Finns det högteknologiska tak?

Ser man till hur tekniken tar nya steg så finns det definitivt värden för oss att ta del av. Inte minst så gäller detta förenklingen av våra liv. Vi kan, tack vare ny teknik, få ett både enklare och billigare liv. Tekniska lösningar förenklar vår vardag och utvecklingen av olika material gör att både hållbarheten blir längre och priset lägre. Det finns stora fördelar att ta del av.

Bryter man ner de olika områden som finns på ett hus så kan man se utvecklingen i mindre detaljer. Taket är en sådan detalj och här frågar många sig om det finns några högteknologiska sådana? Svaret är att det inte finns detta - men att det snart kommer att öppnas upp en helt ny marknad.

Det man kan tänka på är att det redan nu finns en möjlighet att montera solceller på ett tak. Du som villaägare kan kontakta en takläggare i Stockholm som monterar paneler på ditt tak och där du sedan, genom detta, kan bli en egenproducent av el. Detta är en lösning som många idag väljer. Man producerar egen el och inte sällan kan man också sälja ett överskott vidare. Det är bra för miljön, det är bra för den egna plånboken och man gör sig själv oberoende av omvärldens priser - en fråga som aktualiserats idag med tanke på den extrema höjningen av elpriser som skedde i vinter.

Det är ett exempel på hur man kan tolka ett högteknologiskt tak, men det som framtiden har i sitt sköte är att dessa solceller redan finns inbyggda i takmaterialet. Solcellerna kommer redan att vara integrerade i takpanelen som en film som appliceras över exempelvis plåten. Detta kommer att vara revolutionerande och en självklar lösning för många villaägare. Säga vad man vill om solpaneler, men särskilt estetiskt tilltalande är de inte. Genom att istället få ett tak som redan har solceller integrerade behöver man inte göra avkall på villans inneboende skönhet.

Det gamla taket kommer tillbaka

Ett annat exempel på takets utveckling handlar om att snarare ta ett steg tillbaka än framåt. Hur byggde man tak förr? Det gröna taket med prunkande växtlighet är på väg tillbaka och kan redan nu synas i större städer över hela världen - New York, London, Paris etc - och det finns tydliga förklaringar till detta. Genom att anlägga växtlighet på ett tak så reducerar man buller, man tar bort mycket avgaser och koldioxid och man kan dessutom bidra till en ökad mångfald rent biologiskt genom att olika insekter får lättare att leva. Dessutom så skapar det en trivsel: vi människor mår bra av grön miljöer.

Sedumtaket - som det kallas - har skapat ett stort intresse hos såväl privatpersoner som hos företag, BRF:er och fastighetsägare. Fördelarna är enorma, men det krävs också ett professionell jobb för att få ett sådant tak på plats. Du kan inte ringa vilken takläggare i Stockholm som helst. Kunskapen inom takläggning måste finnas för att effekten av det gröna taket ska nå det mål man har.

9 Feb 2022

TEKNIKGUIDE FÖR FÖRETAG

På lur.nu skriver vi om allt som har med teknik och företagande att göra. Få hjälp med att välja rätt teknisk utrustning som mobiler, surfplattor, datorer med mera för att ta din verksamhet till nya höjder.