Blogg

Sida 3

RSS

Allt företagande behöver el

10 Apr 2019

Vi har på bara 30-40 år gjort oss alltmer beroende av el. Numera kan vi inte lyssna på radio, knappt öppna en entrédörr, åka hiss, laga mat eller värma oss utan tillgång till elektricitet. Det har gjort vårt samhälle relativt sårbart. Och även om inte katastrofen eller kriget kommer, som myndigheten för samhällsskydd och beredskap sände ut broschyrer om för några månader sedan, har vi av många olika anledningar gjort oss beroende av el. Även företagen är numera så pass beroende av el att ingenting skulle kunna fungera utan det.

Företagen har behov av el

De allra flesta företag har all sin information på datorer. Utan tillgång till en dator går det knappt att arbeta längre. Åtminstone så långt det kommer an till tjänsteföretag. Verksamheter som skola, dagis, sjukvård och liknande skulle fungera som vanligt, medan de allra flesta företag som arbetar med ekonomi, reklam, ingenjörsrelaterade verksamheter och andra tjänsteföretag inte skulle fungera alls utan tillgång på el. Även affärerna skulle stå slätt utan el. Dörrarna skulle inte ens öppnas utan el, liksom alla kyl och frysar. Bara efter en dag skulle man bli tvungen att slänga allt kött och mjölk.

Alla affärer och företag behöver elektriker

Av alla dessa anledningar behöver företagen ha tillgång till duktiga elektriker. Skulle något hända med elen står de sig slätt. Varje timme som går, förlorar man pengar på grund av bristen på tillgång till el. Det är inget företag som har råd med det. Av den anledning bör företagen se över vilka kontakter de har och om de har kontakter till en elektriker som de behöver som kan komma och hjälpa till med allt som har med elektriska prylar och tillgången på det.

Inte bara katastrofer ger behov av elektriker

Vi behöver ju tillgången på elektriker, inte bara för att kriget eller katastrofen kommer utan för alla de omständigheter som har med fastighetsskötsel att göra. Behöver man fler uttag, och andra elinstallationer ska de utföras av behöriga elektriker. Och fungerar inte elen, behöver en behörig elektriker göra en avancerad felsökning som talar om var det inte fungerar som det ska. En elektriker  kan även se till att företagen kan sänka sina elräkningar. Som elektriker kan de komma med förslag på effektiva sätt att spara el.

Ny teknik tar elbilarna framåt

29 Mar 2019

Det rullar allt fler elbilar på gatorna i hela Stockholm. Varje år säljs tusentals hybrider och elbilar och allt fler biltillverkare har slutligen accepterat att elbilar är framtiden. Runt år 2030 spår experterna att elbilarna kommer att vara i majoritet och runt mitten av detta århundrade kan fossildrivna bilar kanske slutgiltigt läggas till historien.

Nu tävlar biltillverkarna om vem som kan bli störst inom elbilssegmentet. Senare i år släpps Tesla Model 3, det som förväntas bli elbilarnas slutgiltiga genomslag i de bredare folklagren. Men Tesla får konkurrenter av de mer traditionella biltillverkarna. Volkswagen, Audi, Volvo, Honda, Nissan, Renault, Smart, Kia och Peugeot har alla nya elbilar på gång i olika prisklasser. Tekniken går fort framåt och numera är det inte ovanligt att nylanserade elbilar har en räckvidd på över femtio mil och dessutom funktioner för snabbladdning, vilket gör att de kan laddas för ytterligare många mils färd på bara en halvtimme.

Allt fler laddstolpar i Stockholm

Men det är fortfarande samma princip bakom de elbilar som säljs; bilarnas dyraste komponent är själva batteriet, som är tungt och tar tid att ladda fullt. Dessutom har elnätet, varken i Stockholm eller någon annanstans, kapacitet nog att klara en plötslig övergång till elbilar, om den skedde brett. För att alla ska kunna ha den typ av elbilar som finns idag krävs att kapaciteten i elnäten kraftigt byggs ut. Och det handlar alltså om själva kapaciteten i ledningarna. Själva mängden el som produceras är ett mindre problem.

Offentliga laddstolpar, där elbilister kan ladda på sina bilar gratis eller till självkostnadspris, blir allt vanligare i Stockholm. Vid en laddstolpe kan en elbil laddas upp under dagen, om bilisten inte hinner ladda bilen full under natten.

Installera en laddbox i garaget

Vill man kunna ladda sin elbil på ett effektivare och säkrare sätt i garaget hemma ska man låta installera en laddbox, i stället för att ladda bilen i ett vanligt eluttag. Vanliga eluttag är inte anpassade för den mängd ström och den tidsåtgång som krävs för att ladda en elbil över natten. Med en laddbox förhindrar man att eluttagen blir överhettade och riskerar att orsaka en brand. En laddbox kopplas direkt till elcentralen i huset och ska alltid installeras av en behörig elektriker. I Stockholm finns många elfirmor som erbjuder installation av laddboxar för elbilar.

Flödesbatterier i nästa generations elbilar?

En av de mer spännande nya teknikerna på elbilsmarknaderna är flödesbatterier, som ska kunna ”tankas” på ett som liknar bensinbilar, men där man fyller på elektrolyter i batteriet i stället för bensin. Batterierna laddas alltså inte på konventionellt sätt utan batterivätskan byts ut ungefär var femtionde mil. Att byta ut vätskan tar ungefär lika lång tid som att tanka en bil på vanligt sätt idag, och dagens bensinmackar kan konverteras till att erbjuda ny elektrolyt och ta emot uttjänt. Mycket forskning och teknikutveckling krävs dock innan detta sätt att tanka elbilar kan bli verklighet.

Det är alltså inte säkert att den teknik vi ser idag är den som kommer att vara regerande i framtiden, men mycket tyder på att den kommer att vara det dominerande sättet att ladda i många år framöver. Att installera en laddbox i garaget får därför ses som en investering.

Är det alltid bäst med digitalisering?

24 Mar 2019

Man kan ju undra över om det alltid är bäst att lagra sin information digitalt. Att allt fler företag och myndigheter väljer att göra så, är ganska uppenbart. Men är det bäst? Finns det andra sätt som är bättre? De senaste skandalerna som har rullats upp i medierna visar på att inte ens de företag, som arbetar med digital information tänker rätt. Dels har man utsatt mycket känslig information för exponering av andra främmande makter, och gett andra tillgång till information genom att lägga ut den på internet. Företagen som har använt internet för att lagra informationen försvarar sig med att de är låsta och kan endast låsas upp av lösenord och liknande. Men, man måste alltid utgå från att alla lösenord kan hackas och därmed är informationen utsatt för risk.

Säkra och osäkra sätt att förvara information

Av den anledningen kan man fundera på om det är den bästa vägen att förvara känslig information på genom att digitalisera informationen?! Är den digitala formen alltid säkrast? Svaret på den frågan borde vara – ja, och – nej. Ja, på det sättet att har man informationen digitalt, kan ingen tjuv bryta sig in på kontoret och stjäla informationen. Säg att den finns på papper. Skulle den stjälas, är den borta med pappret. Är den digital, kan den delas tusentals gånger, utan att den försvinner. Dessutom, är informationen digital, behöver du inte det fysiska utrymmet för att förvara den. Den tar ingen plats.

Risker med att förvara information digitalt

Risken med att förvara den digitalt begränsas till om den lagras på internet, även om man behöver lösen och användarnamn för att komma åt den. Dock måste man alltid utgå från att alla lösen och användarnamn är möjliga att hacka för den som vill det. Man kan aldrig lita på att inte någon kan hacka det materialet om det ligger på internet. Därför måste man alltid lagra all digital information på slutna servrar som företaget eller myndigheten själv förvarar på säkert ställe.

Anlita företag som kan lagra på säkra sätt

Därför bör alla företag och myndigheter alltid lagra all känslig information på ett säkert sätt, på egna servrar som ingen annan än myndigheten eller företaget kommer åt. Det ska INTE finnas på internet där vem som helst kan komma åt det. All känslig information måste finnas på myndighetens egna servrar. Och de servrarna måste finnas på säkra ställen, inlåsta, bakom lås och bom. Ju mer känslig information, desto större säkerhet bör omge de servrarna och bör förvaras på så säkra sätt som det bara är möjligt. 

Snart kan du styra balkongen med rösten

14 Mar 2019

För ett par decennier sedan hade budskapet i rubriken ovan förstås låtit som rena rappakaljan. Men mycket har hänt på teknikområdet de senaste tjugo åren, och något av det allra senaste inom teknikväg är den stora satsning som teknikföretagen gör för att få konsumenter att digitalisera sina hem. Du som följer den här bloggen har säkert stött på begreppet Internet of Things (IoT). IoT går ut på att koppla upp vardagsföremål som brödrostar, lampor och garageportar mot internet, och kunna styra dem med mobilen, datorn eller till och med rösten.

Den digitala röstassistenten är en produkt som många företag, kändast är väl Apples Siri och Googles Home. Genom att anropa den lilla plastmackapären kan du få assistenten att ge dig vädret för i morgon, vad det är på TV eller ikväll och en miljon andra fakta som den hämtar från internet. Den kan även kopplas upp mot ovan nämnda produkter och även, som i rubriken, användas för att styra funktioner på till exempel balkongen med rösten. Tekniken är i sin linda och fungerar långt ifrån felfritt, men det vi ser är de första stapplande stegen på en väg som redan är utstakad och företagen kommer att fortsätta satsa stenhårt på de här produkterna.

Att bygga en digital balkong

Även den som tycker att tekniken idag känns helt meningslös kommer antagligen förr eller senare att ryckas med och haka på utvecklingen. Men idag är IoT en företeelse som lockar framför allt typer som vi, som brukar vilja vara först med den senaste tekniken, den sorts människor som på engelska betecknas techies.

Att införliva IoT när man ska bygga balkong ligger helt rätt i tiden. Det finns många exempel på vad man kan göra för att automatisera balkongen.

Motorstyrda markiser

Markiser förses ofta med motorer för att underlätta in- och utfällning. Att motorisera markisen är bra på många sätt, men framför allt är det skonsammare för markiserna själva att rullas in och ut på exakt samma sätt varje gång. Markisen håller längre samtidigt som vi slipper rulla manuellt.

Vanligen har man en liten fjärrkontroll att styra markisen med, men numera går det att köpa motorer som kan kopplas ihop med en röstassistent och rullas ihop på kommando. När solen kikar fram bakom en trädkrona och sticker dig i ögonen där du sitter och läser, ber du bara Siri att fälla ner markisen en aning och vips är problemet löst.

Styr infran med mobilen

Även mobilen kan användas för att styra dina IoT-kopplade hemprodukter. I en särskild app kan du samla alla dina prylar och styra dem med några enkla tryck på skärmen. På balkongen kopplar vi så klart infravärmen till hemsystemet och kan enkelt knäppa på den när vi tycker att det blivit lite kyligt. Vill vi inte ens uppleva att det blir kyligt lägger vi i stället jobbet på assistenten, som genom att kolla vädret de närmaste timmarna kan se om temperaturen kommer att falla och ställer in en behaglig temperatur på infran innan vi ens satt oss på balkongen.

Utebelysningen är också inkopplad

Självklart kan även belysningen på balkongen kopplas in och det tar inte slut där. Snart sagt alla prylar i ett hem kan kopplas upp mot nätet och till våra skräddarsydda hemmasystem. Egentligen är det bara fantasin som sätter gränserna Som techies kan vi verkligen se fram emot en spännande tioårsperiod vad gäller utvecklingen av teknik för hemmet, oavsett om hemmet är utrustat med balkong eller inte.

Vilka produkter arbetar tryckerier med?

4 Feb 2019

Hur långt är ett snöre? Exakt vilka produkter ett tryckeri arbetar med varierar naturligtvis en hel del. Dock finns det en hel del saker som många har gemensamt, helt enkelt produkter det finns en stor efterfrågan på, och som de flesta väntar sig att ett tryckeri ska kunna ordna. Mycket beror på vilken inriktning aktören har valt, och hur deras maskinpark ser ut. E

n annan faktor är givetvis efterfrågan på olika produkter, som kan variera kraftigt mellan olika aktörer och olika delar av landet. I den här texten tar vi upp några av de vanligaste sakerna som trycks.

Flygblad

Flygblad, eller flyers, är ett enkelt sätt att nå ut till många människor. Därtill är det faktiskt ganska billigt. Flyers är ofta små och delas ut vid evenemang, på sta’n eller andra tillfällen där mycket folk rör sig. Bäst passar det kanske när man har någon speciell kampanj på gång, vid öppning eller om man ska lansera ett specialerbjudande för kunder. Det är snabbt och relativt enkelt att komma igång med.

Olika tryckerier erbjuder olika varianter av flyers. Till exempel kan det erbjudas så kallat effekttryck, som ger flygbladen karaktär. Det kan till exempel handla om prägling, relief, lackering eller foliering. Kontakta ett tryckeri för att få ett smakprov på vad de kan erbjuda.

Affischer

Affischer är en vanlig marknadsföringsmetod. Det förekommer kanske mer i vissa branscher än med andra. Inom musik- och nöjesbranschen överlag är det ett klassiskt tillvägagångssätt att trycka upp affischer som marknadsför en föreställning, och sätta upp dessa affischer på väl utvalda ställen. Hittar man rätt platser att sätta upp dem på, kan man nå många människor. 

Banderoller

En vanlig produkt som tryckerier kan erbjuda är banderoller. De flesta aktörer är flexibla gällande mått, även om det brukar finnas en maxlängd. För kunder som vill ha riktigt stora banderoller kan det gå att trycka upp flera banderoller i maxlängd (normalt runt tre - fyra meter) och limma ihop dem.

Broschyrer

Broschyrer ett tydligt och enkelt sätt att förmedla information på. Dessutom kan det anpassas i mycket hög grad. Det är perfekt att ha för såväl externt som internt bruk. Exempel på när det lämpar sig för internt bruk är om man till exempel vill ha manualer, årsredovisningar eller liknande i tryck. Externt bruk kan till exempel vara när man ställer ut sina produkter på en mässa, och vill sammanfatta (och sälja in) företagets idé och sortiment till förbipasserande.

Flipptryck är ett tryckeri med stor kapacitet både när det handlar om traditionellt offsettryck samt digitaltryck. 

Svårt att åtala någon för IT-brott

11 Jan 2019

Svensk polis har haft svårt att hänga med i utvecklingen det senaste decenniet. För bara fem år sedan ledde till exempel så lite som två av 2124 anmälda fall av dataintrång till en fällande dom. Polisen har varken haft resurser eller kunskaper nog att kunna utreda de brott som anmäls. Det har lett till att allt färre har förtroende polisens möjlighet att skipa rättvisa, och allt färre anmäler numera IT-brott.

Vad är ett IT-brott?

Definitionen av IT-brott är enligt svensk lag att det antingen rör sig om ett dataintrång eller ett datorbedrägeri. Datorintrång kan vara när man till exempel bryter sig in i ett säkerhetssystem hos en myndighet för att komma över information, eller där man utsätter en flygplats eller ett sjukhus för en överbelastningsattack för att slå ut dess funktioner. Ett typiskt exempel på datorbedrägeri är så kallad phishing, att skicka ut ett mail till tusentals människor i syfte att få dem att ange sina lösenord eller kontokortsuppgifter, som man sedan utnyttjar för att tömma deras konton eller beställa produkter i eget namn.

Lätt att undvika att bli misstänkt för brott

Ett problem för polisen är att de personer som utför brotten besitter en så mycket större kompetens än poliserna själva. Även om man anställer poliser med erfarenhet av hackning och säkerhetssystem är risken stor att det sitter hundratals personer med större kompetens framför tangentbord över hela världen och sysselsätter sig med att planera överbelastningsattacker eller att komma över pengar. För många är det en sport för att testa sina kunskaper, för andra är det en del i ett kriminellt levnadsmönster. I takt med att den andel människor som vuxit upp med internet blir vuxna kommer det antagligen bli lättare att anställa poliser med stor erfarenhet och en naturlig talang för att utreda IT-brott, men än så länge ter sig polisens verksamhet på detta område som tämligen amatörmässig.

Nationellt IT-brottscentrum

Det blir dock bättre. Sedan 2015 finns en speciell avdelning vid polisen med syfte om att utreda IT-brott, Nationellt IT-brottscentrum, och allt fler brott klaras upp varje år. Samtidigt ökar ju också brottsligheten så det är svårt att säga hur polisen ligger till. Men att det nu finns fler resurser och mer kunskap hos polisen står klart.

IT-relaterad brottslighet

Förutom den rena IT-brottsligheten finns också en stor del vanliga brott som begås med hjälp av internet. Exempel på dessa är bedrägerier, handel med droger, barnpornografibrott, grooming, hot och förtal. Polisen tar emot tusentals anmälningar om dessa typer av brott varje år och bedriver även  regelbundna spaningar och övervakningsoperationer för att till exempel identifiera och samla bevis mot de som till exempel delar bilder och filmer med barnpornografiskt innehåll eller bedriver droghandel på nätet. Dessa brott räknas dock inte som IT-brott i lagens mening, utan om en person utnyttjat en minderårig sexuellt över nätet räknas det som våldtäkt.

Fler uppklarade IT-brott i framtiden

IT-brott och IT-relaterad brottslighet är svårlösta för polisen. Det räcker inte med att kalla till polisförhör eller att säkerställa bevis på brottsplatsen, här kan alla bevis tyckas raderade, men kan av en skicklig IT-tekniker grävas fram och bli till avgörande bevisning som leder till åtal. Ju mer resurser och kompetens polisen skaffar sig, desto bättre kommer det att gå för dem med att lösa IT-brott i framtiden.

Mer information: https://www.misstänktförbrott.nu.

Goda tider för IT-branschen - allt färre företag går i konkurs

9 Jan 2019

IT-branschen har varit en aning svajig, men ändå vuxit stadigt sedan den famösa IT-bubblan sprack i början av 2000-talet. Då den kraschen drevs fram av orealistiska förväntningar och prematura investeringar som saknade förankring i verkligheten, ligger dagens IT-bolag mer i sin tid. Det är en bransch som har en stadig och ständigt växande kundkrets, och som är i skriande behov av arbetskraft.

Många företag gick i konkurs runt millennieskiftet

I början av 2000-talet gick oräkneliga av de så kallade dotcom-bolagen i konkurs. Det var företag som lyckats locka till sig investerare genom att spela på en blandning av dessa aktörers okunnighet och deras rädsla för att hamna på efterkälken i en ekonomi som såg ut att förändras i grunden. En orma pengar lades på att skapa hemsidor som var så avancerade att de flesta vanliga människor inte ens kunde logga in på dem med sina långsamma modem. Nystartade företag skaffade lyxiga kontor i samtliga europeiska städer redan innan man hade sin första produkt på marknaden. Detta ansågs n te vara konstigt utan sågs som investeringar för så kallat ”kundanskaffande”. När verkligheten till slut hann i fatt dessa företag föll de som käglor och i tingsrätten radades konkurserna upp.

Konkurrens om arbetskraft den största utmaningen

Nuförtiden ligger branschen som sagt ganska stadigt förankrad i sin samtid. De flesta företag idag lutar sig till stor del mot internet för kundrelationer, handel och andra lösningar, vilket innebär att det finns en stor marknad för konsultbolag inom IT. Faktum är att det råder en stor brist på kompetenta medarbetare, och konkurrensen mellan företagen har kommit att handla om vem som kan knyta de bästa till sig och på så sätt växa. Det är med löner och anställningsvillkor det konkurreras, samt förstå status i branschen. Många programmerare söker sig till kända och populära företag som Google, Microsoft och IBM, men även mindre företag kan knyta till sig kompetens genom att erbjuda en kreativ miljö, god stämning och så vidare.

Obestånd kan snabbt leda till konkurs

För de företag som inte lyckas knyta till sig rätt kompetens finns dock en stor risk att det slutar i en konkurs. När man inte lyckas få in jobb är det oerhört svårt för ett företag med anställda att klara sig någon längre tid. Ofta får man avskeda arbetskraft, vilket gör att man blir ännu mindre konkurrenskraftig och den nedåtgående spiralen fortsätter.

Ett företag som har större utgifter än inkomster anses ha hamnat på obestånd. Man kan inte betala sina skulder, och om tiden går ökar risken att någon av borgenärerna, de man är skyldig pengar, begär att företaget försätts i konkurs. Den ansökan görs till tingsrätten, som tar beslutet ifrån de givna förutsättningarna.

En advokat kan hjälpa till med företagsrekonstruktion

För att undvika en konkurs kan ett företag kontakta en advokat. Denne bör ha god kunskap om både affärsjuridik och om IT-branschen i sig, som på många sätt är mer komplicerad än andra branscher. En advokat kan hjälpa företaget att i stället för att hamna i konkurs få till stånd en företagsrekonstruktion. En företagsrekonstruktion innebär att företaget i stället för att gå i konkurs under en period får möjlighet att omorganisera sig, och dessutom så föreslår rekonstruktören nedskrivningar av skulderna och försöker få borgenärerna att acceptera dessa.

Nya bokningssystem för hotell förenklar för kunden

5 Dec 2018

Oavsett sammanhang så köer alltid enerverande och energislukande. Att stå längst bak i en kö och ha bråttom någonstans skapar frustration och det kan leda till väldig irritation - för alla; från dig och de som står framför till tjejen som står i kassan/biljettluckan/receptionen. Det finns heller inte så mycket att göra. Själva principen med ett kösystem är att man är lika mycket värda - din tid är lika viktig som mannen framför och kvinnan bakom.

Utan en kö så skulle total anarki råda och du kan ju försöka föreställa dig hur rolig en halvtimme på Ica skulle vara då. Däremot så kan man se andra lösningar som skapar mindre frustration och som ökar på både service och tillgänglighet. Dagens teknik har möjliggjort andra lösningar som går att använda och som är till gagn för alla parter.

Ta bara bokningssystem på exempelvis flygplatser. Numera är det en enkel match att checka in och få sina biljetter utskrivna innan man ställer sig i kö för att nå sin gate. För bara några år sedan så var även det en sak som krävde personlig service och - just det - en kö. Det gör att personalkostnader minskar och det gör resan enklare för en resenär som, i och med detta, slipper vara på plats så extremt lång tid innan utan kan maximera tiden på ett tydligare sätt.

Samma princip har numera också anammats av flera hotell som investerat i nya bokningssystem. Dessa innebär att man som gäst kan checka in så fort man klivit ur planet. Ett nytt bokningssystem för hotell innebär att man sköter sin in- och utcheckning via dator, telefon eller surfplatta och att man genom samma verktyg även betalar för sig.

Köerna minimeras och upplevelsen blir bättre

Det är en modell, en annan handlar om terminaler i anslutning till hotellet man valt. En speciell station - som påminner om de du ser på exempelvis en flygplats - ger dig en möjlighet att checka in direkt vid ankomst till hotellet. Visst, i teorin ger en sådan station en viss risk för köbildning - men då ska man även veta att det A) handlar om fler än en enda station och B) det ungefär tar en minut att checka in- och ut.

Ett nytt bokningssystem för hotell är lättnavigerat, det finns på flera olika språk och således så spelar det ingen roll var i världen du befinner dig - du kan använda det på exakt samma sätt. Många ser system som dessa ur ett felaktigt perspektiv och menar på att kundkontakten och servicen blir lidande. Som gäst på ett hotell så är man van vid en viss typ av standard och man är van vid att alltid kunna komma i kontakt med en människa.

Det är inte så att all personal försvinner. Det är snarare så att de som arbetar kan lägga ner mer tid på att hjälpa gästerna till en ännu bättre upplevelse och ge ännu lite bättre service inom alla andra områden. En lång, ringlande kö vid in- och utcheckning må vara frustrerande för dig som gäst - men den är ännu värre för den som arbetar bakom disken.

En lägenhetsrenovering med uppdaterad teknologi

3 Nov 2018

Fler väljer att renovera sina bostäder. Det har en naturlig förklaring i att vi dels har det lite bättre ställt idag - svensk ekonomi är, som det så vackert brukar sägas, urstark - och dels också som en följd av att det blivit billigare. Tack vare Rot-avdraget så behöver exempelvis en omfattande lägenhetsrenovering i Stockholm - utförd av proffs - inte bli så extremt kostsam.

Rot-avdraget gör det möjligt att - under ett årligt tak på 50.000 kronor - dra av 30 % av den totala arbetskostnaden. Det har också fått fler att ta steget och renovera de detaljer i bostaden som man alltid drömt om.

De flesta renoverar dock enbart med ögonen. Man renoverar snyggt snarare än funktionellt, man väljer exklusiva lösningar istället för saker som kan förenkla livet och vardagen. Det är lite konstigt då det faktiskt går att kombinera både teknik och estetik vid en lägenhetsrenovering.

Så kan ditt badrum bli mer teknologiskt

En renovering idag sker i främst två stycken rum: badrummet och köket. Vi tänkte fokusera på en badrumsrenovering här och visa på några tekniska detaljer som kan göra vardagen lite enklare - och samtidigt ge ett snyggt intryck. Dessutom kan dessa spara pengar.

Men, innan dess så ska vi peka på en viktig sak gällande det andra populära området för renoveringar. Det finns nämligen en talande sak i sammanhanget. Numera så är köket ett vanligare område för vattenskador än vad badrummet är: Till mångt och mycket så handlar det inte om slarv eller fuskjobb från det företag man anlitar - som kanske missar att sätta en våtmatta under diskbänken.

Nej, det handlar istället om att vi använder oss av fler vattenburna maskiner. Dessa går sönder - dels som en följd av installationen och dels som en följd av rena materialfel. Om du renoverar i köket och vill ha exempelvis en kyl med inbyggd ismaskin så bör du se till att denna installeras av en fackman. Om inte annat för att slippa krångel med ditt försäkringsbolag om en vattenskada skulle uppstå.

Med det sagt: här är våra tips för en mer teknologisk badrumsrenovering:

 • Snålspolande duschar. Vi använder för mycket vatten då vi duschar och om man säger att en familj duschar 20 minuter varje dag så innebär det en reell kostnad på ungefär 4000 kronor varje år. Detta kan ställas mot om man väljer ett snålspolande munstycke som kan sänka den kostnaden till ungefär hälften. Utan att komforten påverkas och utan att du gör något avkall på utseendet.
 • Snålspolande toalett. Samma sak här: det finns mycket pengar att spara in på vatten som används i onödan. Dessa går att få både som golvstående och som vägghängda. Den senare modellen underlättar städning och därför skulle vi rekommendera en sådan.
 • Ljus och ljud: Det går att bygga in avancerade högtalarsystem i väggarna. Hur skönt skulle det inte vara att ligga i badet och kunna lyssna - med perfekt ljud - på en favoritspellista på Spotify? Ljus går att styra via sensorer eller via din röst - allt går dessutom att välja med dimmer. Det senare är perfekt i ett badrum där man ena gången vill ha ljust - för att sminka sig - och andra gången vill ha lite mer dämpad och mysig belysning. Naturligtvis så går det att bygga in belysningen också.
 • Handstyrd kran. Du kan välja en kran med sensor som känner av dina händer. Det minskar svinnet och det är en lösning som är särskilt gångbar för småbarnsfamiljer där barnen annars kan finna vattenkranen väldig rolig - och gärna glömmer den på.

LEI ger en säkrare handel

20 Oct 2018

Hur kan man kontrollera handeln med aktier, med värdepapper, med derivat och med värdepapper om man knappt har någon aning om vilka företag som är involverade. Ett företag kan ha mängder av olika dotterbolag och det kan i sin tur göra transaktioner omöjliga att spåra - i synnerhet om det handla om affärer och transaktioner med utländska aktörer.

Fusk, falskspel, manipulationer och monopol på olika marknader har skapat en minerad mark där man kan bli lurad och där man inte heller kan reda ut vad som skett - att handla inom finans är nog riskfyllt som det är och behöver ingen ytterligare spänning. Kan man göra någonting åt detta?

Frågan aktualiserades i samband med den stora börskraschen 2008 och där - framförallt - konkursen av den anrika investmentbanken Lehman Brothers gav ringar på vattnet och medförde turbulens runt över hela världen.

Det gjorde att man agerade och detta skapade ett system som idag används över hela världen då handel med värdepapper, aktier, derivat och exempelvis finansiella instrument eller obligationer ska ske med hjälp av en LEI-kod. Kort och gott; är man ett företag som arbetat inom finanssektorn så kommer man också tvingas registrera LEI och börja använda LEI-kod för att överhuvudtaget kunna fortsätta.

Vad är en LEI kod?

Den stora frågan är naturligtvis - vad är egentligen en LEI-kod? En LEI-kod är en alfanumerisk kod bestående av 20 siffror. Varje kod är unik och om man handlar med exempelvis aktier så kommer båda parterna att använda varsin LEI-kod och därigenom verifiera sitt deltagande.

Det systemet i fråga gör är att underlätta för olika myndigheter som genom en LEI-kod kan följa företag och följa upp olika transaktioner som man deltagit i. Det i sin tur ger en tryggare handel, en säkrare och mer stabil marknad som utesluter risken för manipulation och exempelvis monopolism. Systemet med LEI-kod utökades dessutom i Januari i år.

Behöver mitt företag registrera LEI för att handla med aktier?

De som behöver registrera sig för LEI-kod är företag och juridiska personer. Som privatperson behöver du inte söka - och betala för - en LEI-kod. Vissa företag är dessutom undantagna och vi kan räkna upp dessa här nedan:

 • Enskilda firmor som har en årlig omsättning understigande tre miljoner kronor.
 • Företag som endast placerar i fonder via en kapitalförsäkring - där ingår även värdepapper.
 • Företag som handlar med FX-terminer - men som gör detta enbart i syfte att underlätta för betalning av varor och olika tjänster.

I övrigt så är det alltså LEI-kod som gäller. Det går att registrera sig för sådana genom sin bank eller genom speciella återförsäljare på nätet. Kostnaden varierar dem emellan, men räkna med att det kommer att ligga på ungefär 120 USD för att erhålla denna kod och genom detta också kunna fortsätta handeln med aktier, värdepapper, fonder, derivat och obligationer.

LEI-kod bidrar till en säkrare handel - ett bra sätt att trygga en sektor som annars varit full av risker och där deltagarna kunnat tillskansa sig fördelar de inte haft rätt till. LEI innebär fairplay.

Rätt företag inom private banking undviker fällor

28 Sep 2018

Hur många lockades in i ett chickenrace i slutet av 90-talet där alla pengar skulle pumpas in i den nya tekniken? Hur många privatpersoner och företag hjälptes - med gemensamma krafter - åt att blåsa upp den IT-bubbla som fanns? Det handlade om löften, det handlade om Dot Com, det handlade om nya tider och gasen i botten.

Företag kunde få lån på flera hundra miljoner och värderas till det fyrdubbla - utan att ens ha en färdig affärsplan och en fungerande verksamhet. Ett nytt Klondike där hela världen mutades in, men där det sällan fanns någon täckning. Något som också skulle visa sig då bubblan ifråga sprack och där stora förmögenheter i ett nafs förvandlades till stoft.

Lärde vi oss av IT-bubblan?

Lärdomen av denna IT-bubbla är att man som företag och som privatperson ska vara försiktig med att sticka in näbben i branscher som man inte kan någonting om.

Fina ord och uppmaningar å sido - kalla, hårda fakta baserade på verkligheten väger tyngre. Kan man ingenting själv så får man se till att skaffa en partner som har kunskapen och där kommer private banking in i bilden.

Har man en större förmögenhet så vill man A) se till att den växer och B) aldrig bli av med den C) göra så lite som möjligt för att förvalta den. Tre självklara punkter som dock inte är att vare sig ta för givna eller som är speciellt lätta att tillgodose. Hur vet du att din bank förvaltar din förmögenhet på ett sätt som gynnar dig, ditt företag och din framtid? Det vet du inte - men du kan få en bättre vetskap genom att välja specialiserade företag inom private banking.

Private banking skapar trygghet

Det talande för ett sådant företag är att de alltid utgår från dina specifika behov och därigenom också kan skräddarsy en tjänst. Man har kunskapen som krävs för att identifiera risker och ställa dessa mot möjligheter - någots om gör att man också undviker fallgropar såsom den IT-bubbla vi nämnde i textens inledning.

Kort och gott: du kan se hur din förmögenhet förvaltas på ett sundare sätt och du kan var trygg med att den hela tiden får en möjlighet till tillväxt; något som kan ge sig ett lugn att sköta dina egna förehavanden. Ett företag som arbetar med private banking vet också att kunden ofta är insatt - du har en förmögenhet, eller hur - och behandlar kunder därefter. Respekt och service är två nyckelord som tillsammans med en fullständig transparens gör att samarbetet når nya höjder.

Det handlar om mer än bara ett bollplank. På det stora hela så är private banking den gas man behöver i vissa lägen och den broms som man ofta behöver för att slippa de dikeskörningar som annars alltid finns som en risk.

Pengar sover aldrig, men med rätt partner inom private banking tyder väldigt mycket på att du skaffat dig en riktigt skön huvudkudde som gör din egen sömn väldigt skön.

Få felfria översättningar för din nya teknik

25 Jul 2018

Arbetar du med IT? Oberoende hur bra tekniken än är i appen, hemsidan eller i någon annan teknik som ska säljas in i andra länder, hjälper det inte om texten som riktar sig till kunder är fel. Om en produkt ska tas seriöst, måste texten som finns vara helt korrekt. En felaktig översättning tas inte seriöst och kan skada produkten eller företaget som ligger bakom den. Den som har rest en del har säkert sett både tokiga och roliga översättningar. Vad sägs om den skylten som satt uppe på en parkering i Japan med texten: "Cars should not have intercourse at this place". På japanska betyder "intercourse" det samma som det betyder på engelska. Då betyder "intercourse" att mötas. Det som den japanska skylten ville säga att det är enkelriktat på parkeringen. Översättningen var korrekt, för japanerna, men för en engelsman, eller amerikan blev översättningen ganska komisk.

Vikten av rätta översättningar

Som historien förtäljer kan översättningar bli helt fel och motverkar sitt syfte. För det företag som är seriöst, och kanske inte i första hand vill bjuda på roliga historier, är texten som riktar sig till kunderna mycket viktig. Även om en text ser bra ut – även om den är översatta alltså – kan den ändå bli helt fel på det språk som den är översatt till. Det är här som en professionell översättare ser till att texten blir rätt. Kan man inte det andra landets språk och förstår hur man använder de olika orden i olika sammanhang blir texen helt fel. Alltså, det gäller att förstå hur ord och översättningar uppfattas hos mottagaren för att texten ska bli helt rätt och förstås på rätt sätt. De flesta som blir översättare har antingen bott, eller växt upp i det land som de översätter språket till. Endast på det sättet kan man som översättare förstå hur ord (som är korrekt översatta men som används i andra sammanhang) förstås och mottas hos den som läser dem. Det är svårt och lurigt, men det går alldeles utmärkt, om man bara anlitar en professionell översättare av språk.

Anlita en professionell översättare i Stockholm

Här rekommenderar vi denna översättningsbyrå i Stockholm för rätta översättningar som ser till att texten förstås och mottas på rätt sätt hos den som läser den. De är en professionell översättningsbyrå som har kompetensen för att kunna översätta de flesta av världens språk, som är seriös, kunnig och har de rätta kunskaperna om det språk och mentalitet som krävs för att få texterna rätt översatta. De anlitar endast översättare som har det språk som texterna ska översättas till, som sitt eget moderspråk och förstår språkets kultur och antydningar, undermeningar och hur det används.

Bygga hus med tanke på tekniken

17 Jun 2018

Att bygga ett nytt hus från grunden innebär att man dels har en chans att fullt ut förverkliga sina drömmar och att man dels också har en chans att leva billigare i framtiden. Det kan göra det till en bättre investering att bygga ett hus än att köpa ett befintligt sådant och tvingas renovera och reparera detta för att det ska passa sina egna behov.

Den initiala kostnaden för att bygga hus är ofta större, men i det långa loppet så behöver det inte innebära någon förlust. Tvärtom: i många fall så blir det en ren investering i jämförelse med att köpa ett äldre hus som ska totalrenoveras - särskilt i Stockholm och andra städer där priserna ligger högre.

Vi tänkte ge några tips om vad man ska tänka på om man vill bygga ett hus i Stockholm - både rent tekniska tips och små allmänna tips som kan komma att spara pengar. vi börjar med ett tips som handlar om uppvärmning och energi och som kan visa sig vara avgörande i hur pass billigt du kan bo i framtiden.

Ett tips i form av bergvärme. Att bergvärme är en energikälla som kan sänka kostnaderna med upp till 80% för uppvärmning är en sak som gör skillnad. Efter att man tagit den initiala kostnaden på ungefär 100.000 kronor så börjar bergvärme löna sig efter drygt tio år - då har man gått break-even och kan börja räkna hem vinsten.

Vi ska här dock kolla på den tekniska sidan av bergvärme och vad du kan få om du väljer rätt värmepump. Där har nämligen mycket hänt och vi tänkte rada upp några exempel:

 • Kopplar sig mot elbörsen. En modern värmepump går att få uppkopplad mot den nordiska elbörsen och genom detta kan den automatiskt känna av då priserna är låga och gå upp i prestanda då. Då priserna är högre sker det motsatta.
 • Du styr via en app: Reser du bort så kan du sänka prestandan på värmepumpen och då du väl är på väg tillbaka så kan du höja prestandan och således mötas av en behaglig temperatur i hemmet. Allt detta via en app som du har i din telefon.
 • Den lagrar varmvatten: Under tiden då ni duschar eller använder varmvatten så går pumpen i en intensivare period, direkt då ni slutar så börjar den lagra och förbereda för er nästa användning. Det gör att ni inte kommer att behöva någon separat varmvattenberedare; något som annars är fallet.

Tips att tänka på vid ett husbygge

Klara fördelar med bergvärme och med den nya tekniken som erbjuds alltså. Men, att bygga hus innebär så mycket mer än då. Vi tänkte räkna upp några tips - mer praktiska sådana - som kan ge dig en lite enklare resa fram till dina drömmars bostad:

 • Totalentreprenad: Om du ska bygga hus i Stockholm och saknar egna kunskaper så är totalentreprenad den bästa lösningen. istället för att anlita flera olika företag så anlitar du ett och samma företag som hjälper dig med allt från att ta fram ritningar, söka bygglov och hela vägen fram till slutbesiktningen. Det är dyrare, men det brukar vara billigare i längden. Inte minst sett till att företaget kan arbeta effektivare och slipper vänta in andra yrkesmän. Sjukdagar och annat spelar inte lika stor roll. Dessutom så är totalentreprenad något som ger säkrare jobb.
 • Fönster: Här skulle vi kunna räkna upp egentligen allt typ av material, men vi väljer att peka på just fönster. Detta då fönster spelar en viktig roll i energiförbrukningen i hela huset. Att välja energifönster är därför väldigt viktigt och likaså gäller monteringen. Här kan du spara mycket pengar i framtiden. Välj gärna plastfönster då de håller sig intakta längre (trä är ett levande material och det gör att underhåll krävs och att glipor kan komma att uppstå) och är mer energisnåla. En stor del av förklaringen till höga uppvärmningskostnader ligger i otäta fönster. Kall luft kommer in, varm luft åker ut - det syns direkt på din räkning. Rent krasst så spelar det ingen roll om du väljer bergvärme ifall de fönster du köper kommer att släppa ut energi. Ta gärna hjälp med denna viktiga fråga.

Vilket typ av hem söker du?

16 Jun 2018

Alla har vi olika krav och olika önskemål kring var som bör finnas i ett hem. Naturligtvis så spelar även den personliga smaken in också - för en persons å det rödmålade lilla huset med vita knutar det ultimata huset, drömbostaden som verkligen skriker ut stolta traditioner och enkel renhet. För en annan person då är det huset mer av ett fängelse - en ren mardröm i form av en strömlinjeformad kåk som ser exakt likadan ut som grannens och som ser ut som alla hus i Sverige alltid har gjort.

Smaken är som baken och tur är väl det. Då det handlar om bostadsaffärer så blir detta extra tydligt och jobbet som en mäklare lägger ner blir extra viktigt.

Jobbet av en mäklare blir ovärderligt

Vi kan förklara detta genom ett exempel där vi säger att en mäklare står inför att sälja en villa i Stockholm - en speciell sådan; både sett till utseende och sett till funktioner. Villan i fråga är nämligen av en mer futuristisk desig och är utrustad med högteknologiska lösningar.

Ägarna har lagt ner åtskilliga tusenlappar på att förvandla huset till ett smart sådant. Går du in i ett rum så tänds lamporna, lämnar du rummet så släcks - dessutom kan du styra skenet och välja att anpassa ljuset efter dina behov. Tack vare smarta radiatorer och uppdaterade ventilationslösningar så blir svinnet av energi obefintligt.

Huset värms upp av bergvärme och den värmepump som finns går att styra via en app i mobilen. Dessutom så kan den kopplas mot elnätet så att den ökar sin kapacitet och prestanda utifrån tiderna då priset är lägre och går ner i prestanda då priserna är som högst. Utöver det kan man styra allt från markiser till garageportar med hjälp av appar i telefonen.

Ett smart hus - som kommer att kosta mycket att köpa. Frågan är om säljaren kommer att få de pengar som man begär? I och med att huset vänder sig mer till ett speciellt - teknikintresserat - klientel så försvinner en stor del av presumtiva spekulanter.

Alla vill inte ha ett smart hus - och alla vill definitivt inte betala så pass mycket pengar för teknik som man aldrig kommer att använda. Hur ska en mäklare kunna sälja detta makabra hus i Stockholm?

En mäklare hittar målgruppen

Det som skiljer en bra mäklare från en sämre sådan är att den förre hittar till köparna. Det kan ske genom riktad annonsering i exempelvis tekniktidningar, det kan ske genom banners på olika forum och det kan - framförallt - ske genom att trycka på varför det smarta huset är bättre att leva i. Kort sagt - en bra mäklare får folk att förstå vikten av de tekniska lösningar som finns och varför dessa kan vara till gagn.

I det här fallet är bergvärme talande. Dels den smarta bergvärmepumpen, men även energikällan i stort kommer att sälja sin i prospektet. Detta genom att A) trycka på att kostnaden för uppvärmning och energi kan bli 80% lägre jämfört med ett hus som värms upp av en oljepanna eller av fjärrvärme. B) att det handlar om en grön energikälla. Bergvärme handlar om att återvinna lagrad solenergi från berggrunden; man skapar ett kretslopp som ger betydligt mindre utsläpp av koldioxid.

Mäklaren vet vad som säljer

Pengar och miljö alltså. Två ord som ligger väldigt rätt i tiden och som den skicklige mäklaren kommer att trycka på vid försäljningen. Så når man spekulanter som egentligen borde befinna sig utanför den givna målgruppen.

Edward & Partners är en mäklarfirma i Stockholm som kan hjälpa dig hitta den moderna bostad du letar efter.

Skapa det smarta badrummet i ditt hem

11 Jun 2018

Våra hem har börjat förändras och blivit mer smarta. I framtiden – inom en väldigt snar sådan – så kommer de att vara ännu mer utvecklade och man har redan nu börjat jämföra villor med exempelvis telefoner. Dessa två har också börjat kopplas samman. Idag är telefonen mer av en vän än ett verktyg; vi använder den dagligen och för allting – vi ringer, sms:ar, kollar flöden på sociala medier, läser tidningar, googlar efter fakta och så vidare. Telefonen är en nödvändighet i vår vardag.

Att man länkar ihop den med huset man bor i är naturligt och vi väljer att ge ett konkret exempel på detta där vi säger att du bor i en villa i Stockholm där du nyligen borrat efter bergvärme och investerat i en bergvärmepump. Det är där kopplingen sker.

Med din telefon kan du styra dina värmepump och exempelvis låta den gå ner i kapacitet då du är på jobbet för att sedan öka prestandan då du är på väg hem. Allt via en app och där du genom detta kan tjäna åtskilliga kronor på din uppvärmning.

En värmepump av den här modellen kan även styra sig själv. Genom att lösa ett elavtal per timme så kan du koppla upp den mot det nordiska elnätet. Konkret så innebär det att värmepumpen ökar- och sänker sin kapacitet beroende på prisbilden för el. Normalt är det billigare under morgonen än under kvällen – där kan du tjäna pengar, utan att behöva lyfta ett finger.

Smarta lösningar går att få – och använda sig av – i hela huset. Det kan handla om att du kan styra belysningen genom sensorer som känner av hur många som är i respektive rum. Lämnar du rummet så släcks lamporna automatiskt. Detsamma går att säga om rum där många apparater finns. Du kan anlita en elektriker som installerar en speciell lösning där du – genom ett enda knapptryck – kan välja att stänga av allting. Ska du gå och lägga dig så slipper du gå omkring och släcka alla lampor, tv:n, datorn och alla andra saker som står och drar el i onödan. Som sagt. Husen blir smartare – i varje rum.

Genomför en badrumsrenovering och spara energi

Ett rum i huset som verkligen kan göra skillnad då det kommer till energi handlar om badrummet. Det är också det rum som står överst på många familjers önskelista då det kommer till renoveringar. Här kan man dra nytta av den nya teknologin och spara mycket pengar – från dag ett. Det är så man måste tänka också. Det kanske blir en lite dyrare badrumsrenovering om man väljer nya, bättre lösningar – men det är dessa som kommer att spara pengar åt dig i framtiden.

Man brukar säga att ungefär en femtedel av energiförbrukningen i en vanlig villa går åt till varmvatten. En familj i Stockholm som har tonåringar gör av med ännu mer. Här kan man vid en badrumsrenovering i Stockholm dels tänka till och dels också välja mer energisparande lösningar.

Kranar idag sparar vatten. Detta då luft blandas med vattnet direkt – och vid låga temperaturer. Här sjunker förbrukningen rejält. Det går även att välja kranar som har sensorer – likt de du ser på restauranger – som känner av dina händer. Då du tvättar dina händer så kommer en rimlig mängd ut och kranen står inte på fulla spjäll hela tiden. I duschen så finns liknande lösningar; tillräckligt med vatten kommer ut för att tvätta sig, men det handlar inte om överflöd och rent svinn.

Belysningen går också att tänka över vid en badrumsrenovering. På samma sätt som i andra rum kan du dels välja LED-belysning och dels välja en lösning i form av sensorer som styr ljuset. Det sparar också mycket pengar; en vacker plafond i taket – eller mindre spotlights – ger god effekt och höjer även intrycket rent estetiskt.

Byt maskiner och ändra beteende

Vid en badrumsrenovering så sker ofta en uppdatering gällande exempelvis tvättmaskin och torktumlare. Det är bra. En modern tvättmaskin drar ungefär häften av el om man jämför med en äldre modell. Torktumlare likaså – men även en modern sådan kommer tyvärr med en hög elförbrukning (torkskåp är ännu värre) och där bör man se över sitt användande snarare än vilken modell man köper.

Beteendet i övrigt är också det som sparar mest energi. Vi nämnde tonåringar ovan. Deras vanor kostar mycket pengar och ibland kan de behöva lite hjälp på traven. De lösningar – kranar, munstycken och sensorer – vi nämnde ovan kommer att få dina tonåringars beteende att synas mindre på sin räkning. Det garanterar vi.

← Äldre inlägg

TEKNIKGUIDE FÖR FÖRETAG

På lur.nu skriver vi om allt som har med teknik och företagande att göra. Få hjälp med att välja rätt teknisk utrustning som mobiler, surfplattor, datorer med mera för att ta din verksamhet till nya höjder.