Blogg

Sida 2

RSS

Styr, reglera och övervaka med fastighetsautomation

21 Feb 2022

Samla alla system för fastigheten i ett system i din dator eller på molnet. Få snabbt reda på om något är fel och var det är så att du snabbt kan korrigera problemet med fastighetsautomation.

Kan du tänka dig hur tiden rusar framåt och vi har tillgång till system som var science fiction för bara 30 år sen? Du kan i princip ha hela ditt liv i en smartphone eller i din laptop. Detta inkluderar fastighetsautomation, där du kan samla samtliga system i en byggnad på samma ställe. På så sätt kommer du få en överblick över allt via din datorskärm. Du kan till och med få meddelande till din telefon när något inte är som det ska i din byggnad. Du kommer att kunna veta var ett problem i ventilationen har skett och kan gå direkt dit och fixa det så att du får ordning på torpet igen. Det är som att ha din egna Skynet från Terminator som kommer att styra, reglera och övervaka åt dig.

Fastighetsautomation höjer värdet på byggnaden

Med fastighetsautomation så kommer du att kunna ställa in jämn inomhustemperatur. På så sätt kommer du att bidra till fastighetens hållbarhet samtidigt som du håller nere driftkostnaderna och sparar på energiförbrukningen. Det räcker inte bara med att du sparar pengar, du räddar miljön också genom att minska ditt carbon footprint. Fastighetsautomation bidrar även till att du ökar värdet på huset, och det är inte fel om du vill sälja i framtiden. Läs mer om fastighetsautomation på denna sajt: automationsbolaget.com

Finns det högteknologiska tak?

9 Feb 2022

Ser man till hur tekniken tar nya steg så finns det definitivt värden för oss att ta del av. Inte minst så gäller detta förenklingen av våra liv. Vi kan, tack vare ny teknik, få ett både enklare och billigare liv. Tekniska lösningar förenklar vår vardag och utvecklingen av olika material gör att både hållbarheten blir längre och priset lägre. Det finns stora fördelar att ta del av.

Bryter man ner de olika områden som finns på ett hus så kan man se utvecklingen i mindre detaljer. Taket är en sådan detalj och här frågar många sig om det finns några högteknologiska sådana? Svaret är att det inte finns detta - men att det snart kommer att öppnas upp en helt ny marknad.

Det man kan tänka på är att det redan nu finns en möjlighet att montera solceller på ett tak. Du som villaägare kan kontakta en takläggare i Stockholm som monterar paneler på ditt tak och där du sedan, genom detta, kan bli en egenproducent av el. Detta är en lösning som många idag väljer. Man producerar egen el och inte sällan kan man också sälja ett överskott vidare. Det är bra för miljön, det är bra för den egna plånboken och man gör sig själv oberoende av omvärldens priser - en fråga som aktualiserats idag med tanke på den extrema höjningen av elpriser som skedde i vinter.

Det är ett exempel på hur man kan tolka ett högteknologiskt tak, men det som framtiden har i sitt sköte är att dessa solceller redan finns inbyggda i takmaterialet. Solcellerna kommer redan att vara integrerade i takpanelen som en film som appliceras över exempelvis plåten. Detta kommer att vara revolutionerande och en självklar lösning för många villaägare. Säga vad man vill om solpaneler, men särskilt estetiskt tilltalande är de inte. Genom att istället få ett tak som redan har solceller integrerade behöver man inte göra avkall på villans inneboende skönhet.

Det gamla taket kommer tillbaka

Ett annat exempel på takets utveckling handlar om att snarare ta ett steg tillbaka än framåt. Hur byggde man tak förr? Det gröna taket med prunkande växtlighet är på väg tillbaka och kan redan nu synas i större städer över hela världen - New York, London, Paris etc - och det finns tydliga förklaringar till detta. Genom att anlägga växtlighet på ett tak så reducerar man buller, man tar bort mycket avgaser och koldioxid och man kan dessutom bidra till en ökad mångfald rent biologiskt genom att olika insekter får lättare att leva. Dessutom så skapar det en trivsel: vi människor mår bra av grön miljöer.

Sedumtaket - som det kallas - har skapat ett stort intresse hos såväl privatpersoner som hos företag, BRF:er och fastighetsägare. Fördelarna är enorma, men det krävs också ett professionell jobb för att få ett sådant tak på plats. Du kan inte ringa vilken takläggare i Stockholm som helst. Kunskapen inom takläggning måste finnas för att effekten av det gröna taket ska nå det mål man har.

Lastväxlarflak som gör skillnad

16 Jul 2021

Lastväxlarflak används inom transport, inom jordbruk, inom avfallsbranschen och inom all typ av byggnads. Ska saker och ting transporteras så gör man det i ett lastväxlarflak. Är du och ditt företag i behov av lastväxlarflak och/eller nya containrar så är det definitivt värdefullt att se över marknaden och hitta en tillverkare som kan skapa lösningar för just dina behov. Det handlar om en ren investering.

Det finns, som inom allt annat, både större och mindre aktörer på marknaden. De större tillverkarna av lastväxlarflak behöver definitivt inte vara bättre. Det kan snarare vara tvärtom - mindre aktörer kämpar hårdare och gör hela tiden sitt yttersta för att möta kundens behov. I och med att varje kund är unik och har unika behov så blir också detta väldigt viktigt.

Risken är att en större tillverkare inte ser dina behov utan utgår från hur det brukar vara. Något som kan vara ödesdigert: målet med lastväxlarflak ska alltid vara att de ska förenkla, effektivisera, spara pengar och säkra arbetet - oavsett vad man bedriver för verksamhet. Därför kan en mindre tillverkare vara en bättre lösning.

Utveckla ett längre samarbete

Du kommer säkerligen att vara i behov av fler lastväxlarflak och fler containrar i framtiden. Expanderar du och växer så kommer också behovet att öka markant. Målet ska därför sättas mer långsiktigt och ett längre samarbete är något att eftersträva med tillverkaren. Det kommer att skapa en ekonomisk uppsida för dig och samtidigt också ge dig en trygghet: du vet vilken kvalitet som levereras och du kan fullt ut lita på att lösningarna som skapas för dig är hållbara.

Hur hittar man då rätt tillverkare av lastväxlarflak eller containrar? En viktig sak att börja med är att ta in offerter. Ta in så många som möjligt och ställ priserna mot varandra. Försök även att få till stånd personliga möten där dina behov kan förklaras närmare - och där företaget själva kan presentera sin verksamhet och sin kapacitet. Referenser är som vanligt viktiga att luta sig mot. Se till att få så många nummer som möjligt och se även till att använda dessa. Ring och kolla hur nöjda dessa kunder är, hur pass hållbara lastväxlarflak som de investerat i samt om det finns några frågetecken att ta i beaktning. Kort sagt: gå lite mer på djupet och ju längre tillbaka i tiden du kan gå gällande referenser - desto bättre är det.

Att investera i lastväxlarflak handlar om långsiktighet. Du ska definitivt inte välja på måfå och ta ett förhastat beslut. Målet är att skapa bättre förutsättningar för din unika verksamhet och göra varje arbetsdag lite mer effektiv.

Gör IT enkelt!

2 Jul 2020

Den nödvändiga IT-avdelningen är inte alltid enkel att få till, varken teknik eller personal. Ibland krävs resurser vi inte kan avvara eller så är det svårt att hitta rätt personal. Vad göra?

Att hitta rätt personal och rätt system till din IT-avdelning är ett klassiskt problem. Alltför ofta är det svårt att matcha en fungerande teknik och de personer som ska sköta om denna teknik dessutom. När vi hittat det ena krånglar det till sig med det andra och vice versa. Bra och kompetent personal är guld värd men liksom guld är den inte alltid enkel att finna.

Minst lika svårt kan det vara att hitta system som passar just din verksamhet. Beroende på vad ni gör - försäljning, tjänster eller annat - behövs anpassade system som kan åstadkomma det ni behöver. Om man, som de flesta av oss, helst vill fokusera på verksamheten och inte hur man registrerar den i datorn, kan det vara oerhört frustrerande att slåss mot ovilliga IT-system.

Intern eller extern IT-verksamhet?

Ett intressant alternativ för din verksamhet kan vara att låta verksamheten på IT vara extern. Att hyra tjänsten kan bidra till att lösa knutarna och frigör tid och energi till er kärnverksamhet snarare än till datorarbete. Men hur fungerar en sådan tjänst?

Nu ska vi börja med att säga att det inte alltid behöver vara antingen-eller. Ni har kanske redan de program och den miljö ni behöver. Företaget och verksamheten rullar på och vad som behövs är att frigöra tid för medarbetare så de kan fokusera på annat. Fint! Det går nämligen att variera och anpassa en extern IT-avdelning efter era behov. Vad finns då att få externt? Hur bestämmer man vad man vill behålla inom företaget och vad man vill lägga ut på entreprenad så att säga?

En flexibel IT-tjänst

Många klarar det löpande väl men har behov av en support då något krånglar. Då kan man använda support både telefonledes eller få någon som kommer ut och ger stöd och hjälp mer handfast. En annan intressant lösning är att få hjälp med molntjänster. Server, backup, mail, antivirus och liknande - och lagring. Rena konsulttjänster finns för den som har mer arbetsuppgifter som behöver skötas.

Inhyrning av nyckelpersoner och utbildningar för befintlig personal ger ökade kunskapsnivåer i ert företag och i längden minskade kostnader. Rådgivning angående både mjukvara och hårdvara ger samordningsfördelar och system som fungerar bra ihop och är enkla att sköta, arbeta med och reparera eller ersätta efter ett antal år. Läs mer om IT tjänster på denna hemsida: https://itsnillet.se/

Så lyckas ni med distansarbete

10 Jun 2020

I våras så blev det helt plötsligt mycket aktuellt att kunna erbjuda sina medarbetare distansarbete. Det blev inte längre en förmån för att låta medarbetare arbeta hemifrån någon dag i veckan utan en absolut nödvändighet för att kunna fortsätta med verksamheten utan att de anställda skulle riskera att drabbas av Covid-19.

Även om det givetvis inte går att distansarbeta i alla branscher så visade det sig snabbt att många fler företag än tidigare trott kan anpassa sig till att alla eller vissa av medarbetarna arbetar hemifrån eller från annan plats - något som många har önskat, men som inte alla arbetsgivare har varit öppna för. Lustigt med tanke på att Sverige är ett av de länder där den digitala infrastrukturen är bäst utbyggd i hela världen och man har pratat om dessa idéer i över 20 år.

Många vinster med arbete på distans

Distansarbete kommer med stor sannolikhet att bli ett kvarstående fenomen även när pandemin har lagt sig. Det blev tydligt att det fungerar bra i många verksamheter och att anställda även fortsatt kan göra åtminstone delar av sitt jobb på distans. Här kan både företag och anställda spara på utgifter i form av mindre resor (vilket dessutom ger mindre koldioxidutsläpp!) och mindre omkostnader för lokaler om man satsar på detta för framtiden.

Anställda känner ofta att de får en högre livskvalitet när de kan spara tid på resor till och från jobbet och många uppgifter som annars krävde att man tog ledigt kan nu utföras ändå tack vare att man redan är hemma, till exempel jobb som utförs i hemmet av hantverkare.

Genom distansarbete kan man i vissa fall även minska behovet av VAB då det ofta går att få jobbet gjort hemifrån medan det sjuka barnet vilar. Många medarbetare trivs även bättre i sin hemmiljö och får därmed mer gjort än om de sitter på kontoret. Men detta är förstås individuellt och bör diskuteras med varje anställd för att hitta en passande modell.

En ytterligare fördel med distansarbete är att de anställda blir mindre platsbundna. Kanske kan någon flytta ut till sitt sommartorp där de mår mycket bättre än hemma i lägenheten och du som arbetsgivare får helt plötsligt tillgång till många fler kandidater på arbetsmarknaden och kan välja de allra bästa oavsett vilken ort de bor på.

Rätt utrustning krävs för effektiv digital kommunikation

För att kunna göra jobbet effektivt så krävs det dock att man bygger upp en struktur med väl fungerande digitala verktyg och bra arbetsutrustning som gör det möjligt att sköta jobbet professionellt även hemifrån.

Visst kan man säga att det räcker med en laptop med internetuppkoppling, men ska dina anställda jobba på distans under längre perioder så är det viktigt att de har ergonomisk arbetsutrustning även på hemmaplan. Det kan bli aktuellt att flytta kontorsstolar, datorskärmar och belysning till de anställdas hem, eller köpa in ytterligare utrustning så att det finns dubbla uppsättningar både på kontoret och hemma. Det kan initialt bli dyrare, men planerar man smart så går det kanske att minska ner på behovet av arbetsplatser på kontoret och på så sätt spara mer på lång sikt.

Det finns många smarta verktyg som underlättar digital kommunikation. Dels i form av hårdvara som bra mikrofoner och webbkameror med riktigt bra kvalitet men även appar och program som underlättar samarbete. På den här sidan hittar du många bra exempel på molnlösningar och olika appar som kan hjälpa i arbetet samt även råd gällande vilken utrustning som kan behövas.

Viktigt med det sociala på jobbet

Den del som många anger att de saknar när man gör enkätundersökningar gällande distansarbete är den sociala aspekten av jobbet. Det kan kännas tråkigt att mestadels sitta själv hemma och arbeta och enbart kommunicera med sina kollegor när det gäller en specifik arbetsuppgift eller under möten. Den informella kommunikationen som sker när man sitter bredvid varandra eller träffas vid kaffeautomaten på kontoret går lätt förlorad - och det är ofta där som lösningen av problem sker och nya idéer uppstår.

Även om de anställda fortsätter att arbeta på distans i huvudsaklig utsträckning så är det värdefullt att ha någon form av avstämningar veckovis eller kanske till och med skapa virtuella fikastunder. Som arbetsgivare bör man alltså tänka till rejält kring hur detta kan lösas, både för att de anställda ska trivas och för att inte missa goda möjligheter till problemlösning och utveckling av verksamheten. Det bästa tipset här är att fråga de anställda direkt vad de behöver och vad som skulle få dem att må bra vid fortsatt distansarbete. Det finns säkerligen många fina idéer där ute som du bör ta vara på.

Skäl till varför du bör använda dig av extern IT-support för ditt företag

28 Apr 2020

Arbetsmarknaden är högt specialiserad. De flesta är kunniga inom ett specifikt område och ingen kan allt. Tänk så här när du köper teknisk hjälp. Så slipper du tänka på den till vardags.

Hur ser din karriär ut? Hade du en plan från barnsben, eller var din väg lite mer slumpmässig? För de flesta är det nog en blandning. Även den som stakade ut banan noggrant har påverkats av tillfälligheter och överraskningar. Det är fantastiskt att ha ett jobb som är intressant och stimulerande. Men det finns delar som du helst inte vill tänka på.

Säkra system

Visst kan det vara irriterande med påminnelserna om att byta lösenord på din dator, men det finns en anledning. Det är säkrare för alla i nätverket om var och en tar sitt ansvar. Å andra sidan ska du inte behöva vara IT-expert för att veta vad som gör dig trygg och säker. Det är någon annans uppgift. Se till att hitta någon som du och kollegorna litar på. Någon som också förstår vilka behov ni har. Det kan ofta vara en fördel om det är en extern person, som uppfattas som kunnig och pålitlig. Och som kan det senaste om programvaror, dataintrång och malware.

Tillgänglig support

Många arbetar med laptop eller mobiltelefon som verktyg. Det betyder att du kan jobba från sommarstället, tåget eller flygplatsen. Ofta är det smidigt, ibland blir det stök. Då är det mycket värdefullt att ha en stödfunktion som är tillgänglig på telefon, chatt eller e-mail. Kraven är höga på de som sitter på andra sidan, de måste vara snabba, kunniga och vara uppdaterade med vad ditt företag behöver i varje given stund.

Lagom mycket IT

Om du är på en arbetsplats som har omorganiserats, bytt ägare eller vuxit sig större, vet du att tekniken inte alltid hänger med. Många har ett lapptäcke av program, datorer, molntjänster och appar som inte samspelar. Det blir tungrott att hålla allting uppdaterat och att få alla medarbetare att ha rätt kunskaper. Med hjälp av en extern IT-support i Stockholm kan du nå en bättre balans. Kanske genom att banta bort eller samordna delar i systemet, kanske genom att göra om allt från början. Det är inte ovanligt att behoven förändras över tid, men om ingen är ansvarig för systemen kan det innebära risker. Ta hjälp av kunniga IT-konsulter för en första analys till att börja med.

Är det lätt att få jobb inom IT?

8 Apr 2020

När man söker jobb kan det vara lätt att bli nedslagen av alla avvisanden. Var ska man söka för att hitta jobb och inom vilka områden finns jobben? Är det lättare att få jobb inom ett visst yrke?

Ordet IT betyder kort och gott informationsteknik. Det är ett samlat begrepp för de möjligheter som har skapats genom olika typer av framsteg inom telekommunikation och datateknik. Det här begreppet med informationsteknik formades som en reaktion på alla de nya möjligheterna att hantera bilder, ljud och kommunikation med hjälp av en dator. Att arbeta inom just denna typ av bransch innebär att saker och ting ständigt är i utveckling och förändring. På ett förenklat sätt så kan man säga att det handlar om att arbeta med information och kommunikation på olika sätt, som man sedan analyserar och strukturerar för att sedan sprida vidare genom olika typer av sociala kanaler och webbplatser.

En glad man skakar hand

Attraktivt med jobb inom IT

Många eftersöker idag jobb eller utbildning inom informationsteknik. Det har snabbt blivit väldigt populärt och attraktivt med jobb inom just IT och det ser ljust ut på jobbfronten för de som vill ha ett yrkesliv inom just detta. Man kan arbeta inom en hel rad olika kategorier som till exempel digital kommunikatör/content manager, webbdesigner eller spelutvecklare. Möjligheterna är egentligen oändliga och om man har sådana här typer av intressen så bör man verkligen ta sig en funderare på om detta vore något för en att arbeta med i framtiden. Framtiden ser ljus ut inom IT.

Rekrytera personal inom IT

Om man som företag vill ha hjälp med att leta rätt på just den IT-expert som man behöver kan man ta hjälp av andra företag som rekryterar personal inom just det området. De placerar ut rätt person på rätt plats och samarbetet kan pågå under antingen en kort period eller på längre sikt. Ibland kanske inte tiden riktigt räcker till för att sätta sig ned och behöva leta fram en eller flera personer med rätt kunskap och då kan ett sådant företag hjälpa med just den biten. Det kan vara inom olika grenar inom IT som man eftersöker kompetens och personal men det är inga problem att hitta. Nyutexaminerade it-specialister brukar vara väldigt hungriga och villiga att sätta igång att jobba, se till att få tag på rätt person för just ert uppdrag när ni rekryterar inom IT.

Dags för ny speldator

27 Mar 2020

Du som har ett intresse för spel online vet hur viktigt det är med rätt utrustning. Utan rätt prestanda fungerar ingenting som du vill. En speldator som verkligen presterar är ett måste.

När bra prestanda inte räcker utan du behöver mer än så är det dags att börja fundera. Till exempel när du börjar få problem med prestation och med laggande bild och dålig fart och märker att din dator inte längre kan ge lika mycket. Att spela är ett intresse som kräver rätt speldator och har du inte det blir det inte alls lika givande och roligt. När du inte längre kan få ut ditt allra bästa ur dina spel behöver du byta till en mer anpassad och bättre speldator. När du sedan börjar använda din nya speldator kommer du märka skillnad direkt.

Hur vill du att din speldator ska vara utrustad?

En stor majoritet av alla speldatorer byggs numera efter kundens önskningar så det är väl värt att fundera innan du beställer. Vad vill du ha ut av din speldator? Spelar du mest ett och samma spel eller byter du mellan flera? Är de isåfall av samma typ eller gillar du variation? Det kan självklart spela roll när du tänker över vad för prestanda din nya dator behöver ha. Seriöst spelande kräver en dator med mycket kraft. En viktig detalj är minnet och hur mycket av den varan som finns. Det påverkar mer än vad man kanske tänker sig från början. Prestandan behöver vara tillräcklig och gärna lite mer än så. Sen är det viktigt för upplevelsen och spelet att grafiken är av senaste snitt. Realism och grafik som är knivvass gör att spelet hamnar på helt andra nivåer än om du har en dator av omodernt snitt. Många spel går knappt att spela utan ny grafik och om det ens går vill man ändå inte göra det.

En pålitlig tillverkare och leverantör

Den som en gång har råkat ut för en tillverkare som inte håller vad den lovar vill aldrig vara med om den upplevelsen igen. Det är viktigt att företaget är seriöst. Du kan troligen hitta en billigare speldator än de som ett seriöst företag erbjuder men du kan inte få en bättre. Ett företag som erbjuder tre års garanti och teknikerstöd menar allvar. Har de sedan också hållit på med sin verksamhet sedan 2006 kan man vara hyfsat säker på att de vet vad de håller på med. Läs mer här. 

Kabelmärkning - ett enkelt sätt att spara tid och pengar

27 Feb 2020

Hur många gånger har du som privatperson stått och svurit i samband med en installation av en dator eller en annan teknisk pryl? Man ska installera sin tv och får en lång radda av kablar som ska sättas in i olika öppningar; kablar som ser likadana ut och som - i ena änden - får samma slutstation.

Det senare innebär en större ormgrop av kablar som man sedan - på bästa möjliga sätt - därefter försöker gömma undan så att de inte ska synas och förfula bostaden och inredningen. Det är så det brukar fungera och de flesta kan förmodligen även skriva under på följande: vad händer då någonting slutar att fungera?

Kabelhärvan tar tid att reda ut

Ponera att det handlar om en nätverksanslutning som inte fungerar och där du ska försöka lokalisera problemet. Plötsligt så står du där med en stor hög av kablar som ringlat in sig i varandra och där du omöjligen kan se vilken kabel som är vilken. Det innebär att du måste dra ur samtliga kablar, sätta dig ned på golvet och systematiskt försöka reda ut hela härvan. Det tar tid och det skapar en enorm frustration. Och, det kan även sluta med att kablarna i fråga tar skada och där man måste ersätta dessa med nya - något som kostar pengar.

Lösningen i detta? Ja, det behöver inte vara så svårt. Kabelmärkning är en relativt enkel detalj som gör stor skillnad. Kabelmärkning för dig som privatperson behöver inte vara så komplicerad. Det finns massor av alternativ att välja bland. Dels så finns det färdiga maskiner för kabelmärkning som går att använda och dels så kan du även skapa egna system.

Ett exempel på det senare handlar om buntband i olika färger. Du sätter, helt enkelt, ett buntband i en speciell färg, runt varje kabel och avslutar sedan med att bunta ihop samtliga kablar till en större sådan. Det ger dig en bra chans att se vilken kabel som är vilken och det ger dig dessutom en mindre rörig plats. Se emellertid till att inte dra åt för hårt; du måste kunna klippa upp buntbandet vid behov.

Kabelmärkning för företag - en absolut nödvändighet

Ser man till företag så är kabelmärkning ett måste. Slutar någonting fungera så måste man snabbt kunna agera och reda ut vilken kabel som hör till vilken dator eller maskin. Tyvärr så är detta något som många företag missat. I samband med ett haveri så är de lätt att skylla på den mänskliga faktorn och på att den enskilde individen varit slarvig i samband med installation och hantering av kablar. Då gör man det lätt för sig.

Kabelmärkning borde vara standard för alla seriösa företag. En sådan enkel manöver som att märka ut kablars funktion efter exempelvis färg - eller text! - kan spara både tid och pengar. Att investera i en maskin för kabelmärkning är något som verkligen lönar sig då någonting slutar att fungera. Och, som alla vet: den dagen kommer. Frågan är bara när.

Med körjournal blir det enkelt att göra rätt

9 Jan 2020

Körjournal- kanske känns omständligt, men i själva verket är det ett enkelt hjälpmedel för att du ska kunna redogöra för hur företagsbilen används- både i tjänst och privat!

Körjournal, vad är det? Det kan på ett vis kännas självklart att det har med körning av fordon. Men mer än så då? Tja.. Kort kan man säga att en körjournal är ett digitalt eller fysiskt dokument i vilket du registrerar varför, hur långt och när du har kört med företagets bil. Det är ett sätt för arbetsgivaren att visa myndigheterna att anställda främst använder företagets bil i tjänst och endast i ringa utsträckning för privat bruk. Körjournalen kan du ha i mobilen, på datorn, eller finnas elektroniskt och monterad i bilen så att alla körda sträckor registreras. Det finns dock ingen lag som kräver att en körjournal finns. Samtidigt så är körjournalen ett hjälpmedel för Skatteverket att få en bild av om allt gått rätt till och för att granska rättigheten till drivmedels- och bränsleförmån. Således kan en korrekt ifylld och uppdaterad körjournal vara till gagn för alla inblandade.

När är en körjournal extra viktig?

Det finns tre situationer då det är extra viktigt att föra körjournal. Det ena tillfället är när en anställd i stort bara använder bilen i tjänsten men även något litet privat så måste den anställde- för att slippa bli skattskyldig (bilförmån)- visa att denne har använt tjänstebilen privat vid högst tio tillfällen och då sammanlagt kört max 100 mil. Resor till och från jobb liksom till och från skolan räknas som privata resor. Det andra tillfället är när en anställd kör mer än 3000 mil per inkomstår. Då kan arbetsgivaren eller den anställde (i sin inkomstdeklaration) sätta ned förmånsvärdet till 75 % av fullt värde. Det tredje fallet är när arbetsgivaren betalar drivmedlet för en anställd som har en tjänstebil- då ska den anställda endast beskattas för resor som är gjorda i privat syfte, vilket förutsätter att det finns en god dokumentation av i vilket syfte resorna är gjorda.

Vad bör en körjournal innehålla?

Viktigt är att körjournalen visar mätarställningen vid årets början respektive vid årets slut. Därutöver bilens registreringsnummer, aktuellt år, datum och mätarställning vid resans start och slut, vilken adress resan startade från och avslutades på, ärende och vilka platser, företag eller kontaktpersoner den anställda har besökt (behövs inte vid privata resor), hur många kilometer den anställda kör varje resa, etcetera. Enligt ovanstående gör körjournalen att det blir enkelt att göra rätt.

Så skrotar du bilen i Stockholm

26 Oct 2019

Bor du i Stockholm och vill skrota bilen? Du kan både lämna in bilen eller få den hämtad utan att någon avgift behöver uppstå. Men det gäller att se upp med extraavgifterna.

När bilen är skrotad kommmer den att tas hand om för att påverkan på miljön sak bli minimal. En stor mängd av metallen kommer också att återvinnas.

Lämna eller boka hämtning

Första steget är att avgöra om du kan forsla bilen till bilskroten eller om du behöver hämtning. Många väljer hämtning då skrotbilarna brukar vara avställda och därmed inte får köras i trafik. Dessutom krävs en speciell släpvagn för att få med bilarna.

Fråga alltid skroten om vad de tar för avgift för hämtning. I en snabb prisjämförelse av de större företagen i Stockholm visade det sig att flera erbjuder fri hämtning medan andra tar 500 kr. Det går alltså att både skrota bilen och få den hämtad utan att någon avgift uppkommer. Men då kan man behöva jämföra de olika företagens prisnivåer.

Men se upp med avgifterna

Även om du kan skrota bilen och få hämtning gratis så kan det ändå uppkomma avgifter. Ett exempel är att avgift kan uppstå för modeller som är äldre än 1988 eller om bilen saknar allt för många delar. Det kan även bli en avgift om andra fordon än en bil ska skrotas. Exempelvis ingår inte släpvagnar i producentansvaret vilket betyder att de inte alltid tas emot gratis.

Ringer du en bilskrot i Stockholm för att boka tid för att skrota bilen bör du alltså fråga om några kostnaden uppkommer. Var beredd på frågor om vad det är för fordon, dess ålder och när hämtning ska ske. Är den inte registrerad eller om den är registrerad i ett annat land än Sverige kan extrakostnader uppkomma.

Registreringsbevis och legitimation

När hämtningen sker är det mycket viktigt att ett påskrivet registreringsbevis ges till de som hämtar bilen. Detta kan antingen läggas direkt i bilen eller ges till dem när de kommer i det fall man ändå är hemma.

Vad händer på skroten?

Först detoneras airbag i det fall detta finns. Därefter dräneras bilen på samtliga vätskor. Det kan exempelvis vara oljor, kylarvätska, bensin och spolarvätska. Sista steget är att bilen pressas ihop till ett ”metallpaket”. Detta paket hackas i mycket små bitar vilket skapar möjlighet till metallåtervinning. Det är däremot inte hela bilen som kan återvinnas utan en viss sortering sker innan återvinning sker till ny metall.

Här är en bilskrot att lota på: bilskrotstockholm.nu/

Förstärk ditt företags IT-skydd med penetrationstest

8 Jul 2019

Alla företag har information som man vill skydda. Det kan vara konversationer mellan medarbetare, rapporter, kunduppgifter, information om konton och ekonomi och så vidare. I ett modernt företag är dessa uppgifter så klart också digitaliserade och finns tillgängliga för de medarbetare som behöver dem. Digitaliseringen har gjort livet lättare för många företag, och många är helt beroende av fungerande nätverk och en IT-struktur bestående av servrar, olika mjukvaror och så vidare.

Men denna smidighet har en stor nackdel, som blir ett allt större problem i och med att komplexiteten i systemen växer; nämligen illasinnade attacker i syfte att förstöra eller komma över känslig information. Hackerattacker, som dessa kallas i folkmun, är inte alltid illasinnade, men ofta är de det. Dessutom kan de pågå under en lång tid utan att de märks. Det betyder att all information som under en period lagras på ett företags interna system enkelt kan hämtas och därefter delas eller användas mot företaget i utpressningssyfte.

Extern hjälp med säkerhetslösningar

För att skydda sin känsliga information är det viktigt för ett företag att ta säkerheten på allvar. Det är inte alltid man har medarbetare som är kompetenta nog inom IT för att på egen hand skydda sina och företagets uppgifter på ett hållbart sätt. Då får man ta hjälp utifrån med att skapa säkerhetslösningar. Många säkerhetsföretag erbjuder fortlöpande säkerhetstjänster inom IT, där de både hjälper till att ta fram anpassade säkerhetssystem, utbildar personalen och även utför organiserade, simulerade attacker mot företagets system i syfte att avslöja brister i säkerheten. En sådan medveten, simulerad attack kallas penetrationstest.

En gammal metod som ständigt utvecklas

Penetrationstester har förekommit inom nätverkssystem ända sedan nätverkens barndom på 60-talet. Det var inom det amerikanska försvaret som penetrationstester började utvecklas och implementeras och ända sedan dess har testen blivit alltmer sofistikerade och effektiva. Samtidigt har förstås komplexiteten i attackerna blivit större och för att upptäcka och avvärja fullskaliga attacker krävs i regel en mängd olika säkerhetslösningar. Ett penetrationstest är bra eftersom det leder till att man kan upptäcka vägar att ta sig in, men för att finna spår efter tidigare intrång krävs andra tekniker som IT-forensik.

Vanliga och scenariobaserade penetrationstest

Ett penetrationstest kan utföras av säkerhetsföretaget själva eller i samarbete med personalen. I det förra fallet försöker säkerhetsföretaget angripa systemet och ta sig in för att komma över känslig information utan att personalen på det berörda företaget märker det. Utifrån detta kan man sedan identifiera luckorna och ge förslag på hur de kan täppas till.

I det senare fallet får personalen själva försöka avvärja en pågående attack och agera enligt ett på förhand bestämt säkerhetsprotokoll. En bra övning för personalen som får en realistisk bild av hur en attack går till och hur man, åtminstone tillfälligt, kan avvärja den.

dataskydd

Kan den autonoma bilen snart bli standard?

25 Jun 2019

Vi har alla sett den klassiska scenen under Julafton där Janne Långben sätter sig för att äta frukost med Kalle Anka och Musse Pigg i husvagnen som rullar efter bilen. Bilen i fråga som får Musse Pigg att utbrista - vem är det som kör egentligen? - och där Långben, efter viss betänketid, inser att det är hans uppgift att säkert ratta fram ekipaget längs den smala bergvägen. Hade det varit i nutid - eller åtminstone inom en väldigt snar framtid - så hade Långben kunnat luta sig tillbaka, tagit ett bett av sin croissant och sköljt ner denna med lite kaffe. Där hade bilen i fråga kunnat styra sig själv.

Den autonoma bilen är nämligen så sakteliga på gång att ta sig in på marknaden och det skulle - naturligtvis - innebära en stor förändring. Det är bara att tänka efter hur en förarlös bil - som styrs via ett avancerat datasystem där sensorer känner av andra bilar och där tekniken LIDAR - en laser i 3-D som känner av närvaro på centimeternivå - kan användas. Du har snarare en app än en bil och du kan boka in vilken resa som helst - vart som helst. Och; under bilfärden så kan du göra exakt vad du vill - jobba, äta frukost, sitta och läsa en bok och så vidare. Det här skapar bekvämlighet och det ger ett enklare liv.

Allt detta har gått fortare än väntat; Google har i flera år haft förarlösa bilar ute på marknaden, Volvo och Ford siktar på att 2021 ha förarlösa bilar ute i handeln och då det gäller BMW så har man intensifierat sitt arbete genom ett arbete med Intel. Det går framåt - och det går fort; men är det säkert?

Vilka fördelar finns med förarlösa bilar?

Det talande i sammanhanget är inte att din bekvämlighet är den största fördelen. Det finns andra som är än mer tilltalande och här följer några exempel:

  • Städerna förändras. Bilarna kommer att bli allt färre och det i sin tur kommer att förändra städerna och göra dessa mer tillmötesgående. I Stockholm så skulle trängseln minska och de ytor som det stora antalet parkeringsplatser tar upp skulle kunna användas till annat. Jämför denna förändring med då man gick över från häst och vagn till bil ungefär. Miljön i Stockholm skulle bli betydligt bättre som en följd av den minskade trafiken och all tomgångskörning.
  • Effektivare resor. Hur ofta används bilen i vardagen? En siffra som är anmärkningsvärd är att den normala bilen i en normal familj står parkerad 95% av tiden. En ganska onödig utgift sett ur den aspekten. Kommer ett system med självgående bilar igång på allvar så skulle bilen - som vi beskrev lite vagt ovan - kunna vara i din telefon och via en app. De förarlösa bilarna skulle hela tiden vara i omlopp och kunna planera sin körscheman utifrån alla beställningar som görs via appar i telefonen. Här skulle man även kunna synkronisera resenärer och därigenom ytterligare minska på trafiken. Om du och fyra grannar ska åt samma håll - varför inte åka tillsammans? En autonom bil parar ihop beställningarna och kan köra utan att det påverkar tiden nämnvärt - där är det snarare så att den blir kortare.
  • Säkrare körning. Den mänskliga faktorn i kombination med stress är den stora boven till trafikolyckor. Lägger man till alkohol, brist på sömn, dålig syn och sikt och allmänt dålig dagsform så har vi några ytterligare förklaringar till varför man krockar i Sverige, i världen och i Stockholm. Allt detta försvinner och detta med en logisk förklaring: en dator blir aldrig trött, blir aldrig sugen på en öl eller känner för att gasa och tävla mot en annan trafikant. Riskerna minimeras och vägarna blir säkrare. Den förarlösa bilen kan innebära en revolution och vara det slutliga steget mot att nå den nollvision som finns i Sverige.

bilar på rad

Till dess - besök en trafikskola i Stockholm

Framtiden är här, men det kommer säkerligen att dröja innan den fullt ut är implementerad i vår vardag. Den förarlösa bilen kommer inte att bli billig och det kommer säkerligen att ta tid innan folk i gemen ser detta som det bästa alternativet. Tyvärr, ska tilläggas. Nollvisionen som vi nämnde ska vi dock spinna vidare på. Är du en säker bilförare, kommer du ihåg allt från din förarutbildning, rinner trafikreglerna fram och sitter som berget? Tveksamt.

Ställer vi en annan fråga i form av om du skulle låta din 18-åring ge sig ut i trafiken i Stockholms så skulle du förmodligen vara ganska skeptisk. Åtminstone inte utan att ha anmält hen till en trafikskola. Just en trafikskola och den gedigna utbildningen man får där gör stor skillnad och är egentligen det enda sättet att ens närma sig nollvisionen på ett realistiskt sätt.

En trafikskola ger djupinlärning om risker, om trafikregler och om hur man på ett säkert sätt närmar sig olika situationer med bil. Vi skulle säga att en trafikskola är den bästa vägen till körkort och kanske skulle den behöva bli standard i Stockholm bland yngre människor - av den enkla anledningen att det skulle ge en säkrare stad rent trafikmässigt.

Vi behöver el till allt

10 Jun 2019

Det är ju så att vi har gjort oss otroligt beroende av elen. Hela den digitala revolutionen går ju ut på att vi måste använda el för att få tillgång till den digitala världen. Med digitaliseringen får vi många tjänster tillgängliga. Det går snabbare, mer direkt, men det finns ju fallgropar även här. Vad gör man om elen går? På det sättet blir vi alla mer beroende av elen, och att den fungerar precis som den ska. Och elbolagen måste se till att vara mer servicevänliga. Utan el kan vi knappt göra något alls numera. Allt går på el. Så vad kan man göra om det inte fungerar?

Vi behöver el till allt

En sak som man alltid bör se till, är att skaffa sig en riktigt duktig elektriker som man kan ringa och som har jour eftersom man behöver elen vilken tid på dygnet som helst. I sin privata bostad behöver man el, bara för att kunna laga mat, kunna spola på toaletten, utföra ärenden, såsom bankärenden, kunna ringa med sin mobil och lyssna på radion. På jobbet behöver man kunna arbeta på sin dator och koppla upp sig mot internet. På vissa kontor kommer man inte ens in genom dörren då de öppnas och stängs med el. Har man sitt kontor högt uppe i fastigheten går inte hissarna då de också går på el. På så sätt är många kontor helt beroende av att elen fungerar. Allt detta gör att vi måste se till att kunna ringa en elektriker så snart det bara behövs.

Förnya elsystemet

Det man också kan göra är att se till att förnya elsystemet. Har man ett gammalt elnät och gamla elledningar kan man se till så att man förnyar det så snart som möjligt. Ett nyare elsystem är bättre än ett gammalt. Med de äldre elsystemen blir det oftare problem. Då är ett nyare elsystem snabbare, och innebär mindre risk för problem i framtiden.

Få tag i duktig elektriker

Bor och arbetar man i Uppsala är det bäst att få tag i en lokal elektriker i Uppsala som man kan anlita både till den egna privata bostaden och till arbetsplatsen. Om man inte känner till någon elektriker redan nu, kan man börja med att leta genom matt googla ”elektriker Uppsala”, för att på så sätt få några förslag av Google på elektriker som arbetar och är tillgängliga i Uppsala. När du väl fått några bra kontaktuppgifter kan man sedan ta kontakt och jämföra de olika elektrikerna mot varandra. Det går även bra att läsa på om de olika elektrikerna på olika omdömessidor, om man är noggrann och vill vet att man anlitar en duktig elektriker. När du tar kontakt är det ju viktigaste att du anlitar en behörig elektriker, som kan sina saker. Det är ju viktigast att de installerar elen på säkert sätt då el inte är något att leka med direkt. Om den skulle installeras på fel sätt kan man få otroligt stora skador.

Även ett teknikföretag behöver en bra ledare

24 May 2019

Även om många av de nya företag som poppar upp och röner stora framgångar till stor del är uppbyggda kring grundarnas och medarbetarnas spetskunskaper inom teknik och IT, så betyder det inte att de när de väl etablerat sig inte är i behov av gott, traditionellt ledarskap. Företag som klamrar sig fast vid bilden av sig själva som rebeller och nykomlingar får i regel svårt att klara sig när de i mångt och mycket är en av de stora och erfarna aktörerna, men beter sig som en upprorisk tonåring.

Rekrytera en ledare utifrån

För att ett företag som nått en framstående position i sin bransch ska kunna vara kvar på toppen och fortsätta att utvecklas behövs så klart allt det där innovativa som tagit dem dit, men det behövs även ett erfaret och kunnigt ledarskap. Vissa företag har i sin grundare kanske en eldsjäl med förmåga att entusiasmera och hitta nya lösningar, men i många fall kan det vara svårt att behålla sin kreativitet samtidigt som man försöker vara en bra ledare och chef. Bättre då att rekrytera en person som har förmåga att ta kommando och visa vägen framåt och få ut det mesta av den kunskap som företaget besitter.

Kreativitet och fantasi

Den som är chef för ett företag behöver inte alltid vara den som har störst kunskaper och erfarenhet i den bransch företaget verkar inom. Det gäller för alla branscher, och det gäller även för IT- och teknikföretag. I stället handlar det om att hitta en person som är bra på att identifiera processer och flöden, som är kreativ och fantasirik och har förmågan att få ut det bästa ur företagets värdefullaste tillgång, dess anställda.

En bra ledare visar vägen framåt

Ett företag behöver en chef som inger förtroende genom sin personlighet, någon man instinktivt litar på och som har tydliga visioner för hur man tillsammans ska ta företaget framåt. En bra ledare ser vad som är bäst för företaget, inte för sig själv, och tar beslut utifrån det. Dessutom har en bra chef förmågan att övertyga andra utan att köra över. En bra chef är lyhörd för kritik men har också förmågan att bemöta den på ett förståeligt och instruktivt sätt. För att ett företag ska kunna fortsätta skörda framgångar är det viktigt att alla medarbetare är medvetna om vägen framåt och hur de personligen kan vara delaktiga i den resan.

Satsa på ledarutveckling

Många ledaregenskaper kan vara medfödda och sitta i en människas personlighet, men det går så klart också att träna upp sin förmåga att leda andra människor. Därför bör ett företag som vill bli framgångsrikt kontinuerligt satsa på ledarutveckling för sina chefer så att de kan nå sin fulla potential. Kurser inom ledarutveckling är ett bra sätt för en chef att få nya uppslag och syna sin roll som chef ur ett större perspektiv, något som bara är till nytta för ett företag som vill växa och bli större.

← Äldre inlägg

TEKNIKGUIDE FÖR FÖRETAG

På lur.nu skriver vi om allt som har med teknik och företagande att göra. Få hjälp med att välja rätt teknisk utrustning som mobiler, surfplattor, datorer med mera för att ta din verksamhet till nya höjder.