gjort verklighet av den innovativa drömmen är Ricoh som har tagit fram en så kallad SLS-skrivare för prototyptillverkning. Att ha en skrivare som kan skriva ut den prototyp som du har gjort i datorn sparar ofantligt med tid. Men det är inte bara inom prototyptillverkning som 3D skrivarnas framtid ser ut. Vi ser även ett användningsområde inom mode, mattillverkning och material inom vitt skilda områden, till exempel inom byggbranschen. Snart kan vi skriva ut våra tegelstenar, fönster, bestick, porslin och så vidare. I en snar framtid kanske vi inte behöver längre besöka klädesaffärerna, utan kan beställa hem kläderna med hjälp av en skrivare? Det är snart bara fantasin som sätter stopp för innovationer och möjligheterna inom utskriftsområdet.

Så långt framtiden

I dag har vi skrivare – än så länge i våra hem – till det vi alltid haft dem till; skriva ut dokument från datorn, och bilder. Antingen i svart/vitt eller i fyrfärgs-tryck.  Vissa internetföretag har fortfarande fortfarande ”hängslen” och ”livremmar”. Detta då de både skriver ut viktigadokument samtidigt som man lagrar informationen digitalt. De flesta myndigheter har även både fysisk och digital information eftersom man ännu lever i övergången mellan den fysiska informationen (papper i mappar och pärmar) och i digital form. Än så länge har planerna från Bryssel (läs EU) inte riktigt nått alla delar i vårt svenska samhälle, som till exempel digitaliseringen inom sjukvården. En satsning som inte riktigt har nått alla patienter och som endast fungerar i delar av den.

Ekonomiska aspekter av skrivare

En skrivare fungerar idag som vilken annan dator. Här lagras stora mängder information, om man jämför med skrivarna bara tio år bort. Tid är pengar och det gäller fortfarande än i dag. Att ha den information som man behöver tillgänglig i skrivaren underlättar för den som vill ha stora mängder data utskriven. Samtidigt får data som sparas i skrivaren konsekvenser för företagens och privatpersoners säkerhet. Att inte bara spara data i en skrivare – utan att även kunna radera data – är lika viktigt. Då är det viktigt att köpa rätt sorts skrivare för din verksamhet. Köper du en skrivare till ditt hem, behövs sällan så avancerade skrivare som de man behöver på våra kontor. Oftast krävs endast en skrivare för utskrift av diverse dokument och bilder som vi vill spara för framtiden. Men den som tycker det är underhållande att ha en 3 D skrivare hemma, kan säkert ha stor nytta av en sådan, om det så bara är för sakens egen skull.

 

Hur kan man som tandläkare ha nytta av molntjänster?

1 dec 2017

Kan en klinik eller en privat tandläkarmottagning ha nytta av att flytta sin IT-verksamhet och dokumentation till en molntjänst? Det korta svaret vi vill ge är – ja, precis som alla andra företag har man mycket att vinna på att migrera till molnet som det heter. När man pratar om molntjänster kanske många tänker på IT-företag och andra företag i databranschen, men molntjänster handlar ju inte om tekniken i sig utan är ett sätt att hantera information, lagring och applikationer på en icke-fysisk plats där de är tillgängliga (för användaren) varifrån som helst.

I en tandläkares fall kan det vara två aspekter av molntjänster som känns särskilt intressanta – att lagra dokumentation och att sköta bokningar och annan administration.

Lagring av dokumentation

En tandläkarmottagning måste kunna lagra enorma mängder information om patienter, ofta tunga filer som röntgenbilder. För att spara allt detta lokalt krävs hårddiskar och servrar som måste installeras, synkroniseras och sedan underhållas regelbundet. Väljer man att lagra sin dokumentation hos en leverantör av en molntjänst sköter i stället leverantören allt det tekniska, som företag betalar man bara en månadsavgift och har sedan tillgång till hur mycket datautrymme som helst. Informationen går att komma åt för alla medarbetare som har inloggning. All den mjukvara som behövs kan också göras tillgänglig via molntjänsten.

Patientsäkerhet

Många företagare känner tveksamhet för att lägga ut känslig information på en molntjänst, och som tandläkare är det ju patientinformation man lagrar. Säkerheten hos en seriös leverantör är dock minst lika hög som i ett internt IT-system, om inte högre. Leverantörer av molntjänster lägger stor vikt vid säkerhet och flera olika typer av skydd samverkar för att hålla användarnas information säker. All information finns dessutom säkerhetskopierad på flera ställen och som användare är man alltid skyddad mot information försvinner, vilket den ju kan göra när den lagras lokalt vid exempelvis en brand eller en hackerattack.

Göra bokningssystemet externt

Att slippa ifrån stora servrar och datorbekymmer är också den främsta fördelen med att göra exempelvis ett bokningssystem externt. Många leverantörer av molntjänster tillhandahåller skräddarsydda bokningssystem som man kan använda för patientbokning.

När man använder mjukvara som finns i molnet blir den tillgänglig varifrån som helst, programmen är alltid uppdaterade till de senaste versionerna och är lätta att att använda. Skulle något problem uppstå behöver man inte vänta in en IT-tekniker på lunchrast utan kan lätt chatta eller slå en telefonsignal till supporten. De flesta seriösa leverantörer satsar stort på support och användarvänlighet, i längden är det det som får kunderna att stanna kvar.

Skalning och kundtillgänglighet

Hur bra kundbemötande ett företag har är alltså viktigt när man ska välja en bra leverantör. En annan sak som kan vara bra att titta närmare på är hur mycket man kan anpassa tjänsterna till sina behov, så kallad skalning. I regel ska man inte behöva betala för datorkraft man inte utnyttjar och en bra leverantör omfördelar sina resurser och serverkraft mellan kunderna efter deras aktuella behov utan att användarna märker något.

Hur en städfirma kan ha nytta av molntjänster

1 dec 2017

Städbranschen är ett typiskt exempel på en bransch som har mycket att vinna på att använda sig av molntjänster. Den är mobil, vilket innebär att medarbetarna ofta befinner sig ute på uppdrag och det finns ett behov av samordning. Många resor i tjänsten innebär också behov av lätthanterliga redovisningsverktyg. Det är även en bransch med många uppdrag och ofta många kunder vilket kräver smidig bokföring och fakturering.

En del företagare har en ganska vag och ofullständig bild av molntjänster som någonting ganska krångligt, dyrt och onödigt. En bild som helt klart motsägs av den växande skara företag som ”migrerar till molnet” och upptäcker att kostnader för IT, kommunikation och felsökning istället sjunker drastiskt. Dessutom kan den smidigare administrationen som molntjänster ger göra att medarbetarna upplever en större frihet, samtidigt som de har större överblick över verksamheten.

På kontoret minskar behovet av servrar och datorer. Ansvaret för detta ligger istället på leverantören av molntjänsten, liksom ansvaret för säkerheten. Mail- och bokföringsprogram ligger också i molnet och skyddas av leverantörens säkerhetslösningar.

Överblick

Ett städföretag har framför allt ett stort behov av samordning och synkronisering. Blir någon medarbetare sjuk behöver dennes uppdrag täckas upp av någon annan. Men en webbportal för personalbesättning kan samordnaren hålla koll på hela personalstyrkan och lätt få tag i en ersättare. Vikarier får en bra överblick över uppdrag som behöver utföras och kan anmäla sitt intresse.

Resor

Medarbetare som kör bil mellan uppdrag kan enkelt redovisa körsträckor och eventuella kostnader till molnet och informationen hamnar automatiskt i bokföringen. Görs andra typer av resor kan även de fyllas i på ett smidigt sätt. De flesta leverantörer av molntjänster har dessa applikationer för tjänsteresor. Detta gör att all information snabbt lagras och delas upp i rätt poster och att det är lätt att gå bakåt och få överblick över tidigare resor.

Bokföring och fakturering

Alla program för bokföring, fakturering och annat finns tillgängliga som molntjänster. Programmen ligger då inte installerade på kontorets hårddiskar utan finns i molnet, alltid uppdaterade till den senaste versionen av mjukvaran. Personalen kommer åt programmen från vilken mobil plattform som helst, mobil, laptop eller surfplatta. Perfekt för chefen för det lilla företaget som både har bokföringsansvar och jobbar ”på golvet” och behöver kunna sköta administration från flera olika platser under en dag.

Förutom de välkända programmen finns även exempelvis faktureringstjänster där leverantören hjälper till med utskick och påminnelser om fakturor.

Stor variation

Som företagare går det lätt att hitta de tjänster man har behov av och de flesta leverantörer erbjuder många olika typer av paket för att säkerställa att man bara betalar för det man verkligen behöver. När man letar leverantör är det bra at titta på företagets säkerhetslösningar och hur bra support de har. Molntjänster är alltid användarvänliga och smidiga att använda, men om man stöter på något man inte förstår eller om det blir fel någonstans är det viktigt att man har tillgång till bra och hjälpsam support.

Som företagare behöver man inte tveka över att flytta sin administration till molnet, man har allt att vinna.

Hur kan ett byggföretag dra nytta av molntjänster och mobil teknik?

1 dec 2017

Allt fler företagare tar steget att flytta sin administrativa verksamhet till det så kallade molnet. ”Molnet” är det begrepp som kommit att användas för externa IT-tjänster, där användarnas information och dokument lagras på externa servrar, ständigt tillgängliga från vilken dator, mobil eller surfplatta som helst. Dessutom har användarna ständigt tillgång till mjukvara de tidigare bara kom åt på kontoret, eftersom de fanns installerade på de fasta datorerna. En molntjänst tillhandahåller de program användarna behöver och gör dem tillgängliga via en vanlig webbportal.

Att använda sig av molnet är ett sätt för företag att göra sin IT-lösning billigare och mer flexibel. Den befrämjar och underlättar samarbete mellan medarbetare och gör överföring av information smidigare och snabbare.

Smidigt i alla branscher

Att använda sig av molntjänster är något som alla företag kan ha nytta av, inte bara företag i IT-branschen. I byggbranschen till exempel används ju en stor mängd visuell dokumentation i form av ritningar, kalkyler osv som med hjälp av en molntjänst kan göras snabbt tillgänglig för konstruktörer, byggare osv. Vill arkitekten göra en ändring kan hon göra det från sitt kontor och samtidigt kan snickaren på bygget se det i sin surfplatta eller dator på platskontoret. Behöver kunden tillfrågas om något som rör bygget kan man lätt illustrera sin fråga med skisser och förslag på ritningar. Koordinationen av de olika typer av hantverk som ska göras under ett bygge kan göras enklare och därmed minska tidsåtgången och risken för missförstånd.

Alltid uppdaterat

Att hålla koll på arbetstider, resor och luncher för all personal blir mycket smidigare när alla kan rapportera in information i realtid. Kontorstjänster som sköts av ekonomiansvarig, sekreterare eller samordnare kan skötas både från kontoret eller hemifrån eller på väg till ett möte.

Alla de gamla bekanta programmen som Word och Excel går att få tillgängliga i en molntjänst, men även ett stort utbud av nyare program. Stor vikt läggs vid användarvänlighet och support. Mjukvaran uppdateras löpande och användarna har alltid tillgång till den senaste versionen av programmet. Dessutom använder alla samma version av mjukvaran vilket ökar kompatibiliteten.

Viktigt med support

Kostnader för installationer och systemdrift undviks och personalen kan fokusera på det som är viktigast för företaget, istället för att ägna tid åt att försöka få datorerna att fungera som de ska. Behöver personalen hjälp finns den tillgänglig direkt med ett knapptryck eller ett telefonsamtal. Det finns många olika molntjänster att välja mellan och när man som företag ska välja tjänst bör man förutom kostnad och tillgängliga tjänster även väga in företagets kundtillgänglighet och support.

Bättre helhetsbild och samarbete

Det finns mycket att vinna för ett byggföretag att flytta hela eller delar av sin administration till molnet. Det som kan låta krångligt på papperet blir i själva verket väldigt enkelt, vilket medarbetarna snart inser. Att komma in i det nya arbetsflödet går fort och en chef som satsat på molntjänster märker snart att kreativiteten och arbetslusten hos personalen ökar i takt med att de får en bättre helhetsbild av arbetet inom organisationen.

Kan en advokatbyrå ha nytta av molntjänster?

1 dec 2017

Vilken nytta kan en advokatbyrå ha av så kallade molntjänster, som erbjuder backup, program och andra tjänster via webben? Kan man förvara uppgifter om klienter hos en leverantör av en molntjänst, eller strider det mot personuppgiftslagen? Det är frågor som just nu är högst intressanta, men inte helt lätta att svara på.

Molntjänster

Molntjänster är ett samlingsnamn för de olika tjänster som förmedlas via webben till en användare från en leverantör. ”Molnet” består i själva verket av en stor mängd servrar, som samverkar för att generera enorm datakraft och lagringsutrymme. Ett företag kan prenumerera på olika typer av pakettjänster, från enkel backup av hårddiskarna till kompletta lösningar med lagring, mjukvara och andra tjänster, som till exempel fakturering.

Det är med andra ord möjligt för ett företag att helt slippa driften av ett IT-system, där man måste tillhandahålla och underhålla datorer och se till att hålla systemet igång. Detta möjliggör såklart en mer slimmad organisation där medarbetarna kan ägna sig åt det som är viktigt för företaget och spar även utrymme.

Alla kontorsjobb som vanligtvis kräver lokalt installerad mjukvara kan utföras via molntjänster, exempelvis kan man få tillgång till hela officepaketet via webben utan att ha det installerat på sina egna datorer. En advokatbyrå kan välja att låta sina medarbetare rapportera sina arbetstider till en molntjänst, som då håller räkningen på arbetade timmar, semestrar, löner osv.

Det finns molntjänster för fakturering och bokföring, epost, videokonferenser och mycket annat.

Åtkomst

Med molntjänster är informationen och tjänsterna inte låsta till specifika datorer på kontoret, utan finns tillgängliga från vilken dator, mobiltelefon eller surfplatta som helst för de användare som har tillgång till systemet. Företagets administratör (t ex VD:n) kan välja vilka anställda som ska ha tillgång vilken information och tjänster. Detta gör medarbetarna mer mobila och underlättar även kommunikationen inom företaget.

För en advokatbyrå kan dessa former av mobila tjänster vara till stor nytta, då mycket av arbetet sker ”ute på fältet”, på möten med klienter eller i rätten till exempel. Med snabb tillgång till information och möjlighet till virtuella möten förenklas arbetet betydligt inom byrån.

Skalning

En annan fördelaktig aspekt med molnet är möjligheten till skalning, dvs att systemet anpassas efter hur mycket användaren utnyttjar för tillfället, och att användaren bara betalar för den del man använder. Detta gör att dator. Och serverkraft inte behöver stå outnyttjad och kosta pengar i onödan. Leverantörens servrar omfördelas dit de behöver och en användare har alltid obegränsat med kraft till sitt förfogande, men kan också helt avstå från att använda systemet.

Klientinformation och personuppgiftslagen

Att spara information om klienter på externa servrar är smidigt, men det är viktigt att man väljer en leverantör som kan garantera att informationen behandlas enligt personuppgiftslagen (PUL). Det är alltid företaget som har ett personregister som är ansvarigt för uppgifterna och ansvaret kan inte delegeras över till någon annan hur som helst. Däremot kan man skriva ett personuppgiftsbiträdesavtal med leverantören där det tydligt framgår vilka krav som ställs på sekretess osv. För en advokatbyrå torde det vara lätt att hitta en bra, smidig och samtidigt laglig lösning.

TEKNIKGUIDE FÖR FÖRETAG

På lur.nu skriver vi om allt som har med teknik och företagande att göra. Få hjälp med att välja rätt teknisk utrustning som mobiler, surfplattor, datorer med mera för att ta din verksamhet till nya höjder.