Hur kan man som tandläkare ha nytta av molntjänster?

Kan en klinik eller en privat tandläkarmottagning ha nytta av att flytta sin IT-verksamhet och dokumentation till en molntjänst? Det korta svaret vi vill ge är – ja, precis som alla andra företag har man mycket att vinna på att migrera till molnet som det heter. När man pratar om molntjänster kanske många tänker på IT-företag och andra företag i databranschen, men molntjänster handlar ju inte om tekniken i sig utan är ett sätt att hantera information, lagring och applikationer på en icke-fysisk plats där de är tillgängliga (för användaren) varifrån som helst.

I en tandläkares fall kan det vara två aspekter av molntjänster som känns särskilt intressanta – att lagra dokumentation och att sköta bokningar och annan administration.

Lagring av dokumentation

En tandläkarmottagning måste kunna lagra enorma mängder information om patienter, ofta tunga filer som röntgenbilder. För att spara allt detta lokalt krävs hårddiskar och servrar som måste installeras, synkroniseras och sedan underhållas regelbundet. Väljer man att lagra sin dokumentation hos en leverantör av en molntjänst sköter i stället leverantören allt det tekniska, som företag betalar man bara en månadsavgift och har sedan tillgång till hur mycket datautrymme som helst. Informationen går att komma åt för alla medarbetare som har inloggning. All den mjukvara som behövs kan också göras tillgänglig via molntjänsten.

Patientsäkerhet

Många företagare känner tveksamhet för att lägga ut känslig information på en molntjänst, och som tandläkare är det ju patientinformation man lagrar. Säkerheten hos en seriös leverantör är dock minst lika hög som i ett internt IT-system, om inte högre. Leverantörer av molntjänster lägger stor vikt vid säkerhet och flera olika typer av skydd samverkar för att hålla användarnas information säker. All information finns dessutom säkerhetskopierad på flera ställen och som användare är man alltid skyddad mot information försvinner, vilket den ju kan göra när den lagras lokalt vid exempelvis en brand eller en hackerattack.

Göra bokningssystemet externt

Att slippa ifrån stora servrar och datorbekymmer är också den främsta fördelen med att göra exempelvis ett bokningssystem externt. Många leverantörer av molntjänster tillhandahåller skräddarsydda bokningssystem som man kan använda för patientbokning.

När man använder mjukvara som finns i molnet blir den tillgänglig varifrån som helst, programmen är alltid uppdaterade till de senaste versionerna och är lätta att att använda. Skulle något problem uppstå behöver man inte vänta in en IT-tekniker på lunchrast utan kan lätt chatta eller slå en telefonsignal till supporten. De flesta seriösa leverantörer satsar stort på support och användarvänlighet, i längden är det det som får kunderna att stanna kvar.

Skalning och kundtillgänglighet

Hur bra kundbemötande ett företag har är alltså viktigt när man ska välja en bra leverantör. En annan sak som kan vara bra att titta närmare på är hur mycket man kan anpassa tjänsterna till sina behov, så kallad skalning. I regel ska man inte behöva betala för datorkraft man inte utnyttjar och en bra leverantör omfördelar sina resurser och serverkraft mellan kunderna efter deras aktuella behov utan att användarna märker något.

1 Dec 2017

TEKNIKGUIDE FÖR FÖRETAG

På lur.nu skriver vi om allt som har med teknik och företagande att göra. Få hjälp med att välja rätt teknisk utrustning som mobiler, surfplattor, datorer med mera för att ta din verksamhet till nya höjder.