Hur kan ett byggföretag dra nytta av molntjänster och mobil teknik?

Allt fler företagare tar steget att flytta sin administrativa verksamhet till det så kallade molnet. ”Molnet” är det begrepp som kommit att användas för externa IT-tjänster, där användarnas information och dokument lagras på externa servrar, ständigt tillgängliga från vilken dator, mobil eller surfplatta som helst. Dessutom har användarna ständigt tillgång till mjukvara de tidigare bara kom åt på kontoret, eftersom de fanns installerade på de fasta datorerna. En molntjänst tillhandahåller de program användarna behöver och gör dem tillgängliga via en vanlig webbportal.

Att använda sig av molnet är ett sätt för företag att göra sin IT-lösning billigare och mer flexibel. Den befrämjar och underlättar samarbete mellan medarbetare och gör överföring av information smidigare och snabbare.

Smidigt i alla branscher

Att använda sig av molntjänster är något som alla företag kan ha nytta av, inte bara företag i IT-branschen. I byggbranschen till exempel används ju en stor mängd visuell dokumentation i form av ritningar, kalkyler osv som med hjälp av en molntjänst kan göras snabbt tillgänglig för konstruktörer, byggare osv. Vill arkitekten göra en ändring kan hon göra det från sitt kontor och samtidigt kan snickaren på bygget se det i sin surfplatta eller dator på platskontoret. Behöver kunden tillfrågas om något som rör bygget kan man lätt illustrera sin fråga med skisser och förslag på ritningar. Koordinationen av de olika typer av hantverk som ska göras under ett bygge kan göras enklare och därmed minska tidsåtgången och risken för missförstånd.

Alltid uppdaterat

Att hålla koll på arbetstider, resor och luncher för all personal blir mycket smidigare när alla kan rapportera in information i realtid. Kontorstjänster som sköts av ekonomiansvarig, sekreterare eller samordnare kan skötas både från kontoret eller hemifrån eller på väg till ett möte.

Alla de gamla bekanta programmen som Word och Excel går att få tillgängliga i en molntjänst, men även ett stort utbud av nyare program. Stor vikt läggs vid användarvänlighet och support. Mjukvaran uppdateras löpande och användarna har alltid tillgång till den senaste versionen av programmet. Dessutom använder alla samma version av mjukvaran vilket ökar kompatibiliteten.

Viktigt med support

Kostnader för installationer och systemdrift undviks och personalen kan fokusera på det som är viktigast för företaget, istället för att ägna tid åt att försöka få datorerna att fungera som de ska. Behöver personalen hjälp finns den tillgänglig direkt med ett knapptryck eller ett telefonsamtal. Det finns många olika molntjänster att välja mellan och när man som företag ska välja tjänst bör man förutom kostnad och tillgängliga tjänster även väga in företagets kundtillgänglighet och support.

Bättre helhetsbild och samarbete

Det finns mycket att vinna för ett byggföretag att flytta hela eller delar av sin administration till molnet. Det som kan låta krångligt på papperet blir i själva verket väldigt enkelt, vilket medarbetarna snart inser. Att komma in i det nya arbetsflödet går fort och en chef som satsat på molntjänster märker snart att kreativiteten och arbetslusten hos personalen ökar i takt med att de får en bättre helhetsbild av arbetet inom organisationen.

1 Dec 2017

TEKNIKGUIDE FÖR FÖRETAG

På lur.nu skriver vi om allt som har med teknik och företagande att göra. Få hjälp med att välja rätt teknisk utrustning som mobiler, surfplattor, datorer med mera för att ta din verksamhet till nya höjder.