Är det alltid bäst med digitalisering?

Man kan ju undra över om det alltid är bäst att lagra sin information digitalt. Att allt fler företag och myndigheter väljer att göra så, är ganska uppenbart. Men är det bäst? Finns det andra sätt som är bättre? De senaste skandalerna som har rullats upp i medierna visar på att inte ens de företag, som arbetar med digital information tänker rätt. Dels har man utsatt mycket känslig information för exponering av andra främmande makter, och gett andra tillgång till information genom att lägga ut den på internet. Företagen som har använt internet för att lagra informationen försvarar sig med att de är låsta och kan endast låsas upp av lösenord och liknande. Men, man måste alltid utgå från att alla lösenord kan hackas och därmed är informationen utsatt för risk.

Säkra och osäkra sätt att förvara information

Av den anledningen kan man fundera på om det är den bästa vägen att förvara känslig information på genom att digitalisera informationen?! Är den digitala formen alltid säkrast? Svaret på den frågan borde vara – ja, och – nej. Ja, på det sättet att har man informationen digitalt, kan ingen tjuv bryta sig in på kontoret och stjäla informationen. Säg att den finns på papper. Skulle den stjälas, är den borta med pappret. Är den digital, kan den delas tusentals gånger, utan att den försvinner. Dessutom, är informationen digital, behöver du inte det fysiska utrymmet för att förvara den. Den tar ingen plats.

Risker med att förvara information digitalt

Risken med att förvara den digitalt begränsas till om den lagras på internet, även om man behöver lösen och användarnamn för att komma åt den. Dock måste man alltid utgå från att alla lösen och användarnamn är möjliga att hacka för den som vill det. Man kan aldrig lita på att inte någon kan hacka det materialet om det ligger på internet. Därför måste man alltid lagra all digital information på slutna servrar som företaget eller myndigheten själv förvarar på säkert ställe.

Anlita företag som kan lagra på säkra sätt

Därför bör alla företag och myndigheter alltid lagra all känslig information på ett säkert sätt, på egna servrar som ingen annan än myndigheten eller företaget kommer åt. Det ska INTE finnas på internet där vem som helst kan komma åt det. All känslig information måste finnas på myndighetens egna servrar. Och de servrarna måste finnas på säkra ställen, inlåsta, bakom lås och bom. Ju mer känslig information, desto större säkerhet bör omge de servrarna och bör förvaras på så säkra sätt som det bara är möjligt. 

24 Mar 2019

TEKNIKGUIDE FÖR FÖRETAG

På lur.nu skriver vi om allt som har med teknik och företagande att göra. Få hjälp med att välja rätt teknisk utrustning som mobiler, surfplattor, datorer med mera för att ta din verksamhet till nya höjder.