LEI ger en säkrare handel

Hur kan man kontrollera handeln med aktier, med värdepapper, med derivat och med värdepapper om man knappt har någon aning om vilka företag som är involverade. Ett företag kan ha mängder av olika dotterbolag och det kan i sin tur göra transaktioner omöjliga att spåra - i synnerhet om det handla om affärer och transaktioner med utländska aktörer.

Fusk, falskspel, manipulationer och monopol på olika marknader har skapat en minerad mark där man kan bli lurad och där man inte heller kan reda ut vad som skett - att handla inom finans är nog riskfyllt som det är och behöver ingen ytterligare spänning. Kan man göra någonting åt detta?

Frågan aktualiserades i samband med den stora börskraschen 2008 och där - framförallt - konkursen av den anrika investmentbanken Lehman Brothers gav ringar på vattnet och medförde turbulens runt över hela världen.

Det gjorde att man agerade och detta skapade ett system som idag används över hela världen då handel med värdepapper, aktier, derivat och exempelvis finansiella instrument eller obligationer ska ske med hjälp av en LEI-kod. Kort och gott; är man ett företag som arbetat inom finanssektorn så kommer man också tvingas registrera LEI och börja använda LEI-kod för att överhuvudtaget kunna fortsätta.

Vad är en LEI kod?

Den stora frågan är naturligtvis - vad är egentligen en LEI-kod? En LEI-kod är en alfanumerisk kod bestående av 20 siffror. Varje kod är unik och om man handlar med exempelvis aktier så kommer båda parterna att använda varsin LEI-kod och därigenom verifiera sitt deltagande.

Det systemet i fråga gör är att underlätta för olika myndigheter som genom en LEI-kod kan följa företag och följa upp olika transaktioner som man deltagit i. Det i sin tur ger en tryggare handel, en säkrare och mer stabil marknad som utesluter risken för manipulation och exempelvis monopolism. Systemet med LEI-kod utökades dessutom i Januari i år.

Behöver mitt företag registrera LEI för att handla med aktier?

De som behöver registrera sig för LEI-kod är företag och juridiska personer. Som privatperson behöver du inte söka - och betala för - en LEI-kod. Vissa företag är dessutom undantagna och vi kan räkna upp dessa här nedan:

  • Enskilda firmor som har en årlig omsättning understigande tre miljoner kronor.
  • Företag som endast placerar i fonder via en kapitalförsäkring - där ingår även värdepapper.
  • Företag som handlar med FX-terminer - men som gör detta enbart i syfte att underlätta för betalning av varor och olika tjänster.

I övrigt så är det alltså LEI-kod som gäller. Det går att registrera sig för sådana genom sin bank eller genom speciella återförsäljare på nätet. Kostnaden varierar dem emellan, men räkna med att det kommer att ligga på ungefär 120 USD för att erhålla denna kod och genom detta också kunna fortsätta handeln med aktier, värdepapper, fonder, derivat och obligationer.

LEI-kod bidrar till en säkrare handel - ett bra sätt att trygga en sektor som annars varit full av risker och där deltagarna kunnat tillskansa sig fördelar de inte haft rätt till. LEI innebär fairplay.

20 Oct 2018

TEKNIKGUIDE FÖR FÖRETAG

På lur.nu skriver vi om allt som har med teknik och företagande att göra. Få hjälp med att välja rätt teknisk utrustning som mobiler, surfplattor, datorer med mera för att ta din verksamhet till nya höjder.