Även ett teknikföretag behöver en bra ledare

Även om många av de nya företag som poppar upp och röner stora framgångar till stor del är uppbyggda kring grundarnas och medarbetarnas spetskunskaper inom teknik och IT, så betyder det inte att de när de väl etablerat sig inte är i behov av gott, traditionellt ledarskap. Företag som klamrar sig fast vid bilden av sig själva som rebeller och nykomlingar får i regel svårt att klara sig när de i mångt och mycket är en av de stora och erfarna aktörerna, men beter sig som en upprorisk tonåring.

Rekrytera en ledare utifrån

För att ett företag som nått en framstående position i sin bransch ska kunna vara kvar på toppen och fortsätta att utvecklas behövs så klart allt det där innovativa som tagit dem dit, men det behövs även ett erfaret och kunnigt ledarskap. Vissa företag har i sin grundare kanske en eldsjäl med förmåga att entusiasmera och hitta nya lösningar, men i många fall kan det vara svårt att behålla sin kreativitet samtidigt som man försöker vara en bra ledare och chef. Bättre då att rekrytera en person som har förmåga att ta kommando och visa vägen framåt och få ut det mesta av den kunskap som företaget besitter.

Kreativitet och fantasi

Den som är chef för ett företag behöver inte alltid vara den som har störst kunskaper och erfarenhet i den bransch företaget verkar inom. Det gäller för alla branscher, och det gäller även för IT- och teknikföretag. I stället handlar det om att hitta en person som är bra på att identifiera processer och flöden, som är kreativ och fantasirik och har förmågan att få ut det bästa ur företagets värdefullaste tillgång, dess anställda.

En bra ledare visar vägen framåt

Ett företag behöver en chef som inger förtroende genom sin personlighet, någon man instinktivt litar på och som har tydliga visioner för hur man tillsammans ska ta företaget framåt. En bra ledare ser vad som är bäst för företaget, inte för sig själv, och tar beslut utifrån det. Dessutom har en bra chef förmågan att övertyga andra utan att köra över. En bra chef är lyhörd för kritik men har också förmågan att bemöta den på ett förståeligt och instruktivt sätt. För att ett företag ska kunna fortsätta skörda framgångar är det viktigt att alla medarbetare är medvetna om vägen framåt och hur de personligen kan vara delaktiga i den resan.

Satsa på ledarutveckling

Många ledaregenskaper kan vara medfödda och sitta i en människas personlighet, men det går så klart också att träna upp sin förmåga att leda andra människor. Därför bör ett företag som vill bli framgångsrikt kontinuerligt satsa på ledarutveckling för sina chefer så att de kan nå sin fulla potential. Kurser inom ledarutveckling är ett bra sätt för en chef att få nya uppslag och syna sin roll som chef ur ett större perspektiv, något som bara är till nytta för ett företag som vill växa och bli större.

24 May 2019

TEKNIKGUIDE FÖR FÖRETAG

På lur.nu skriver vi om allt som har med teknik och företagande att göra. Få hjälp med att välja rätt teknisk utrustning som mobiler, surfplattor, datorer med mera för att ta din verksamhet till nya höjder.