Teknikens roll i moderna rättegångar

Videoinspelningar och IT-lösningar är en del av det moderna rättegångsförfarandet. Numera spelas de flesta offentliga förhandlingar in och sparas till en eventuell omförhandling, och det är också vanligt med bandade vittnesmål och förhör som spelas upp i rätten. Att använda IT är helt enkelt ett viktigt hjälpmedel för att se till att en rättegång går så korrekt till som möjligt. När allt dokumenteras kan det inte råda några tvivel om vad som sagts; vill domare och nämndemän komma tillbaka till någon fråga behöver de inte kalla vittnen eller svaranden igen utan kan enkelt gå tillbaka till de inspelade förhandlingarna.

Det svekfulla minnet

Att spela in förhör och vittnesmål är också bra om man vill vara säker på att få en så färsk och korrekt minnesbild som möjligt av ett förlopp. Minnet har en tendens att spela spratt med oss, och blir ofta förändrade och påverkade av andras minnesbilder eller saker man hört. Genom att spela upp tidiga förhör i rätten får man de säkraste och tillförlitligaste versionen av det som inträffat. Det blir också svårare för vittnen att ändra sig och sväva på målet. Jaså, säger du så nu? Men för två månader sa du så här, titta bara. Chansen att man först skulle mints fel och sedan rätt är mycket liten.

Att begära slutna förhandlingar vid exempelvis vårdnadstvist

En rättegång, eller huvudförhandling som det heter på juridisk svenska, är vanligtvis offentlig, det vill säga öppen för alla som vill komma och titta i mån av plats. Om en rättegång drar många besökare kan den till och med livestreamas till en annan rättegångssal för att så många som möjligt ska kunna se den. Alla journalister som besöker rättegången har tillgång till wifi som man kan logga in på med ett lösenord som fås i receptionen.

Det kan dock hända att rätten beslutar om att huvudförhandlingen ska hållas bakom slutna dörrar. I fall där psykisk sjukdom förekommer är detta ett vanligt förfarande, och även i mål där det förekommer känsliga uppgifter om barn och familjeförhållanden, till exempel vid en vårdnadstvist eller ett brottmål där barn är inblandade. Att bara tycka att det känns obehagligt att lägga sitt privatliv i öppen dager räcker inte för att förhandlingarna ska bli slutna utan det krävs allvarligare anledningar än så. Oftast sker beslutet på rättens initiativ utan att de målsägande behöver be om det, men beslutet kan också tas på begäran, om rätten finner begäran rimlig.

Inte en offentlig handling

Anledningen till att huvudförhandlingar dokumenteras är framför allt att hovrätten ska kunna ta del av materialet om ärendet skulle överklagas. Videoinspelningen är inte en offentlig handling, men däremot är ljudet det. Det är inte heller hela rättegången som spelas in utan bara förhören.

Videoinspelningen ska inte spridas utanför domstolen, men naturligtvis finns alltid risken att någon lyckas komma över inspelningarna genom dataintrång. Rätten skyddar sig mot detta så gott de kan, men som vi alla vet är inget skydd fullständigt när det gäller IT. Därför förstörs i regel inspelningarna när man vet att den sista domen i målet har fallit.

6 Jun 2018

TEKNIKGUIDE FÖR FÖRETAG

På lur.nu skriver vi om allt som har med teknik och företagande att göra. Få hjälp med att välja rätt teknisk utrustning som mobiler, surfplattor, datorer med mera för att ta din verksamhet till nya höjder.