Presentationsteknik – Med fokus på tekniska hjälpmedel

En kategori inom presentationsteknik är vilka tekniska hjälpmedel som används. De kan underlätta och skapa förutsättningar för en bättre presentation – men lika gärna förstöra och krångla till. Allt handlar om att välja rätt hjälpmedel och utnyttja dess funktion på rätt sätt.

Oavsett vilka tekniska hjälpmedel du använder är det viktigt att kontrollera dem inför kommande presentation. Det är lätt att lägga fokus på tekniken så som dator och videokanon men det är minst lika viktigt att kontrollera enklare hjälpmedel. 

Tekniken ska aldrig bli ett självändamål

Men glöm inte att det just ska klassas som hjälpmedel och inte en ”huvudattraktion”. Ibland får tekniken en för stor del i presentationstekniken och tar fokus från det som borde vara i fokus. Bilder som visas på en powerpoint kan lyfta upp och skapa struktur men tittar åhörarna enbart på dessa (och till och med börjar diskutera bilderna) om de har fått för stort fokus.

Ett annat exempel där tekniska hjälpmedel får för stort fokus är när talaren vänder sig mot dessa istället för publiken. Presentationsteknik handlar i grunden om att hitta tekniker som gör att man når fram till publiken och då kan delvis vissa hjälpmedel stå i vägen. I alla fall om man inte hanterar dem rätt. 

Det är nämligen mycket lätt att visa en passande bild och sedan stå och prata samtidigt som man själv tittar på bilden. Detsamma gäller talare som är så imponerade av tekniken (ofta ny teknik) att den tekniska innovationen lyfts fram mer än budskapet. 

Vad är viktigt?

Både inom presentationsteknik och retorik återkommer frågan ”vad är viktigt?”. Det är även något man bör ha med sig i val av hjälpmedel. Det är så otroligt lätt att fastna i att det måste vara bilder till en presentation utan att man frågar sig vad som är viktigt. Vilka bilder används för att stärka budskapet och vad är bara utfyllnad? Fråga dig varför du använder dig av de hjälpmedel som du väljer. Gör du det för att poängtera vad som är viktigt i din presentation –eller som utfyllnad? Det är stor skillnad. 

En bra presentationsteknik är som en röd tråd. En tråd som går genom allt från vad som sägs, kroppsspråk, media som visas och hur tekniska hjälpmedel används för att förstärka detta. Älskar du teknik eller ska föreläsa om tekniska hjälpmedel kan det vara ett självklart inslag. Men våga ibland att lägga bort allt från whiteboard och blädderblock till laserpennor och powerpoint. Fråga dig ”vad är viktigt?”

9 May 2018

TEKNIKGUIDE FÖR FÖRETAG

På lur.nu skriver vi om allt som har med teknik och företagande att göra. Få hjälp med att välja rätt teknisk utrustning som mobiler, surfplattor, datorer med mera för att ta din verksamhet till nya höjder.