Blogg

Sida 3

RSS

LEI ger en säkrare handel

20 okt 2018

Hur kan man kontrollera handeln med aktier, med värdepapper, med derivat och med värdepapper om man knappt har någon aning om vilka företag som är involverade. Ett företag kan ha mängder av olika dotterbolag och det kan i sin tur göra transaktioner omöjliga att spåra - i synnerhet om det handla om affärer och transaktioner med utländska aktörer.

Fusk, falskspel, manipulationer och monopol på olika marknader har skapat en minerad mark där man kan bli lurad och där man inte heller kan reda ut vad som skett - att handla inom finans är nog riskfyllt som det är och behöver ingen ytterligare spänning. Kan man göra någonting åt detta?

Frågan aktualiserades i samband med den stora börskraschen 2008 och där - framförallt - konkursen av den anrika investmentbanken Lehman Brothers gav ringar på vattnet och medförde turbulens runt över hela världen.

Det gjorde att man agerade och detta skapade ett system som idag används över hela världen då handel med värdepapper, aktier, derivat och exempelvis finansiella instrument eller obligationer ska ske med hjälp av en LEI-kod. Kort och gott; är man ett företag som arbetat inom finanssektorn så kommer man också tvingas registrera LEI och börja använda LEI-kod för att överhuvudtaget kunna fortsätta.

Vad är en LEI kod?

Den stora frågan är naturligtvis - vad är egentligen en LEI-kod? En LEI-kod är en alfanumerisk kod bestående av 20 siffror. Varje kod är unik och om man handlar med exempelvis aktier så kommer båda parterna att använda varsin LEI-kod och därigenom verifiera sitt deltagande.

Det systemet i fråga gör är att underlätta för olika myndigheter som genom en LEI-kod kan följa företag och följa upp olika transaktioner som man deltagit i. Det i sin tur ger en tryggare handel, en säkrare och mer stabil marknad som utesluter risken för manipulation och exempelvis monopolism. Systemet med LEI-kod utökades dessutom i Januari i år.

Behöver mitt företag registrera LEI för att handla med aktier?

De som behöver registrera sig för LEI-kod är företag och juridiska personer. Som privatperson behöver du inte söka - och betala för - en LEI-kod. Vissa företag är dessutom undantagna och vi kan räkna upp dessa här nedan:

 • Enskilda firmor som har en årlig omsättning understigande tre miljoner kronor.
 • Företag som endast placerar i fonder via en kapitalförsäkring - där ingår även värdepapper.
 • Företag som handlar med FX-terminer - men som gör detta enbart i syfte att underlätta för betalning av varor och olika tjänster.

I övrigt så är det alltså LEI-kod som gäller. Det går att registrera sig för sådana genom sin bank eller genom speciella återförsäljare på nätet. Kostnaden varierar dem emellan, men räkna med att det kommer att ligga på ungefär 120 USD för att erhålla denna kod och genom detta också kunna fortsätta handeln med aktier, värdepapper, fonder, derivat och obligationer.

LEI-kod bidrar till en säkrare handel - ett bra sätt att trygga en sektor som annars varit full av risker och där deltagarna kunnat tillskansa sig fördelar de inte haft rätt till. LEI innebär fairplay.

Rätt företag inom private banking undviker fällor

28 sep 2018

Hur många lockades in i ett chickenrace i slutet av 90-talet där alla pengar skulle pumpas in i den nya tekniken? Hur många privatpersoner och företag hjälptes - med gemensamma krafter - åt att blåsa upp den IT-bubbla som fanns? Det handlade om löften, det handlade om Dot Com, det handlade om nya tider och gasen i botten.

Företag kunde få lån på flera hundra miljoner och värderas till det fyrdubbla - utan att ens ha en färdig affärsplan och en fungerande verksamhet. Ett nytt Klondike där hela världen mutades in, men där det sällan fanns någon täckning. Något som också skulle visa sig då bubblan ifråga sprack och där stora förmögenheter i ett nafs förvandlades till stoft.

Lärde vi oss av IT-bubblan?

Lärdomen av denna IT-bubbla är att man som företag och som privatperson ska vara försiktig med att sticka in näbben i branscher som man inte kan någonting om.

Fina ord och uppmaningar å sido - kalla, hårda fakta baserade på verkligheten väger tyngre. Kan man ingenting själv så får man se till att skaffa en partner som har kunskapen och där kommer private banking in i bilden.

Har man en större förmögenhet så vill man A) se till att den växer och B) aldrig bli av med den C) göra så lite som möjligt för att förvalta den. Tre självklara punkter som dock inte är att vare sig ta för givna eller som är speciellt lätta att tillgodose. Hur vet du att din bank förvaltar din förmögenhet på ett sätt som gynnar dig, ditt företag och din framtid? Det vet du inte - men du kan få en bättre vetskap genom att välja specialiserade företag inom private banking.

Private banking skapar trygghet

Det talande för ett sådant företag är att de alltid utgår från dina specifika behov och därigenom också kan skräddarsy en tjänst. Man har kunskapen som krävs för att identifiera risker och ställa dessa mot möjligheter - någots om gör att man också undviker fallgropar såsom den IT-bubbla vi nämnde i textens inledning.

Kort och gott: du kan se hur din förmögenhet förvaltas på ett sundare sätt och du kan var trygg med att den hela tiden får en möjlighet till tillväxt; något som kan ge sig ett lugn att sköta dina egna förehavanden. Ett företag som arbetar med private banking vet också att kunden ofta är insatt - du har en förmögenhet, eller hur - och behandlar kunder därefter. Respekt och service är två nyckelord som tillsammans med en fullständig transparens gör att samarbetet når nya höjder.

Det handlar om mer än bara ett bollplank. På det stora hela så är private banking den gas man behöver i vissa lägen och den broms som man ofta behöver för att slippa de dikeskörningar som annars alltid finns som en risk.

Pengar sover aldrig, men med rätt partner inom private banking tyder väldigt mycket på att du skaffat dig en riktigt skön huvudkudde som gör din egen sömn väldigt skön.

Få felfria översättningar för din nya teknik

25 jul 2018

Arbetar du med IT? Oberoende hur bra tekniken än är i appen, hemsidan eller i någon annan teknik som ska säljas in i andra länder, hjälper det inte om texten som riktar sig till kunder är fel. Om en produkt ska tas seriöst, måste texten som finns vara helt korrekt. En felaktig översättning tas inte seriöst och kan skada produkten eller företaget som ligger bakom den. Den som har rest en del har säkert sett både tokiga och roliga översättningar. Vad sägs om den skylten som satt uppe på en parkering i Japan med texten: "Cars should not have intercourse at this place". På japanska betyder "intercourse" det samma som det betyder på engelska. Då betyder "intercourse" att mötas. Det som den japanska skylten ville säga att det är enkelriktat på parkeringen. Översättningen var korrekt, för japanerna, men för en engelsman, eller amerikan blev översättningen ganska komisk.

Vikten av rätta översättningar

Som historien förtäljer kan översättningar bli helt fel och motverkar sitt syfte. För det företag som är seriöst, och kanske inte i första hand vill bjuda på roliga historier, är texten som riktar sig till kunderna mycket viktig. Även om en text ser bra ut – även om den är översatta alltså – kan den ändå bli helt fel på det språk som den är översatt till. Det är här som en professionell översättare ser till att texten blir rätt. Kan man inte det andra landets språk och förstår hur man använder de olika orden i olika sammanhang blir texen helt fel. Alltså, det gäller att förstå hur ord och översättningar uppfattas hos mottagaren för att texten ska bli helt rätt och förstås på rätt sätt. De flesta som blir översättare har antingen bott, eller växt upp i det land som de översätter språket till. Endast på det sättet kan man som översättare förstå hur ord (som är korrekt översatta men som används i andra sammanhang) förstås och mottas hos den som läser dem. Det är svårt och lurigt, men det går alldeles utmärkt, om man bara anlitar en professionell översättare av språk.

Anlita en professionell översättare i Stockholm

Här rekommenderar vi denna översättningsbyrå i Stockholm för rätta översättningar som ser till att texten förstås och mottas på rätt sätt hos den som läser den. De är en professionell översättningsbyrå som har kompetensen för att kunna översätta de flesta av världens språk, som är seriös, kunnig och har de rätta kunskaperna om det språk och mentalitet som krävs för att få texterna rätt översatta. De anlitar endast översättare som har det språk som texterna ska översättas till, som sitt eget moderspråk och förstår språkets kultur och antydningar, undermeningar och hur det används.

Bygga hus med tanke på tekniken

17 jun 2018

Att bygga ett nytt hus från grunden innebär att man dels har en chans att fullt ut förverkliga sina drömmar och att man dels också har en chans att leva billigare i framtiden. Det kan göra det till en bättre investering att bygga ett hus än att köpa ett befintligt sådant och tvingas renovera och reparera detta för att det ska passa sina egna behov.

Den initiala kostnaden för att bygga hus är ofta större, men i det långa loppet så behöver det inte innebära någon förlust. Tvärtom: i många fall så blir det en ren investering i jämförelse med att köpa ett äldre hus som ska totalrenoveras - särskilt i Stockholm och andra städer där priserna ligger högre.

Vi tänkte ge några tips om vad man ska tänka på om man vill bygga ett hus i Stockholm - både rent tekniska tips och små allmänna tips som kan komma att spara pengar. vi börjar med ett tips som handlar om uppvärmning och energi och som kan visa sig vara avgörande i hur pass billigt du kan bo i framtiden.

Ett tips i form av bergvärme. Att bergvärme är en energikälla som kan sänka kostnaderna med upp till 80% för uppvärmning är en sak som gör skillnad. Efter att man tagit den initiala kostnaden på ungefär 100.000 kronor så börjar bergvärme löna sig efter drygt tio år - då har man gått break-even och kan börja räkna hem vinsten.

Vi ska här dock kolla på den tekniska sidan av bergvärme och vad du kan få om du väljer rätt värmepump. Där har nämligen mycket hänt och vi tänkte rada upp några exempel:

 • Kopplar sig mot elbörsen. En modern värmepump går att få uppkopplad mot den nordiska elbörsen och genom detta kan den automatiskt känna av då priserna är låga och gå upp i prestanda då. Då priserna är högre sker det motsatta.
 • Du styr via en app: Reser du bort så kan du sänka prestandan på värmepumpen och då du väl är på väg tillbaka så kan du höja prestandan och således mötas av en behaglig temperatur i hemmet. Allt detta via en app som du har i din telefon.
 • Den lagrar varmvatten: Under tiden då ni duschar eller använder varmvatten så går pumpen i en intensivare period, direkt då ni slutar så börjar den lagra och förbereda för er nästa användning. Det gör att ni inte kommer att behöva någon separat varmvattenberedare; något som annars är fallet.

Tips att tänka på vid ett husbygge

Klara fördelar med bergvärme och med den nya tekniken som erbjuds alltså. Men, att bygga hus innebär så mycket mer än då. Vi tänkte räkna upp några tips - mer praktiska sådana - som kan ge dig en lite enklare resa fram till dina drömmars bostad:

 • Totalentreprenad: Om du ska bygga hus i Stockholm och saknar egna kunskaper så är totalentreprenad den bästa lösningen. istället för att anlita flera olika företag så anlitar du ett och samma företag som hjälper dig med allt från att ta fram ritningar, söka bygglov och hela vägen fram till slutbesiktningen. Det är dyrare, men det brukar vara billigare i längden. Inte minst sett till att företaget kan arbeta effektivare och slipper vänta in andra yrkesmän. Sjukdagar och annat spelar inte lika stor roll. Dessutom så är totalentreprenad något som ger säkrare jobb.
 • Fönster: Här skulle vi kunna räkna upp egentligen allt typ av material, men vi väljer att peka på just fönster. Detta då fönster spelar en viktig roll i energiförbrukningen i hela huset. Att välja energifönster är därför väldigt viktigt och likaså gäller monteringen. Här kan du spara mycket pengar i framtiden. Välj gärna plastfönster då de håller sig intakta längre (trä är ett levande material och det gör att underhåll krävs och att glipor kan komma att uppstå) och är mer energisnåla. En stor del av förklaringen till höga uppvärmningskostnader ligger i otäta fönster. Kall luft kommer in, varm luft åker ut - det syns direkt på din räkning. Rent krasst så spelar det ingen roll om du väljer bergvärme ifall de fönster du köper kommer att släppa ut energi. Ta gärna hjälp med denna viktiga fråga.

Vilket typ av hem söker du?

16 jun 2018

Alla har vi olika krav och olika önskemål kring var som bör finnas i ett hem. Naturligtvis så spelar även den personliga smaken in också - för en persons å det rödmålade lilla huset med vita knutar det ultimata huset, drömbostaden som verkligen skriker ut stolta traditioner och enkel renhet. För en annan person då är det huset mer av ett fängelse - en ren mardröm i form av en strömlinjeformad kåk som ser exakt likadan ut som grannens och som ser ut som alla hus i Sverige alltid har gjort.

Smaken är som baken och tur är väl det. Då det handlar om bostadsaffärer så blir detta extra tydligt och jobbet som en mäklare lägger ner blir extra viktigt.

Jobbet av en mäklare blir ovärderligt

Vi kan förklara detta genom ett exempel där vi säger att en mäklare står inför att sälja en villa i Stockholm - en speciell sådan; både sett till utseende och sett till funktioner. Villan i fråga är nämligen av en mer futuristisk desig och är utrustad med högteknologiska lösningar.

Ägarna har lagt ner åtskilliga tusenlappar på att förvandla huset till ett smart sådant. Går du in i ett rum så tänds lamporna, lämnar du rummet så släcks - dessutom kan du styra skenet och välja att anpassa ljuset efter dina behov. Tack vare smarta radiatorer och uppdaterade ventilationslösningar så blir svinnet av energi obefintligt.

Huset värms upp av bergvärme och den värmepump som finns går att styra via en app i mobilen. Dessutom så kan den kopplas mot elnätet så att den ökar sin kapacitet och prestanda utifrån tiderna då priset är lägre och går ner i prestanda då priserna är som högst. Utöver det kan man styra allt från markiser till garageportar med hjälp av appar i telefonen.

Ett smart hus - som kommer att kosta mycket att köpa. Frågan är om säljaren kommer att få de pengar som man begär? I och med att huset vänder sig mer till ett speciellt - teknikintresserat - klientel så försvinner en stor del av presumtiva spekulanter.

Alla vill inte ha ett smart hus - och alla vill definitivt inte betala så pass mycket pengar för teknik som man aldrig kommer att använda. Hur ska en mäklare kunna sälja detta makabra hus i Stockholm?

En mäklare hittar målgruppen

Det som skiljer en bra mäklare från en sämre sådan är att den förre hittar till köparna. Det kan ske genom riktad annonsering i exempelvis tekniktidningar, det kan ske genom banners på olika forum och det kan - framförallt - ske genom att trycka på varför det smarta huset är bättre att leva i. Kort sagt - en bra mäklare får folk att förstå vikten av de tekniska lösningar som finns och varför dessa kan vara till gagn.

I det här fallet är bergvärme talande. Dels den smarta bergvärmepumpen, men även energikällan i stort kommer att sälja sin i prospektet. Detta genom att A) trycka på att kostnaden för uppvärmning och energi kan bli 80% lägre jämfört med ett hus som värms upp av en oljepanna eller av fjärrvärme. B) att det handlar om en grön energikälla. Bergvärme handlar om att återvinna lagrad solenergi från berggrunden; man skapar ett kretslopp som ger betydligt mindre utsläpp av koldioxid.

Mäklaren vet vad som säljer

Pengar och miljö alltså. Två ord som ligger väldigt rätt i tiden och som den skicklige mäklaren kommer att trycka på vid försäljningen. Så når man spekulanter som egentligen borde befinna sig utanför den givna målgruppen.

Edward & Partners är en mäklarfirma i Stockholm som kan hjälpa dig hitta den moderna bostad du letar efter.

Skapa det smarta badrummet i ditt hem

11 jun 2018

Våra hem har börjat förändras och blivit mer smarta. I framtiden – inom en väldigt snar sådan – så kommer de att vara ännu mer utvecklade och man har redan nu börjat jämföra villor med exempelvis telefoner. Dessa två har också börjat kopplas samman. Idag är telefonen mer av en vän än ett verktyg; vi använder den dagligen och för allting – vi ringer, sms:ar, kollar flöden på sociala medier, läser tidningar, googlar efter fakta och så vidare. Telefonen är en nödvändighet i vår vardag.

Att man länkar ihop den med huset man bor i är naturligt och vi väljer att ge ett konkret exempel på detta där vi säger att du bor i en villa i Stockholm där du nyligen borrat efter bergvärme och investerat i en bergvärmepump. Det är där kopplingen sker.

Med din telefon kan du styra dina värmepump och exempelvis låta den gå ner i kapacitet då du är på jobbet för att sedan öka prestandan då du är på väg hem. Allt via en app och där du genom detta kan tjäna åtskilliga kronor på din uppvärmning.

En värmepump av den här modellen kan även styra sig själv. Genom att lösa ett elavtal per timme så kan du koppla upp den mot det nordiska elnätet. Konkret så innebär det att värmepumpen ökar- och sänker sin kapacitet beroende på prisbilden för el. Normalt är det billigare under morgonen än under kvällen – där kan du tjäna pengar, utan att behöva lyfta ett finger.

Smarta lösningar går att få – och använda sig av – i hela huset. Det kan handla om att du kan styra belysningen genom sensorer som känner av hur många som är i respektive rum. Lämnar du rummet så släcks lamporna automatiskt. Detsamma går att säga om rum där många apparater finns. Du kan anlita en elektriker som installerar en speciell lösning där du – genom ett enda knapptryck – kan välja att stänga av allting. Ska du gå och lägga dig så slipper du gå omkring och släcka alla lampor, tv:n, datorn och alla andra saker som står och drar el i onödan. Som sagt. Husen blir smartare – i varje rum.

Genomför en badrumsrenovering och spara energi

Ett rum i huset som verkligen kan göra skillnad då det kommer till energi handlar om badrummet. Det är också det rum som står överst på många familjers önskelista då det kommer till renoveringar. Här kan man dra nytta av den nya teknologin och spara mycket pengar – från dag ett. Det är så man måste tänka också. Det kanske blir en lite dyrare badrumsrenovering om man väljer nya, bättre lösningar – men det är dessa som kommer att spara pengar åt dig i framtiden.

Man brukar säga att ungefär en femtedel av energiförbrukningen i en vanlig villa går åt till varmvatten. En familj i Stockholm som har tonåringar gör av med ännu mer. Här kan man vid en badrumsrenovering i Stockholm dels tänka till och dels också välja mer energisparande lösningar.

Kranar idag sparar vatten. Detta då luft blandas med vattnet direkt – och vid låga temperaturer. Här sjunker förbrukningen rejält. Det går även att välja kranar som har sensorer – likt de du ser på restauranger – som känner av dina händer. Då du tvättar dina händer så kommer en rimlig mängd ut och kranen står inte på fulla spjäll hela tiden. I duschen så finns liknande lösningar; tillräckligt med vatten kommer ut för att tvätta sig, men det handlar inte om överflöd och rent svinn.

Belysningen går också att tänka över vid en badrumsrenovering. På samma sätt som i andra rum kan du dels välja LED-belysning och dels välja en lösning i form av sensorer som styr ljuset. Det sparar också mycket pengar; en vacker plafond i taket – eller mindre spotlights – ger god effekt och höjer även intrycket rent estetiskt.

Byt maskiner och ändra beteende

Vid en badrumsrenovering så sker ofta en uppdatering gällande exempelvis tvättmaskin och torktumlare. Det är bra. En modern tvättmaskin drar ungefär häften av el om man jämför med en äldre modell. Torktumlare likaså – men även en modern sådan kommer tyvärr med en hög elförbrukning (torkskåp är ännu värre) och där bör man se över sitt användande snarare än vilken modell man köper.

Beteendet i övrigt är också det som sparar mest energi. Vi nämnde tonåringar ovan. Deras vanor kostar mycket pengar och ibland kan de behöva lite hjälp på traven. De lösningar – kranar, munstycken och sensorer – vi nämnde ovan kommer att få dina tonåringars beteende att synas mindre på sin räkning. Det garanterar vi.

Teknikens roll i moderna rättegångar

6 jun 2018

Videoinspelningar och IT-lösningar är en del av det moderna rättegångsförfarandet. Numera spelas de flesta offentliga förhandlingar in och sparas till en eventuell omförhandling, och det är också vanligt med bandade vittnesmål och förhör som spelas upp i rätten. Att använda IT är helt enkelt ett viktigt hjälpmedel för att se till att en rättegång går så korrekt till som möjligt. När allt dokumenteras kan det inte råda några tvivel om vad som sagts; vill domare och nämndemän komma tillbaka till någon fråga behöver de inte kalla vittnen eller svaranden igen utan kan enkelt gå tillbaka till de inspelade förhandlingarna.

Det svekfulla minnet

Att spela in förhör och vittnesmål är också bra om man vill vara säker på att få en så färsk och korrekt minnesbild som möjligt av ett förlopp. Minnet har en tendens att spela spratt med oss, och blir ofta förändrade och påverkade av andras minnesbilder eller saker man hört. Genom att spela upp tidiga förhör i rätten får man de säkraste och tillförlitligaste versionen av det som inträffat. Det blir också svårare för vittnen att ändra sig och sväva på målet. Jaså, säger du så nu? Men för två månader sa du så här, titta bara. Chansen att man först skulle mints fel och sedan rätt är mycket liten.

Att begära slutna förhandlingar vid exempelvis vårdnadstvist

En rättegång, eller huvudförhandling som det heter på juridisk svenska, är vanligtvis offentlig, det vill säga öppen för alla som vill komma och titta i mån av plats. Om en rättegång drar många besökare kan den till och med livestreamas till en annan rättegångssal för att så många som möjligt ska kunna se den. Alla journalister som besöker rättegången har tillgång till wifi som man kan logga in på med ett lösenord som fås i receptionen.

Det kan dock hända att rätten beslutar om att huvudförhandlingen ska hållas bakom slutna dörrar. I fall där psykisk sjukdom förekommer är detta ett vanligt förfarande, och även i mål där det förekommer känsliga uppgifter om barn och familjeförhållanden, till exempel vid en vårdnadstvist eller ett brottmål där barn är inblandade. Att bara tycka att det känns obehagligt att lägga sitt privatliv i öppen dager räcker inte för att förhandlingarna ska bli slutna utan det krävs allvarligare anledningar än så. Oftast sker beslutet på rättens initiativ utan att de målsägande behöver be om det, men beslutet kan också tas på begäran, om rätten finner begäran rimlig.

Inte en offentlig handling

Anledningen till att huvudförhandlingar dokumenteras är framför allt att hovrätten ska kunna ta del av materialet om ärendet skulle överklagas. Videoinspelningen är inte en offentlig handling, men däremot är ljudet det. Det är inte heller hela rättegången som spelas in utan bara förhören.

Videoinspelningen ska inte spridas utanför domstolen, men naturligtvis finns alltid risken att någon lyckas komma över inspelningarna genom dataintrång. Rätten skyddar sig mot detta så gott de kan, men som vi alla vet är inget skydd fullständigt när det gäller IT. Därför förstörs i regel inspelningarna när man vet att den sista domen i målet har fallit.

Mobil växel - en investering för alla företag

16 maj 2018

Företag som lägger sig i framkant gällande teknik har många fördelar. inte minst sett till hur man attraherar nya, välutbildade förmågor. Någonstans så måste ett generationsskifte se och det är också vid det vägskälet som uppdaterade lösningar kan spela en avgörande roll.

Vill du ha de bästa personerna knutna till ditt företag så måste du också erbjuda de bästa lösningarna. En fast kontorsplats, en stationär dator och en fast telefon är inte särskilt attraherande för en ung person idag. Tanken på en guldklocka vid pensionen är ett minne blott. Idag är hela vårt samhälle uppbyggt på mobilitet, snabba lösningar och flexibilitet. Så även vår syn på arbetet.

Därför måste man som företag hålla sig uppdaterad och genomföra vissa nödvändiga investeringar i syfte att dels locka till sig nya rekryter och dels också för egen del: de flesta av dessa kommer nämligen att bära frukt både sett ur ett kostnadsmässigt perspektiv och sett till att man som företag får helt nya möjligheter.

Vi ska titta närmare på en sådan investering i form av en ny telefonväxel. Gårdagens telefonväxel - som alltså många hänger kvar vid - är inte alls kompatibel med våra nya krav och behov. Tvärtom. Jämför man med en ny, modern telefonväxel så är det en milsvid skillnad.

Den senare ger nämligen exakt det vi idag kräver: ett friare jobb som kan skötas oavsett var vi befinner oss, snabba kontakter till både kunder och kollegor, möjlighet till telefonmöten när som helst och en enkel väg att vidarekoppla samtal från en kund till en annan kollega. Allt detta går att få via sin mobiltelefon. Det handlar då om en så kallad mobil växel; något som får ses som nästan ett måste idag.

En mobil växel fungerar oberoende av operatör

Det finns några klara fördelar med en mobil växel. Enklast blir det om vi radar upp några av dessa i punktform för att därigenom ge en bättre bild av vad ditt företag får för pengarna som ni investerar:

 • Den fungerar utanför Sverige. Många företag idag har dels kunder och dels anställda utanför Sverige. Det innebär att resandet blir en viktigt punkt och därtill så måste också telefoner och kommunikation lösas. Med en ny mobil växel så är man oberoende av vilken operatör man väljer. Detta då det räcker med att koppla upp sig över ett trådlöst nätverk och därmed så slipper man skyhöga operatörskostnader samt problem med exempelvis ljud. Funktionaliteten är densamma oavsett om du befinner dig i Estland, Panama eller Thailand.
 • Flexibilitet: En telefonväxel idag går att koppla både mellan mobiler och fast telefoni. Det gör verksamheten mer flexibel. Dessutom så finns fler terminaler och underhåll, service och övervakning sköts av leverantören: något som innebär färre störningar.
 • Bättre kundservice: Kund A ringer dig för att få hjälp med tjänst B. Ditt ansvarsområde däremot - det ligger på produkt C. Ett snabbt tryck på din telefon möjliggör en direktkoppling till kollega D som är expert på just det området. Kunden slipper väntetid och kan direkt få kontakt med den person vars expertis rör det område kunden behöver hjälp med. Även större möten mellan flera parter är möjliga genom en mobil växel. Krasst så kan du sitta på en strand i Thailand och delta vid en konferens (förutsatt att det finns ett trådlöst nätverk att ansluta till).

Presentationsteknik – Med fokus på tekniska hjälpmedel

9 maj 2018

En kategori inom presentationsteknik är vilka tekniska hjälpmedel som används. De kan underlätta och skapa förutsättningar för en bättre presentation – men lika gärna förstöra och krångla till. Allt handlar om att välja rätt hjälpmedel och utnyttja dess funktion på rätt sätt.

Oavsett vilka tekniska hjälpmedel du använder är det viktigt att kontrollera dem inför kommande presentation. Det är lätt att lägga fokus på tekniken så som dator och videokanon men det är minst lika viktigt att kontrollera enklare hjälpmedel. 

Tekniken ska aldrig bli ett självändamål

Men glöm inte att det just ska klassas som hjälpmedel och inte en ”huvudattraktion”. Ibland får tekniken en för stor del i presentationstekniken och tar fokus från det som borde vara i fokus. Bilder som visas på en powerpoint kan lyfta upp och skapa struktur men tittar åhörarna enbart på dessa (och till och med börjar diskutera bilderna) om de har fått för stort fokus.

Ett annat exempel där tekniska hjälpmedel får för stort fokus är när talaren vänder sig mot dessa istället för publiken. Presentationsteknik handlar i grunden om att hitta tekniker som gör att man når fram till publiken och då kan delvis vissa hjälpmedel stå i vägen. I alla fall om man inte hanterar dem rätt. 

Det är nämligen mycket lätt att visa en passande bild och sedan stå och prata samtidigt som man själv tittar på bilden. Detsamma gäller talare som är så imponerade av tekniken (ofta ny teknik) att den tekniska innovationen lyfts fram mer än budskapet. 

Vad är viktigt?

Både inom presentationsteknik och retorik återkommer frågan ”vad är viktigt?”. Det är även något man bör ha med sig i val av hjälpmedel. Det är så otroligt lätt att fastna i att det måste vara bilder till en presentation utan att man frågar sig vad som är viktigt. Vilka bilder används för att stärka budskapet och vad är bara utfyllnad? Fråga dig varför du använder dig av de hjälpmedel som du väljer. Gör du det för att poängtera vad som är viktigt i din presentation –eller som utfyllnad? Det är stor skillnad. 

En bra presentationsteknik är som en röd tråd. En tråd som går genom allt från vad som sägs, kroppsspråk, media som visas och hur tekniska hjälpmedel används för att förstärka detta. Älskar du teknik eller ska föreläsa om tekniska hjälpmedel kan det vara ett självklart inslag. Men våga ibland att lägga bort allt från whiteboard och blädderblock till laserpennor och powerpoint. Fråga dig ”vad är viktigt?”

Ansök om- och registrera LEI

30 apr 2018

Företag som handlar med aktier, obligationer eller använder sig av finansiella verktyg - FX Forward, FX Swap eller exempelvis ETF - har klara regler att förhålla sig till. Ett regelverk som kallas MiFIR/MiFID2 och som finns för att se till att en schysst och rättvis handel bedrivs globalt. För att exempelvis Finansinspektionen och andra myndigheter ska kunna kontrollera att alla regler och lagar följs samt för att kunna ingripa vid oegentligheter som vid exempelvis marknadsmissbruk. Detta gör man genom att följa bankernas transaktionshistorik.

För att denna i sin tur ska vara så relevant och så informativ som möjligt så har man utvecklat ett system som innebär att alla företag som sysslar med global handel med aktier, obligationer eller använder sig av de finansiella verktyg vi ovan gick igenom måste verifiera sig.

Detta sker genom att man vid varje affärshändelse använder sig av en 20-siffrig alfanumerisk kod som fungerar som ett digitalt fingeravtryck. Varje LEI-kod - som siffrorna i koden kallas - är unik och går endast att använda en gång och av ett företag. Ingen annan kan alltså får tillgång till någon annans LEI-kod och det är just detta som gör det hela så pass unikt och säkert som det är.

Det här kraftfulla verktyget har skapat en säkrare, tryggare och mer rättvis handel på värdepappersmarknaden och det hela har fallit så väl ut att man kommit att inkludera fler inom vilka som måste använda sig av LEI.

Så här kan du registrera LEI

Numera så måste även enskilda företag som omsätter över tre miljoner kronor/år samt juridiska personer som handlar med derivat - FX Forward, FX Swap, IRS, Futures och Options registrera LEI och anslutna sig till det gällande regelverket som finns globalt. De utökade kraven på att dessa företag/ juridiska personer ska registrera LEI infördes den 3:e Januari i år. Är du “drabbad” så är det alltså dags att agera, ansöka om- och registrera LEI för att även fortsatt kunna vara verksam inom handel på den globala värdepappersmarknaden. Vi tänkte, via några punkter, gå igenom lite kring vad detta innebär samt förhoppningsvis kunna ge svar på några vanliga frågor.

 • Registrera LEI: Du kan antingen registrerar LEI genom att gå via din bank och låta den förmedla kontakten. Eller också så går du direkt till källan genom att ansöka om LEI på en av de alla webbtjänster som finns - så kallade LOU:s. Dessa är sanktionerade och godkända av LEI ROC som är det övergripande organet för systemet
 • Kostnaden Variera och beror på varifrån du ansöker om och registrerar LEI. Normalt är att du till en början betalar en avgift - säg kanske 800 kronor - och därefter betalar samma summa varje år för att förlänga ditt avtal. Det brukar vara ett upplägg som passar alla parter.
 • När får man sina LEI-koder? Efter att en ansökan genomförts och en betalning skett så brukar det ta mellan 1-4 arbetsdagar innan man kan börja använda de LEI-koder man registrerat sig för.

Ta hand om miljöfarligt elskrot med IBC-tankar

3 apr 2018

Driver du ett företag inom IT-branschen med kontor eller butiker är du säkert medveten om vikten av att på rätt sätt kunna ta hand om elektronikskrot. Att slänga elskrot i hushållssoporna har en mycket negativ inverkan på miljön, eftersom dessa produkter ofta innehåller miljöfarliga ämnen. Det är därför viktigt att uttjänta elektronikprodukter kommer in till återvinningen så att de kan tas om hand på rätt sätt. Teknikskrotet innehåller inte bara miljöfarliga ämnen utan ofta även värdefulla metaller, som är viktiga att ta tillvara och behåll i kretsloppet. Med så många metaller utslängda på soptippar kommer det om inget görs att till slut bli dyrare att tillverka elektronisk utrustning.

I topp - men mycket återstår

Jämfört med många andra länder är vi i Sverige bra på att lämna in miljöfarligt avfall. Dock är trenden densamma här som i resten av världen - vi producerar och slänger på tok för mycket miljöfarliga produkter för att det ska vara hållbart för miljön. Den snabba teknikutvecklingen, som är så positiv på många sätt, har också en mörk baksida; den hotar miljön, och den gör det i ett allt snabbare tempo.

Att vi i Sverige är bra på att samla in elskrot betyder inte att vi inte kan bli bättre. Forfarande är det så lite som 10-25% av allt elskrot som samlas in och återvinns. Detta kan till stor del bero på att kasserade apparater ligger och samlar damm på lagerhyllor och i förråd. Det skulle vara en stor välgärning för miljön om alla företag gjorde en ordentligt utrensning av kasserade och trasiga produkter och lämnade in till återvinning. Varför inte viga en dag av verksamheten åt detta och sedan fira med en personalfest, för att gratulera varandra till att ha gjort en berömvärd insats för miljön?

Samla in skrotet i en IBC-tank

Vill du som chef för ett IT-företag att ditt företag ska föregå med gott exempel och hjälpa till att göra en insats för miljön, bör du i längden ha som mål att återvinna 100% av all kasserad och trasig elektronisk utrustning. Se till att ha en central plats på kontoret där ni samlar in elskrotet. En IBC-tank kan användas som insamlingskärl – det är en kvadratisk behållare i PVC-plast som är robust och slitstark nog att hålla stora mängder skrot. Vanligtvis används en IBC-tank för att forsla miljöfarliga och hälsovådliga vätskor, men de passar lika bra för att förvara och frakta icke-flytande material.

Skaffa klippkort på ÅVC

Ha anställda som ansvarar för att se till att inget elskrot slängs i de vanliga soporna, och även ansvarar för att elskrotet forslas bort eller hämtas upp. Många firmor i Stockholm och de flesta andra städer erbjuder bortforsling av grovsopor, elskrot och kemiskt avfall. Dessutom brukar kommunerna även tillhandahålla sådana tjänster. Alternativt tar ni en gång i månaden tag i det själva och kör elskrotet till tippen. Tänk dock på att ni som företag måste betala för att slänga avfall på återvinningscentralerna. Priset för detta görs lägre genom att investera i ett klippkort på er närmaste ÅVC, en kostnad som naturligtvis är avdragsgill.

Storbildsskärm på konserter nödvändigt

23 mar 2018

Musikkonserterna har verkligen tagit till vara på tillgänglig teknik, ända sedan det var möjligt att filma och visa artisterna på storbildsskärmar. Titta på vilken megakändis som helst, ta till exempel konserten med Queen sommaren 1985 som ägde rum på Wembley Stadium i London, Storbritannien. De rymmer så många som 90.000 personer och arenan var proppfull. Skulle den stora publiken få en skymt, mer än bara som en liten prick långt borta, även om musiken hördes perfekt, krävdes det att man filmade artisterna samtidigt som man visade dem på storbildsskärm. Det är ett av historiens bästa exempel på hur storbildsskärmar används, framför allt i musik- och i konsertsammanhang. Så låt oss ta några siffror om musikbranschen i Sverige;

Intäkter på 2 miljarder kronor

Ända sedan musikbranschen själv började föra statistik på intäkter från inspelad musik 2010, visar att året 2016 uppgick intäkterna från inspelad musik till 2 miljarder kronor, med det ökade en svenska marknadens intäkter med 5 procent, från 1,6 miljarder. Majoriteten av intäkterna kommer från oss, i Sverige. Förra året stod vi för 87 procent av intäkterna av strömmad musik, resten var intäkter från musik på export. Av hela den svenska exporten står musikbranschen för kring 17 procent.

Vi gillar att gå på konserter 

Konsertintäkterna stod för drygt hälften av de totala intäkterna. 2016 var ett bra år för livemusik. Många går gärna på musikkonserter. Detta har dock inget att göra med musik som görs i Sverige, eller av svenska musiker. Konsertintäkterna handlar ju också om utländska artister som kommer hit och spelar. Intäkterna från konserter ökade med 14 procent sedan 2007-2015. Under 2016 stod majoriteten; 55 procent av upphovsrättsliga intäkter, 25 procent av konsertintäkter, 20 procent av intäkter från inspelad musik. Av den musiken som gick på export fördelade sig siffrorna på följande sätt; Musiken som gick på export kom 48 procent av upphovsrättsliga intäkter, 33 procent av konsertintäkter och endast 19 procent av inspelad musik. Några slutsatser kan dras av detta.

Vi exporterar låtskrivande utomlands

Musikbranschen får alltså sin största andel av sina intäkter från konserter som vi svenskar går på och en fjärdedel kommer in av svenskt låtskrivande, medan det gäller musik som går på export, får branschen sin största intäkt från låtskrivande, och så mycket som en tredjedel från konserter som våra svenska musiker, artister och popstjärnor håller utomlands. Med tanke på den stora andelen av intäkterna utomlands bör man då räkna med all digital kringutrustning som krävs för att genomföra en konsert. Ett företag som heter Stobildsskärm Norden, som vi tar som exempel för att illustrera det lukrativa i detta, hade en tillväxt på 78,3 procent, jämfört med föregående år (2016).

Att studera till fastighetsförvaltare

19 mar 2018

Som fastighetsförvaltare är man ansvarig att se till att förvaltningen av en, eller ibland flera fastigheter, fungerar som den ska. På större eller medelstora företag är det vanligt att man delar in förvaltarna i olika roller, till exempel tekniska förvaltare och kontraktsförvaltare. Yrket fastighetsförvaltare är tvärvetenskapligt, med en kombination av ekonomi, teknik och juridik. Exakt hur en arbetsdag ser ut i praktiken skiljer sig åt en hel del, beroende på vilket företag det är fråga om. Ett större företag i exempelvis Stockholm kan ha helt andra arbetsuppgifter än ett mindre företag ute på landsbygden. 

Vad lär man sig?

Innehållet skiljer sig naturligtvis något åt mellan olika utbildningar, men det finns många moment i kursen som nästan alla har gemensamt. Till exempel: 

 • Fastighetsföretagande
 • Byggnadsteknik och brandskydd
 • Miljöteknik
 • Projektledning
 • Försäljning och marknadsföring
 • Juridik
 • Installations- samt elteknik
 • National-, fastighets- och företagsekonomi
 • Investeringskalkylering
 • Kommunikation och ledarskap

Vanligtvis är utbildningarna två och ett halvt år, eller fem terminer, långa. Under den här tiden är det vanligt att man får göra praktik i flera perioder. 

Vad krävs det för att gå utbildningen?

Vanligt är att utbildningarna görs på Yrkeshögskolan. Således krävs först och främst en gymnasieexamen, om inte från gymnasiet så från Komvux. Det kan även finnas omständigheter där man, genom en tidigare svensk eller utländsk utbildning eller praktisk erfarenhet kan anses tillskansa sig kunskaperna som ges i utbildningarna. Utbildningarna hittas på många ställen i landet. Om man inte bor i någon av de större städerna (Stockholm, Göteborg, Malmö), kan det gå att pendla till en lite större i stad i närheten. 

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Arbetsförmedlingen bedömer att konkurrensen är liten inom 1 års sikt, och att det råder balans på arbetsmarknaden på 5 års sikt. Således finns goda förutsättningar att hitta jobb som fastighetsförvaltare efter avklarad utbildning. Men det skiljer sig lite åt, beroende på var i landet man bor. Till exempel bedöms konkurrensen vara ”mycket liten” i Stockholm, medan den bara bedöms som ”liten” i Malmö. 

Konkurrensen skiljer sig mycket lite åt inom städerna. Tittar vi närmare på Stockholm ser vi att samtliga kommuner i länet har fått samma bedömning, det vill säga ”mycket liten”. För många kommuner i Stockholms län finns dock inga data, bland annat i Huddinge, Norrtälje och Södertälje. Det ser ungefär liknande ut i Skåne län, där konkurrensen bedöms vara ”liten” inom samtliga kommuner (förutom Malmö, där inga data finns). I Västra Götalands län finns visserligen en del skillnader, men så innefattar det också ett större geografiskt område än de två förstnämnda länen. 

Fillers är framtidens melodi

2 mar 2018

Effektiva lösningar är alltid eftersökta; innovationer som förenklar vardagen och effektiviserar våra arbeten är något som för oss framåt. En arbetsuppgift som kanske tog tre timmar för två personer att genomföra kan idag - tack vare nyare teknik - genomföras på under en halvtimme och det är klart att sådant sparar både tid, pengar och samtidigt ger en bättre hälsa.

Våra liv - både till vardags och i yrket - blir helt enkelt lättare. Det är bara att jämföra lite hur det såg ut för tjugo år sedan och vad som hänt under den tidsperioden. I många avseenden kan man inte tro att det är sant. Vart är vi på väg nu - hur ser allt ut om ytterligare tjugo är? Det kan ingen svara på, men håll med om att det är spännande.

Det finns även lösningar inom skönhetsbranschen som är fullt applicerbara till det vi ovan beskrev. Hur såg det ut för tjugo år sedan om du var missnöjd med någonting i ditt ansikte - om du exempelvis börjat få rynkor eller kände att dina läppar var i det absolut minsta laget?

Du hade dels fått vänta väldigt länge innan du fick en remiss till en skönhetskirurg som därefter hade genomfört en behandling som säkerligen innebar att du fick lägga dig under kniven - fullt nedsövd - och där du därefter tvingats till en lång konvalescens. Resultatet hade även det kunnat ifrågasättas i efterhand och inte minst så hade prislappen definitivt kunnat ha ett stort frågetecken bakom sig.

Fillers är stort i Stockholm

Nu? Du kan släta ut din hud med hjälp av fillers och få ett perfekt - hållbart - resultat där en behandling tar mindre än en timme att genomföra. Fillers innebär att en utbildad sköterska på en godkänd klinik, exempelvis i Stockholm, injicerar en gel med hyaluronsyra some na v de verksamma ingredienserna, och detta innebär att du antingen slätar ut- eller adderar med volym. Det senare är vanligt vid läpparna och det förra innebär allt som oftast att man injicerar fillers i pannan i syfte att bli av med rynkor.

Att injicera fillers ger god effekt - oavsett om det handlar om att tillföra mer volym till ett område eller för att släta ut exempelvis pannan och bli av med irriterande rynkor. Det är ett riskfritt ingrepp som inte kräver någon längre konvalescens

Det handlar om ett riskfritt ingrepp - förutsatt att du besöker rätt klinik för fillers i Stockholm - som tar kort tid att genomföra, som har god effekt, kort konvalescens och som dessutom sitter i ganska länge. Hur länge fillers ger effekt och sitter i är en fråga för din dna-uppsättning och din livsstil.

För vissa kan effekten sitta i under närmare ett år; andra får redan efter fyra-fem månader bege sig till samma klinik för att fylla på med nya fillers. Oavsett dock: fillers är ett bevis på att innovationer och ny teknik även för skönhetsindustrin stadig framåt.

Tekniska innovationer inom värmepumpar

25 feb 2018

Många pekar på att den nya tekniken enbart är förlagd till områden som gör livet lite lättare för privatpersoner och företag - områden där tillverkare kan tjäna större pengar, helt enkelt. Gemene man kan tycka att en så pass viktig fråga som miljön borde ha högsta prioritet och att världens alla ingenjörer borde fokusera på det viktiga området snarare än att ta fram appar som gör att vi kan fördriva tiden genom att spela olika spel på mobilen.

Det är dock en sanning med stor modifikation. Faktum är att även miljön har en stor roll i hur man hittar nya lösningar.

Faktum är att de flesta innovationer idag sker med miljön i åtanke. Ett bra exempel på detta gäller värmepumpar. Där går miljön och vår bekvämlighet hand i hand - dagens modeller är både klimatsmarta och anpassade efter våra behov

Vi tänkte - genom värmepumpar - ge exempel på hur miljö, utveckling och din egen komfort går hand i hand. Först miljön: genom att du byter till värmepumpar och värmer upp ditt hus i Malmö med exempelvis bergvärme så kan minskar du utsläppen av koldioxid - jämfört med fjärrvärme - med hela 28 gånger. Fjärrvärme släpper alltså ut 28 gånger mer koldioxid än bergvärme vid en vanlig villa - oavsett om denna ligger i Malmö eller i Kiruna. Det är nummer ett.

Besparingen i rena kronor för denna miljövänliga drift kan vara så hög som 80% lägre uppvärmningskostnad. Just bergvärme är den energikälla som har högst kapacitet att sänka en hög uppvärmningskostnad - men faktum är att alla värmepumpar (luft/vattenvärme, sjövärme, jordvärme med mera) kan sänka kostnaden markant.

Ökad kapacitet och större bekvämlighet

Din bekvämlighet då? Ja, vad sägs om att exempelvis kunna få värmepumpar som sköter sig själva? menas här; dagens teknologi har gjort det möjligt för värmepumpar att känna av familjens behov. De kan gå upp i kapacitet under de timmar på dygnet då ni behöver det som mest; då ni är på jobbet eller i skolan så sänker den automatiskt sin effekt. Värmepumpar för bergvärme kan göra exakt samma sak gällande varmvatten och optimera sig själv då ni inte har behov för att sedan - då behovet finns - ge en maximal effekt.

Vidare kan vi även nämna smarta installationer som gör det möjligt för en värmepump att koppla upp sig mot elmarknaden - något som kan spara in väldigt mycket pengar. Konkret så maximeras effekten under exempelvis morgonen då elpriserna är som lägst och då dessa allteftersom ökar - ja, då går värmepumpen ner i effekt. Här krävs dock att du löser ett timavtal med din elleverantör.

En annan smart lösning är uppföljningen som blir möjligt att göra mer frekvent. Du och din familj i Malmö kan på ett enkelt sätt följa vilka åtgärder som sparar mest pengar och ni kan styra inställningarna utifrån dessa fakta. Detta går dessutom att göra via mobilen.

All skötsel och hantering av dagens värmepumpar går att styra via en smartphone (och genom att du laddar ner en speciell app för ändamålet). oerhört smidigt och ett konkret bevis på att dagens teknik kan jobba både för oss människor och för en bättre miljö.

← Äldre inlägg

TEKNIKGUIDE FÖR FÖRETAG

På lur.nu skriver vi om allt som har med teknik och företagande att göra. Få hjälp med att välja rätt teknisk utrustning som mobiler, surfplattor, datorer med mera för att ta din verksamhet till nya höjder.