Att studera till fastighetsförvaltare

Som fastighetsförvaltare är man ansvarig att se till att förvaltningen av en, eller ibland flera fastigheter, fungerar som den ska. På större eller medelstora företag är det vanligt att man delar in förvaltarna i olika roller, till exempel tekniska förvaltare och kontraktsförvaltare. Yrket fastighetsförvaltare är tvärvetenskapligt, med en kombination av ekonomi, teknik och juridik. Exakt hur en arbetsdag ser ut i praktiken skiljer sig åt en hel del, beroende på vilket företag det är fråga om. Ett större företag i exempelvis Stockholm kan ha helt andra arbetsuppgifter än ett mindre företag ute på landsbygden. 

Vad lär man sig?

Innehållet skiljer sig naturligtvis något åt mellan olika utbildningar, men det finns många moment i kursen som nästan alla har gemensamt. Till exempel: 

  • Fastighetsföretagande
  • Byggnadsteknik och brandskydd
  • Miljöteknik
  • Projektledning
  • Försäljning och marknadsföring
  • Juridik
  • Installations- samt elteknik
  • National-, fastighets- och företagsekonomi
  • Investeringskalkylering
  • Kommunikation och ledarskap

Vanligtvis är utbildningarna två och ett halvt år, eller fem terminer, långa. Under den här tiden är det vanligt att man får göra praktik i flera perioder. 

Vad krävs det för att gå utbildningen?

Vanligt är att utbildningarna görs på Yrkeshögskolan. Således krävs först och främst en gymnasieexamen, om inte från gymnasiet så från Komvux. Det kan även finnas omständigheter där man, genom en tidigare svensk eller utländsk utbildning eller praktisk erfarenhet kan anses tillskansa sig kunskaperna som ges i utbildningarna. Utbildningarna hittas på många ställen i landet. Om man inte bor i någon av de större städerna (Stockholm, Göteborg, Malmö), kan det gå att pendla till en lite större i stad i närheten. 

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Arbetsförmedlingen bedömer att konkurrensen är liten inom 1 års sikt, och att det råder balans på arbetsmarknaden på 5 års sikt. Således finns goda förutsättningar att hitta jobb som fastighetsförvaltare efter avklarad utbildning. Men det skiljer sig lite åt, beroende på var i landet man bor. Till exempel bedöms konkurrensen vara ”mycket liten” i Stockholm, medan den bara bedöms som ”liten” i Malmö. 

Konkurrensen skiljer sig mycket lite åt inom städerna. Tittar vi närmare på Stockholm ser vi att samtliga kommuner i länet har fått samma bedömning, det vill säga ”mycket liten”. För många kommuner i Stockholms län finns dock inga data, bland annat i Huddinge, Norrtälje och Södertälje. Det ser ungefär liknande ut i Skåne län, där konkurrensen bedöms vara ”liten” inom samtliga kommuner (förutom Malmö, där inga data finns). I Västra Götalands län finns visserligen en del skillnader, men så innefattar det också ett större geografiskt område än de två förstnämnda länen. 

19 Mar 2018

TEKNIKGUIDE FÖR FÖRETAG

På lur.nu skriver vi om allt som har med teknik och företagande att göra. Få hjälp med att välja rätt teknisk utrustning som mobiler, surfplattor, datorer med mera för att ta din verksamhet till nya höjder.