Goda tider för IT-branschen - allt färre företag går i konkurs

IT-branschen har varit en aning svajig, men ändå vuxit stadigt sedan den famösa IT-bubblan sprack i början av 2000-talet. Då den kraschen drevs fram av orealistiska förväntningar och prematura investeringar som saknade förankring i verkligheten, ligger dagens IT-bolag mer i sin tid. Det är en bransch som har en stadig och ständigt växande kundkrets, och som är i skriande behov av arbetskraft.

Många företag gick i konkurs runt millennieskiftet

I början av 2000-talet gick oräkneliga av de så kallade dotcom-bolagen i konkurs. Det var företag som lyckats locka till sig investerare genom att spela på en blandning av dessa aktörers okunnighet och deras rädsla för att hamna på efterkälken i en ekonomi som såg ut att förändras i grunden. En orma pengar lades på att skapa hemsidor som var så avancerade att de flesta vanliga människor inte ens kunde logga in på dem med sina långsamma modem. Nystartade företag skaffade lyxiga kontor i samtliga europeiska städer redan innan man hade sin första produkt på marknaden. Detta ansågs n te vara konstigt utan sågs som investeringar för så kallat ”kundanskaffande”. När verkligheten till slut hann i fatt dessa företag föll de som käglor och i tingsrätten radades konkurserna upp.

Konkurrens om arbetskraft den största utmaningen

Nuförtiden ligger branschen som sagt ganska stadigt förankrad i sin samtid. De flesta företag idag lutar sig till stor del mot internet för kundrelationer, handel och andra lösningar, vilket innebär att det finns en stor marknad för konsultbolag inom IT. Faktum är att det råder en stor brist på kompetenta medarbetare, och konkurrensen mellan företagen har kommit att handla om vem som kan knyta de bästa till sig och på så sätt växa. Det är med löner och anställningsvillkor det konkurreras, samt förstå status i branschen. Många programmerare söker sig till kända och populära företag som Google, Microsoft och IBM, men även mindre företag kan knyta till sig kompetens genom att erbjuda en kreativ miljö, god stämning och så vidare.

Obestånd kan snabbt leda till konkurs

För de företag som inte lyckas knyta till sig rätt kompetens finns dock en stor risk att det slutar i en konkurs. När man inte lyckas få in jobb är det oerhört svårt för ett företag med anställda att klara sig någon längre tid. Ofta får man avskeda arbetskraft, vilket gör att man blir ännu mindre konkurrenskraftig och den nedåtgående spiralen fortsätter.

Ett företag som har större utgifter än inkomster anses ha hamnat på obestånd. Man kan inte betala sina skulder, och om tiden går ökar risken att någon av borgenärerna, de man är skyldig pengar, begär att företaget försätts i konkurs. Den ansökan görs till tingsrätten, som tar beslutet ifrån de givna förutsättningarna.

En advokat kan hjälpa till med företagsrekonstruktion

För att undvika en konkurs kan ett företag kontakta en advokat. Denne bör ha god kunskap om både affärsjuridik och om IT-branschen i sig, som på många sätt är mer komplicerad än andra branscher. En advokat kan hjälpa företaget att i stället för att hamna i konkurs få till stånd en företagsrekonstruktion. En företagsrekonstruktion innebär att företaget i stället för att gå i konkurs under en period får möjlighet att omorganisera sig, och dessutom så föreslår rekonstruktören nedskrivningar av skulderna och försöker få borgenärerna att acceptera dessa.

9 Jan 2019

TEKNIKGUIDE FÖR FÖRETAG

På lur.nu skriver vi om allt som har med teknik och företagande att göra. Få hjälp med att välja rätt teknisk utrustning som mobiler, surfplattor, datorer med mera för att ta din verksamhet till nya höjder.