Storbildsskärm på konserter nödvändigt

Musikkonserterna har verkligen tagit till vara på tillgänglig teknik, ända sedan det var möjligt att filma och visa artisterna på storbildsskärmar. Titta på vilken megakändis som helst, ta till exempel konserten med Queen sommaren 1985 som ägde rum på Wembley Stadium i London, Storbritannien. De rymmer så många som 90.000 personer och arenan var proppfull. Skulle den stora publiken få en skymt, mer än bara som en liten prick långt borta, även om musiken hördes perfekt, krävdes det att man filmade artisterna samtidigt som man visade dem på storbildsskärm. Det är ett av historiens bästa exempel på hur storbildsskärmar används, framför allt i musik- och i konsertsammanhang. Så låt oss ta några siffror om musikbranschen i Sverige;

Intäkter på 2 miljarder kronor

Ända sedan musikbranschen själv började föra statistik på intäkter från inspelad musik 2010, visar att året 2016 uppgick intäkterna från inspelad musik till 2 miljarder kronor, med det ökade en svenska marknadens intäkter med 5 procent, från 1,6 miljarder. Majoriteten av intäkterna kommer från oss, i Sverige. Förra året stod vi för 87 procent av intäkterna av strömmad musik, resten var intäkter från musik på export. Av hela den svenska exporten står musikbranschen för kring 17 procent.

Vi gillar att gå på konserter 

Konsertintäkterna stod för drygt hälften av de totala intäkterna. 2016 var ett bra år för livemusik. Många går gärna på musikkonserter. Detta har dock inget att göra med musik som görs i Sverige, eller av svenska musiker. Konsertintäkterna handlar ju också om utländska artister som kommer hit och spelar. Intäkterna från konserter ökade med 14 procent sedan 2007-2015. Under 2016 stod majoriteten; 55 procent av upphovsrättsliga intäkter, 25 procent av konsertintäkter, 20 procent av intäkter från inspelad musik. Av den musiken som gick på export fördelade sig siffrorna på följande sätt; Musiken som gick på export kom 48 procent av upphovsrättsliga intäkter, 33 procent av konsertintäkter och endast 19 procent av inspelad musik. Några slutsatser kan dras av detta.

Vi exporterar låtskrivande utomlands

Musikbranschen får alltså sin största andel av sina intäkter från konserter som vi svenskar går på och en fjärdedel kommer in av svenskt låtskrivande, medan det gäller musik som går på export, får branschen sin största intäkt från låtskrivande, och så mycket som en tredjedel från konserter som våra svenska musiker, artister och popstjärnor håller utomlands. Med tanke på den stora andelen av intäkterna utomlands bör man då räkna med all digital kringutrustning som krävs för att genomföra en konsert. Ett företag som heter Stobildsskärm Norden, som vi tar som exempel för att illustrera det lukrativa i detta, hade en tillväxt på 78,3 procent, jämfört med föregående år (2016).

23 Mar 2018

TEKNIKGUIDE FÖR FÖRETAG

På lur.nu skriver vi om allt som har med teknik och företagande att göra. Få hjälp med att välja rätt teknisk utrustning som mobiler, surfplattor, datorer med mera för att ta din verksamhet till nya höjder.