Ägna dig åt det du är bäst på

Att anställa folk i det egna företaget utan att behöva betala för deras sociala avgifter och skatter har blivit ett populärt alternativ. Många företagare har enbart uppdrag som gäller dem själva men har då och då behov av att ta in konsulttjänster som bokförs som tillfälliga kostnader. Då brukar man anlita tjänster av företag som uppträder som tillfälliga arbetsgivare, genom att agera arbetsgivare för egen företagare. De hjälper till att dra skatter och sociala avgifter. 

Viktigt veta vad som är tillåtet

Här är det en del företag som balanserar på det tillåtna. Som egen företagare ska man betala sina egna sociala avgifter, men själva idén med att vara sin egen företagare är den att man självständigt tar uppdrag men har friheter som inte anställda har; arbeta när man själv bestämmer det och var man själv bestämmer. Som uppdragsgivare får man inte ställa krav som man kan ställa på anställda. Skillnaden här kan vara hårfin. Om det inte ska vara fråga om anställning ska den egna företagaren också kunna ta på sig andra uppdrag samt bestämma själv i vilken omfattning hen väljer att arbeta.

Anlita tjänst som tillåter dig vara "anställd"

Fördelen med att ha ett företag som agerar som sin ”arbetsgivare” är den att de tar hand om det administrativa, de räknar ut och betalar in dina skatter och arbetsgivaravgifter. På så sätt får du tiden över att ägna dig åt det som är dina arbetsuppgifter. Är man snickare, kan det vara svårt att ägna sin tid åt administration, marknadsföring och bokföring. Istället för att alltid arbeta, och ägna sin fritid åt administration kan du köpa in de tjänsterna. Det för att kunna fokusera på det som är roligt med att vara företagare. Har du behov av annat än marknadsföring kan du även köpa in redovisning och administration, läs mer här om du är intresserad.

Köp in det du saknar

Saknar du någon som marknadsför dig? Eller någon som håller reda på uppdragen åt dig, så kan du köpa in den tjänsten också. Det mesta som du saknar kan du köpa in; en "arbetsgivare", en bokföringsfirma, en reklamfirma och en som rekryterar åt dig. De flesta tjänster finns tillgängliga numera. Särskilt för de mindre företagen är det mycket värt att bara köpa in de tjänster man behöver för tillfället och varken behöver anställa eller avveckla personal när uppdragen tryter. Är man däremot ett företag som snabbt växer kan det vara det mest lönsamma att rekrytera rätt personal, som kan bidra till företagets tillväxt.

Växa som företag inte alltid enkelt

Man pratar om företagsvärk när det kommer till tillväxt. Det är inte alltid så enkelt att växa. Blir updpragen fler kan man behöva rekrytera mer personal, samtidigt som kostnaderna för löner ökar, så kan man ha svårigheter att växa vara fler än möjilgheterna att växa. Allra bäst klarar sig de företag som redan från början räknat med tillväxt. Att växa kan innebära större ekonomiska åtaganden än vad man tänkt från början. Då kan det hjälpa att räkna in det i sin affärsidé och tänka igenom de olika stegen.

25 Jan 2018

TEKNIKGUIDE FÖR FÖRETAG

På lur.nu skriver vi om allt som har med teknik och företagande att göra. Få hjälp med att välja rätt teknisk utrustning som mobiler, surfplattor, datorer med mera för att ta din verksamhet till nya höjder.