Med körjournal blir det enkelt att göra rätt

Körjournal- kanske känns omständligt, men i själva verket är det ett enkelt hjälpmedel för att du ska kunna redogöra för hur företagsbilen används- både i tjänst och privat!

Körjournal, vad är det? Det kan på ett vis kännas självklart att det har med körning av fordon. Men mer än så då? Tja.. Kort kan man säga att en körjournal är ett digitalt eller fysiskt dokument i vilket du registrerar varför, hur långt och när du har kört med företagets bil. Det är ett sätt för arbetsgivaren att visa myndigheterna att anställda främst använder företagets bil i tjänst och endast i ringa utsträckning för privat bruk. Körjournalen kan du ha i mobilen, på datorn, eller finnas elektroniskt och monterad i bilen så att alla körda sträckor registreras. Det finns dock ingen lag som kräver att en körjournal finns. Samtidigt så är körjournalen ett hjälpmedel för Skatteverket att få en bild av om allt gått rätt till och för att granska rättigheten till drivmedels- och bränsleförmån. Således kan en korrekt ifylld och uppdaterad körjournal vara till gagn för alla inblandade.

När är en körjournal extra viktig?

Det finns tre situationer då det är extra viktigt att föra körjournal. Det ena tillfället är när en anställd i stort bara använder bilen i tjänsten men även något litet privat så måste den anställde- för att slippa bli skattskyldig (bilförmån)- visa att denne har använt tjänstebilen privat vid högst tio tillfällen och då sammanlagt kört max 100 mil. Resor till och från jobb liksom till och från skolan räknas som privata resor. Det andra tillfället är när en anställd kör mer än 3000 mil per inkomstår. Då kan arbetsgivaren eller den anställde (i sin inkomstdeklaration) sätta ned förmånsvärdet till 75 % av fullt värde. Det tredje fallet är när arbetsgivaren betalar drivmedlet för en anställd som har en tjänstebil- då ska den anställda endast beskattas för resor som är gjorda i privat syfte, vilket förutsätter att det finns en god dokumentation av i vilket syfte resorna är gjorda.

Vad bör en körjournal innehålla?

Viktigt är att körjournalen visar mätarställningen vid årets början respektive vid årets slut. Därutöver bilens registreringsnummer, aktuellt år, datum och mätarställning vid resans start och slut, vilken adress resan startade från och avslutades på, ärende och vilka platser, företag eller kontaktpersoner den anställda har besökt (behövs inte vid privata resor), hur många kilometer den anställda kör varje resa, etcetera. Enligt ovanstående gör körjournalen att det blir enkelt att göra rätt.

9 Jan 2020

TEKNIKGUIDE FÖR FÖRETAG

På lur.nu skriver vi om allt som har med teknik och företagande att göra. Få hjälp med att välja rätt teknisk utrustning som mobiler, surfplattor, datorer med mera för att ta din verksamhet till nya höjder.