Ta hand om miljöfarligt elskrot med IBC-tankar

Driver du ett företag inom IT-branschen med kontor eller butiker är du säkert medveten om vikten av att på rätt sätt kunna ta hand om elektronikskrot. Att slänga elskrot i hushållssoporna har en mycket negativ inverkan på miljön, eftersom dessa produkter ofta innehåller miljöfarliga ämnen. Det är därför viktigt att uttjänta elektronikprodukter kommer in till återvinningen så att de kan tas om hand på rätt sätt. Teknikskrotet innehåller inte bara miljöfarliga ämnen utan ofta även värdefulla metaller, som är viktiga att ta tillvara och behåll i kretsloppet. Med så många metaller utslängda på soptippar kommer det om inget görs att till slut bli dyrare att tillverka elektronisk utrustning.

I topp - men mycket återstår

Jämfört med många andra länder är vi i Sverige bra på att lämna in miljöfarligt avfall. Dock är trenden densamma här som i resten av världen - vi producerar och slänger på tok för mycket miljöfarliga produkter för att det ska vara hållbart för miljön. Den snabba teknikutvecklingen, som är så positiv på många sätt, har också en mörk baksida; den hotar miljön, och den gör det i ett allt snabbare tempo.

Att vi i Sverige är bra på att samla in elskrot betyder inte att vi inte kan bli bättre. Forfarande är det så lite som 10-25% av allt elskrot som samlas in och återvinns. Detta kan till stor del bero på att kasserade apparater ligger och samlar damm på lagerhyllor och i förråd. Det skulle vara en stor välgärning för miljön om alla företag gjorde en ordentligt utrensning av kasserade och trasiga produkter och lämnade in till återvinning. Varför inte viga en dag av verksamheten åt detta och sedan fira med en personalfest, för att gratulera varandra till att ha gjort en berömvärd insats för miljön?

Samla in skrotet i en IBC-tank

Vill du som chef för ett IT-företag att ditt företag ska föregå med gott exempel och hjälpa till att göra en insats för miljön, bör du i längden ha som mål att återvinna 100% av all kasserad och trasig elektronisk utrustning. Se till att ha en central plats på kontoret där ni samlar in elskrotet. En IBC-tank kan användas som insamlingskärl – det är en kvadratisk behållare i PVC-plast som är robust och slitstark nog att hålla stora mängder skrot. Vanligtvis används en IBC-tank för att forsla miljöfarliga och hälsovådliga vätskor, men de passar lika bra för att förvara och frakta icke-flytande material.

Skaffa klippkort på ÅVC

Ha anställda som ansvarar för att se till att inget elskrot slängs i de vanliga soporna, och även ansvarar för att elskrotet forslas bort eller hämtas upp. Många firmor i Stockholm och de flesta andra städer erbjuder bortforsling av grovsopor, elskrot och kemiskt avfall. Dessutom brukar kommunerna även tillhandahålla sådana tjänster. Alternativt tar ni en gång i månaden tag i det själva och kör elskrotet till tippen. Tänk dock på att ni som företag måste betala för att slänga avfall på återvinningscentralerna. Priset för detta görs lägre genom att investera i ett klippkort på er närmaste ÅVC, en kostnad som naturligtvis är avdragsgill.

3 Apr 2018

TEKNIKGUIDE FÖR FÖRETAG

På lur.nu skriver vi om allt som har med teknik och företagande att göra. Få hjälp med att välja rätt teknisk utrustning som mobiler, surfplattor, datorer med mera för att ta din verksamhet till nya höjder.